Programa artesans curs 2016 2017 penedes i garraf v4

Page 1

Artesans Artesans de l’E l’Educació Escola per a mares i pares L’Art d’acompanyar als fills en el procés de convertir-se en persones” Soler & Conangla.

“Es el inicio de la relación. Naces y allí está el otro, tu madre, tu padre, la partera, alguien está allí, alguien que te mira, alguien que te recibe, que te sonríe o te mira con tosquedad. Alguien está allí. Tu vida es ante alguien, o con alguien, o contra alguien, o por alguien, o para alguien, o sin alguien. Eres tú y el otro. Yo y tú” Jaime Barylko

curs 2016-2017


índex 1. Justificació 2. Objectius 3. Metodologia 4. Horaris, dates i lloc de realització 5. Continguts sessions

curs 2016-2017


1.Justificació Per què es necessari un programa per a famílies? Perquè estem vivint en un canvi constant. Perquè els temps que vam viure nosaltres com a infants no són els mateixos que els actuals, i perquè el temps què estan vivint ara els nostres infants no seran els mateixos que viuran ells en la seva etapa adulta.

Què es? Un espai d’aprenentatge i d’inspiració per a totes les persones que tenen més influència en la l’educació dels infants o adolescents: els pares i les mares. Un espai per a créixer i adquirir noves competències, així com també millorar les ja existents, per a poder capacitar a les noves generacions amb eines emocionalment ecològiques per a la recerca de solucions davant els reptes que la vida els planteja. Un espai on els pares i les mares puguin trobar recursos per ajudar als seus infants o adolescents a desenvolupar-se d’una manera integradora (cost, ment, emoció) i poder construir una societat més sostenible i equilibrada.

A qui va dirigit? A mares, pares, professorat no universitari, tutors legals.

curs 2016-2017


2. Objectius Els artesans són persones creatives, contribueixen a que en la balança de les emocions hi hagin més en la banda de les adaptatives posant-hi Amor a tot allò que fan.

En definitiva CONSTRUIR-NOS per ser referents CAPA

(Creatives, Amoroses, Pacifiques i Autònomes). •

Per a proporcionar recursos a les famílies en l’acompanyament dels seus infants, per tal d’ajudar-los a crear llars on predomini un clima càlid que estimuli la confiança i la seguretat.

Per a que els adults puguin actuar amb més afectivitat i efectivitat, per actuar com: artesans de l’educació. Entenen com Artesans aquelles persones que a traves del seu art sanen, que aporten benestar i pau interior cap ells, cap els altres i cap el món.

Quatre punts claus a preservar i construir en aquest espai per a mares i pares: -

confidencialitat i reflexió pels adults, per tal de que puguin treballar aspectes de creixement personal.

-

aprenentatge i motivació, on es puguin desenvolupar les competències dels educadors i educadores.

-

participació, on els participants a través del diàleg es puguin enriquir de les experiències de la resta, sent aquest canal una font d’aprenentatge més.

-

la No implicació i el respecte, per part del facilitador cap el participant, en els processos de desenvolupament personal d’aquest, en referència a temps, forma, etc...

curs 2016-2017


3. Metodologia La nostra metodologia és dinàmica i participativa. Cada sessió es converteix en un obrador,

on es treballa en grup de manera artesanal, pràctica i lúdica,

utilitzant el joc, els conceptes d’Ecologia Emocional i tècniques corporals de moviment. És una formació que parteix de la vivència per a construir l’aprenentatge, és a través del sentir i viure en primera persona integrant els conceptes treballats a la sessió. Aprofitant la trobada es potencia la creativitat, per tal de que els pares i les mares vagin descobrint nous camins per explorar que els ajudin a l’educació dels fills i filles. Treballem amb relats, metàfores, idees força, preguntes despertador i dinàmiques vivencials. Tota la proposta és FORM-ACCIÓ, doncs a tot moment pretenem que allò viscut es pugui traduir en accions de millora a casa. Oferim una proposta creativa i viscuda al 100%. Partint d'una visió ecosistèmica, transitarem per paisatges i territoris (interiors i exteriors) posant la nostra mirada en els valors que ens guien, en les energies emocionals que ens alimenten o ens contaminen, els climes emocionals pels quals transitem i els diferents vincles que establim durant el nostre recorregut. Un pas on la consciència i la responsabilitat, i el treball en equip entre la raó i l'emoció, ens permetran viatjar d'una manera més sostenible amb algunes eines més en la nostra maleta vital i d’acompanyament als nostres fills i filles.

Tor això en un entorn protegit per assajar, crear i descobrir noves formes de fer i de ser, sempre connectades a l'experiència, a la consciència i a la responsabilitat personal.

curs 2016-2017


4.Horari, dates i lloc realització

Horari Dissabtes al matí de 9h30 a 12h30

Calendari SESSIONS CURS 2016-2017 1. L’equipatge que no pesa.

Reflexions

de

DATA les 15 Octubre

experiències parentals viscudes. 2. Les dinàmiques relacionals. Murs o ponts.

12 Novembre

3. paraules a lloc”. La comunicació Emocionalment 17 Desembre Ecològica i el impacte al clima emocional 4. Comunicació Emocionalment Ecològica en Acció

14 Gener

5. Límits per a créixer

11 Febrer

6. Set rutes per a créixer amb els nostres infants. 11 Març 7. Habilitats per a resoldre conflictes i situacions difícils. 8 d’ Abril 8. Actituds emocionalment ecològiques que poden ajudar 6 de Maig en l’acompanyament a infants o adolescents. Lloc “Casal” Societat la Principal (Vilafranca del Penedès)

Inscripcions Per a participar en aquesta proposta, cal enviar un correus electrònic a l’adreça: escolapim@gmail.com abans de l’ 1 d’ Octubre. Indicar en el correus electrònic: • • • •

nom i cognom de cada un dels assistents, adreça electrònica, telèfon de contacte, i taller, curs, o activitat a la que vols assistir, i per últim escola i nom i la edat dels vostres infants.

Les places són limitades. En cas d’excés es computarà per rigorós ordre d’inscripció. Per tal de que es pugui realitzar els tallers calen un mínim d’inscrits.

curs 2016-2017


5. Contingut dels tallers •

Dissenyar el model de família que volem ser.

La comunicació en l’àmbit familiar i el seu impacte a clima emocional familiar.

Desenvolupar

habilitats

emocionalment

ecològiques

i

estratègies de millora per a una comunicació més equilibrada entre adults i infants. •

Descobrir la millor versió d’un mateix per tal de millorar la qualitat de les relacions entre adults i infants. Ser persones CAPA.

Normes i Límits. Com educar amb l’equilibri, la resiliència i l’autoestima.

Identificar, traduir i gestionar les emocions per tal de crear una convivència de respecte i d’amor.

Què són els valors, i quins són els valors que dirigeixen la nostra família.

1.L’equipatge que no pesa. Reflexions de les experiències parentals viscudes. Punt de partida. Sobre la paternitat i la maternitat Qui són els nostres pares? Tots som fills. Quin model de persona sóc? Educar o domesticar?.

2.Les dinàmiques relacionals. Murs o ponts. Principals contaminats emocionals en l’àmbit familiar La mirada de l’adult cap a l’infant o l’adolescent. Paraules dard o paraules pont. Objectius i Expectatives. La construcció de l’autoconcepte i els valors destructius

curs 2016-2017


3. “Paraules a lloc”. La comunicació Emocionalment Ecològica i el impacte al clima emocional El Poder de la paraula. Tipus i qualitats de comunicació. Nivells de comunicació. Acordar el desacord. 4. Comunicació Emocionalment Ecològica en Acció Com formular preguntes poderoses. Com fomentar l’esperit crític. Neutralitzar la contaminació emocional per la paraula Tècniques i pràctiques de conversa i escolta 5. Límits per a créixer Límits, per a que? Els tres límits essencials. Conseqüències de no posar els límits. Eines per establir Normes.

6. Set rutes per a créixer amb els nostres infants. La sobreprotecció i desídia La diferenciació. Poder o Autoritat. Obediència i submissió. Les 5 declaracions essencials. 7. Habilitats per a resoldre conflictes i situacions difícils. Gestionar els conflictes de manera adaptativa i ecològica. Castigar o no Castigar. El AEIOU .La Recepta màgica.

curs 2016-2017


8.

Actituds

emocionalment

ecològiques

que

poden

ajudar

en

l’acompanyament a infants o adolescents. Com construïm la realitat en què vivim?. Visions que determinen conductes. Identificar el nostre habitat actual. Cultivar la coherència en l’àmbit familiar. Observacions importants: S’estan realitzant els tràmits corresponents per a que aquest curs estigui reconegut pel departament d’Ensenyament, com a formació continua pels pares i mares professor no universitaris.

Preu Curs sencer, 8 tallers, 150 euros*. Preu socis casal o EscolaPiM 135 euros. 10% de descompte per a la parella* Possibilitat de pagament fraccionat. Possibilitat de realitzar tallers de manera esporàdica. Preu per taller 30 euros.

*Recomanable realitzar el curs sencer i venir amb parella * Els descomptes no són acumulables.

Facilitadora Eva Garcia Navarro. Formadora i Coach, per l ‘Escola Europea de Coaching. Acreditada per ICF. Experta en Ecologia Emocional. Certificada com a CL2 en Alba Emoting. Facilitadora de processos per a un canvi de paradigma social i educatiu. Telèfon de contacte: 607835013. Web: www.coachevagarcia.com

curs 2016-2017


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.