La Veu de l'Ocell, Nº 64, Juny de 2016

Page 1

La veu de l’ocell Revista Nº 64 www.escolapitroig.cat

Escola-AMPA

Curs 2015/16

Juny de 2016

ceippitroig@xtec.cat


2

La pĂ gina de 1r


La pĂ gina de 1r

3


4

Les pĂ gines de P4 i 3r


Les pĂ gines de P4 i 3r

5


6

Les pĂ gines de P5 i 4t


Les pĂ gines de P5 i 4t

7


8

La pĂ gina de 2n


La pĂ gina de 2n

9


10

La pĂ gina de P3


La pĂ gina de P3

11


12

La pĂ gina de P3


La pĂ gina de P3

13


14

Pàgina de 6è


15


16


17

NOTA: aquesta anàlisi està feta a partir de l’enquesta que vam fer al llarg del segon trimestre del curs escolar 2015-16. Si recordeu vam preguntar al llarg de cinc setmanes el que sopaven i esmorzaven als nens i nenes. La comissió TIC de l’escola va dissenyar el qüestionari i va ordenar i processar mínimament les dades. I la Amaya, dietista de professió, va interpretar i fer l’anàlisi.


18


19


20


21


22

Pàgina de l’AMPA


Pàgina de l’AMPA

23


24

Pàgina de l’AMPA


Pàgina de l’AMPA

25


26

Pàgina de l’AMPA


Les pà gines de 5è

27


Continua a la pĂ gina 27


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.