Page 1

Curs dedicat a l’aigua

ESCOLA PARE ALGUÉ Curs 20122012-2013


2

Escola Pare AlguĂŠ


ÍNDEX 4 ....................

Salutació

5 ....................

Tema general d’escola

6 ....................

Organigrama

8 ....................

Calendari curs

9 ....................

Horaris

11 ................... Reunions de mares i pares 13 ................... Visites de mares i pares 14 ................... Normes generals d’escola 20 ................... Instal·lacions escolars 21 ................... Servei de menjador 22 ................... AMPA Escola 23 ................... Patis oberts

3

Escola Pare Algué


SALUTACIÓ Benvolgudes famílies, Un curs més teniu a les mans una nova edició del llibret informatiu de l’escola pel curs 2012-13. En aquest llibret hi trobareu informacions sobre temes generals que afecten a la nostra Comunitat Educativa. Pel proper curs som uns 245 alumnes repartits en deu grups: 4 classes d’Educació Infantil i 6 d’Educació Primària. Enguany hem triat el tema de l’aigua per treballar conjuntament al llarg del curs. Us donem la benvinguda i esperem que tingueu un bon curs 2012-13. Cordialment, L’Equip de Mestres.

“El més important d’aprendre alguna cosa és que ningú ens la pot pendre”

B.B. King 4

Escola Pare Algué


TEMA GENERAL D’ESCOLA Cada any hi ha un tema d’estudi que es treballa a totes les classes de l’escola i que comporta diferents activitats a l’aula i sortides a fer amb els alumnes; el tema d’aquest curs és l’aigua. És també el que dóna nom a les classes. La majoria de treballs dels alumnes en relació al tema d’escola, així com el projecte interdisciplinar, es mostraran a les famílies durant la Setmana Cultural.

5

Escola Pare Algué


ORGANIGRAMA CONSELL ESCOLAR Equip directiu Director Valentí Vilar Esther Juárez Cap d’estudis Secretària Lourdes Salvador Representants dels mestres Pedro Mas M. Àngels Baró Dolors Serrano Enric Ribas Dolors Cabot Anna Pujol Representants mares i pares Nadia Lahchiri Amàlia Antúnez Latifa Akref Hmama Salmoun Carlos Taopanta Fermín Sánchez

EQUIP EDUCACIÓ INFANTIL P3 P4-A P4-B P5

Dolors Serrano Lluïsa Cornejo Carme Girvent Diana Padró

Reforç M. Àngels Baró TEI Patricia Cartañá

AUXILIAR ADMINISTRATIVA Salomé Talón

Representaant de l’AMPA Somaya Mouhadad Representant de l’Ajuntament Antoni Llobet Representant del PAS (Personal d’administració i serveis) Salomé Talón

6

CONSERGERIA Isabel Barón / Josep Comellas

Escola Pare Algué


DE MESTRES

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

1r Roser Galobart 2n Lourdes Salvador

3r Dolors Cabot 4t Montserrat Badia

5è 6è

Reforç Pere Mas Valentí Vilar

Reforç Esther Juárez Enric Ribas

Reforç José A. Agustín Pere Mas

CICLE SUPERIOR Jordi Ribalta Josep Tugues

ESPECIALITATS ED. FÍSICA

ED. ESPECIAL

José A. Agustín

LLENGUA ANGLESA

Vicenç Mollà

MÚSICA

A determinar

RELIGIÓ

Valentí Vilar

A determinar

ESPECIALISTES EXTERNS EAP Albert Sardans

7

Escola Pare Algué


CALENDARI CURS

8

Escola Pare Algué


HORARIS ALUMNES Del 12 de setembre al 7 de juny l’horari serà: Educació infantil:

matí de 9 a 12h tarda de 15 a 17h

Educació primària:

matí de 9 a 13h. tarda de 15 a 17h.

El dia 21 de desembre la jornada escolar serà de 9 a 13h. Del 10 al 21 de juny les classes es faran en jornada intensiva de 9 a 13h. Els alumnes d’Educació Infantil que tenen germans a Educació Primària tenen dret a utilitzar el servei d’acollida i romandre a l’escola de 12 a 13h.

9

Escola Pare Algué


ATENCIÓ AL PÚBLIC Direcció Dilluns de 9 a 10h. Dimarts de 9 a 10h. Dimecres de 15 a 16h. Cap d’estudis Dilluns de 15 a 16h. Dimarts de 9 a 10h. Secretària Dimecres de 15 a 16h. Divendres de 12 a 13h. Administrativa Dijous de 12 a 13h. Divendres de 9 a 10h.

10

Escola Pare Algué


REUNIONS DE MARES I PARES P3................

Dilluns 17 de setembre

P4-A.............

Dimarts 18 de setembre

P4-B.............

Dijous 27 de setembre

P5................

Dijous 20 de setembre

1r.................

Divendres 21 de setembre

2n................

Dilluns 24 de setembre

3r.................

Dimarts 25 de setembre

4t.................

Dimecres 19 de setembre

5è................

Divendres 28 de setembre

6è................

Dimecres 26 de setembre

Totes les reunions seran a les 17’15h.

11

Escola Pare Algué


En aquestes reunions s’expliquen els objectius, continguts, sortides i activitats previstes, material escolar, normes d’escola i els criteris que l’escola seguirà al llarg del curs 2012-13. L’assistència a aquestes reunions és molt important, ja que com a pares i mares esteu implicats en el procés educatiu dels vostres fills. Podeu, d’aquesta manera, entendre i col·laborar en la bona marxa de l’educació i formació dels vostres fills i filles, ajudant-los a créixer com a persones. Durant el temps de la reunió els nens i nenes no poden romandre a l’escola. A finals de cada trimestre es lliuraran els informes a les famílies.

12

Escola Pare Algué


VISITES DE MARES I PARES L’educació és una tasca compartida per mares, pares i mestres. Convé comentar amb el mestre o la mestra el desenvolupament del vostre fill o filla. Podeu concertar el dia i l’hora de visita amb el mestre o la mestra quan cregueu necessari ferho. Al llarg del segon trimestre, el tutor o tutora del vostra fill/a us convocarà per fer una entrevista de seguiment.

13

Escola Pare Algué


NORMES GENERALS D’ESCOLA En data 5 de juliol de 2011, el Consell Escolar va aprovar les NOF (Normes d’Organització i Funcionament). D’entre elles, en destaquem: ENTRADES I SORTIDES Els alumnes han d’arribar a l’escola amb la màxima puntualitat. La música que sona pels altaveus serà el senyal per entrar ordenadament per la porta del pati que dona accés a cada aula respectivament. Es recorda la importància d’arribar puntualment a l’escola per no interrompre el treball d’inici de la classe. De no complir-se aquesta norma s’adoptaran les mesures pertinents en casos reiteratius. Els nens/es d’Educació Infantil que tinguin germans a Educació Primària que no es quedin a dinar, tenen dret a un servei d’acollida de 12 a 13h. en espera de la sortida dels seus germans. La resta de nens d’Educació Infantil que no es quedin a menjador o no tinguin germans més grans al centre, s’han de recollir a les 12h. 14

Escola Pare Algué


A les 9 i a les 15h. cal que els alumnes facin fila davant l’aula corresponent, juntament amb els que s’han quedat a menjador. A les 17h. tots els alumnes han de deixar el recinte escolar, a excepció dels que facin activitats extraescolars o siguin requerits pel seu mestre/a. És molt important que recolliu puntualment els vostres fills/es. ASSISTÈNCIA A CLASSE En cas de retard o absència d’un alumne, per qualsevol motiu, és necessari portar un justificant signat pels pares o escriure-ho a l’agenda escolar (en aquells cursos que en disposin).

VESTUARI Bates: L’ús de la bata és obligatori per tot els nens i nenes de l’escola, excepte per als de Cicle Superior, que caldrà que tinguin una bata a classe per tal de realitzar activitats plàstiques, laboratori i tallers. Tant la bata com tota la roba que portin els nens/es cal que estigui marcada amb el nom i amb una veta per penjar-la bé. Pel que fa als més petits, és molt recomanable que tingueu habitualment 2 bates a punt i amb goma.

15

Escola Pare Algué


Xandalls: El xandall i les vambes són el vestuari bàsic en l’àrea d’educació física per tal de realitzar-la correctament. Aquest curs, a iniciativa de l’AMPA, l’escola tindrà un xandall propi, que serà molt recomanable portar, no només els dies que els alumnes tinguin educació física, sinó també en les sortides i altres activitats d’escola.

QÜESTIONS MÈDIQUES, SANITÀRIES I HIGIÈNIQUES Us recordem que tingueu presents les normes bàsiques de salut a l’escola. - Quan un alumne hagi passat una malaltia de tipus contagiós (rubèola, xarampió, varicel·la...) caldrà comunicar-ho al mestre i portar el justificant mèdic que l’autoritza a incorporar-se a l’escola. - L’escola no admetrà l’assistència d’alumnes portadors de polls o llémenes fins que no hagin solucionat aquest problema de manera definitiva. - Els dies que tinguin educació física, els alumnes de primària hauran de portar una samarreta per canviar-se i una tovallola petita que tornaran a casa després de cada sessió.

16

Escola Pare Algué


Recordeu que: - L’escola no pot donar medicaments als alumnes, si fos estrictament necessari, cal portar la recepta del metge. - No és permès fumar en tot el recinte escolar, inclòs el pati. - No es pot entrar ni amb gossos ni amb bicicletes dins el recinte escolar. COMUNICATS Per tal d’estar informats en tot moment, és molt important que llegiu els comunicats que portin els vostres fills/es a casa. Cal també que ens feu saber qualsevol canvi d’adreça o telèfon. MÒBILS, CONSOLES, JOGUINES... No es permet portar telèfons mòbils, l’escola disposa de telèfon per quan sigui necessari. Tampoc s’han de portar jocs electrònics ni joguines de cap tipus. SORTIDES A l’inici de curs es preveuen les sortides de tot el curs. El calendari s’exposarà a les reunions de pares corresponents a cada curs.

17

Escola Pare Algué


MATERIAL ESCOLAR - En els nivells d’Educació Infantil i Cicle Inicial, tot el material de classe és col·lectiu (llapis, goma, retoladors...). No cal portar res més de casa, excepte els libres, l’esmorzar, la bata i el xandall (quan s’escaigui). - En els nivells de Cicle Mitjà i Superior cal dur de casa tots els materials individuals. Els materials de classe (cartolines, arxivadors, pintura...) es donaran a l’escola. El centre també els proveirà de l’agenda escolar. Tots els alumnes utilitzen, a més dels llibres de text, fotocòpies per al seu treball a les aules, que són facilitades pels respectius mestres. Aquest curs escolar continuem amb el projecte de reutilització de llibres de text en els cursos de 3r. a 6è. L’objectiu és doble: aprendre a reutilitzar el material escolar i rebaixar l’import de compra dels llibres. Una comissió formada per mestres, pares i mares vetlla pel correcte funcionament d’aquest projecte de reutilització.

18

Escola Pare Algué


- L’import de les quotes de material per aquest curs són: De P3 a 2n.: 60 € 3r. i 4t.: 50 € 5è. i 6è.: 40 € Caldrà estar al corrent de pagament per poder assistir a les sortides o activitats de pagament, així com per lliurar-vos els treballs dels vostres fills. CONVIVÈNCIA ESCOLAR Segons el Pla de Convivència de l’escola aprovat pel Consell Escolar, cal que els alumnes tinguin una actitud de respecte i col·laboració envers els companys i mestres, així com amb el mobiliari i material escolar del centre.

19

Escola Pare Algué


INSTAL·LACIONS ESCOLARS Cal recordar que l’Escola és un lloc de tothom, on és necessari que hi hagi un ambient acollidor i que les instal·lacions estiguin en bones condicions. Convé que tinguem cura del material en general i hem de tenir en compte que qui no el respecti s’haurà de fer càrrec dels possibles desperfectes. Per acabar, no oblidem que l’escola és també un lloc on hi convivim moltes hores i on tots i totes hi volem estar a gust. Haurem d’esforçar-nos per fer possible que aquesta convivència es basi en el respecte, l’amabilitat i la cordialitat envers l’entorn i les persones: companys i companyes, mestres, personal no docent, pares i mares, visitants…

20

Escola Pare Algué


SERVEI DE MENJADOR Aquest curs el servei de menjador el continua portant el Consell Comarcal del Bages, que enguany ha subcontractat aquest servei a l’empresa Frescoop. El preu del tiquet serà de 6,20 €. Per adquirir els tiquets caldrà fer un ingrés a qualsevol caixer de Catalunya Caixa per l’import total dels tiquets que es vulguin comprar. La Montserrat del Río, coordinadora del menjador bescanviarà el resguard de l’ingrés pels tiquets corresponents els dimarts i els dijous de 11 a 11´30h. Número de compte (cal posar el nom, el curs de l’alumne i el nom de l’escola) 2013-1923-48-0200009016 Els alumnes que es quedin a menjador hauran de deixar el tiquet a les 9 del matí a la bústia de l’entrada de l’escola.

21

Escola Pare Algué


AMPA ESCOLA L’associació de mares i pares de l’escola Pare Algué és l’organisme representant de totes les famílies del nostre centre escolar. A través de l’AMPA es gestionen una part important de les activitats que fem anualment al nostre centre. Sense aquest suport moltes de les activitats que actualment tenim al nostre projecte educatiu, o bé no es podrien fer, o bé serien més cares. És molt important que us animeu i col·laboreu amb l’associació. L’AMPA informarà, properament, de les activitats extraescolars que ofereix per aquest curs. Horari d’atenció de l’AMPA: divendres de 17 a 18h.

22

Escola Pare Algué


PATIS OBERTS Un curs més, l’escola, en col·laboració amb l’Ajuntament i amb Creu Roja-JNA, portarà a terme l’activitat PATIS OBERTS. És una activitat gratuïta pensada per infants d’entre 8 i 12 anys, que té lloc de dilluns a divendres de 18 a 20h i que us podeu apuntar tan bon punt comenci el curs.

23

Escola Pare Algué


ESCOLA PARE ALGUÉ C/Jacint Verdaguer, 16-22 08241 Manresa Tel. 93 877 16 89 Correu electrònic: ceipparealgue@xtec.cat www.xtec.cat/ceipparealgue

24

Escola Pare Algué

Revista inici de curs  
Revista inici de curs  
Advertisement