Page 1

GUIA DEL CURS 2011-12


Benvolgudes famílies, Ens plau fer-vos arribar la informació sobre qüestions de funcionament i d'ordre pràctic que convé tenir en compte per començar el proper curs. Us demanem que les llegiu amb atenció, ja que són aspectes importants a l'hora de garantir un bon funcionament col·lectiu. El proper mes de setembre us farem arribar més informació sobre les qüestions d'organització general que ara no es poden concretar. Us desitgem un molt bon estiu!! L'equip directiu.


1. CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2011-12 D’acord amb l’Ordre ENS/102/2011, de l’1 de juny, (DOGC de 6.6.2011) per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2011-2012 per els centres educatius no universitaris de Catalunya.

Inici de les classes Festa nacional d’Espanya Dia de lliure disposició, acordat pel Consell Escolar Tots Sants Dia de la Constitució La Immaculada Dia de lliure disposició, acordat pel Consell Escolar Vacances de Nadal Dia de lliure disposició, acordat pel Consell Escolar Vacances de Setmana Santa Dia de lliure disposició, acordat pel Consell Escolar Dia del Treballador Dia de lliure disposició, acordat pel Consell Escolar Final de curs

12 de setembre 12 d’octubre 31 d’octubre 1 de novembre 6 de desembre 8 de desembre 9 de desembre Del 23 de desembre al 8 de gener 20 de febrer Del 2 al 9 d’abril 30 d’abril 1 de maig 1 de juny 22 de juny


2. HORARI ESCOLAR

Matins: 8’45h – 12’15h Tardes: 15’00h – 16’30h

Esbarjo d’educació infantil: 10’30h – 11’10h Esbarjo d’Educació Primària: 10’45 – 11’15h NOTA: L'horari de les activitats d'acollida, menjador, extraescolars i transport escolar s'adaptaran al nou horari escolar.

2.1. HORARI PER SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT Els DILLUNS els alumnes de 1r, 2A, 2B, 3A i 3B romandran una hora més al centre, quedant el següent horari: 8’45 – 13’15h. Els DIJOUS els alumnes de 4t, 5è i 6è romandran una hora més al centre, quedant el següent horari: 8’45h – 13’15h. Des de l'AMPA es gestionarà un servei d'acollida de migdia (de 12:15h a 13:15h) pels alumnes d'Educació Infantil que ho necessitin. Aquest servei tindrà un cost que es concretarà al setembre. 2.2 ACOLLIMENT DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL Per facilitar una adaptació correcta dels infants a l’escola, el centre programarà una entrada esglaonada per aquests alumnes. Aquesta entrada es concretarà el setembre.


3. SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’escola ha organitzat els seus recursos humans per tal de dedicar-los, a les tasques de suport escolar personalitzat. Seguint les orientacions del Departament d’Ensenyament, el centre ofereix dues modalitats de suport escolar personalitzat: •

P4A, P4B i P5: Intervenció de més d’un mestre/a dins del seu horari lectiu (dins l’aula), per afavorir el seguiment de tot l’alumnat. Es farà especialment incidència a l’adquisició de la lectoescriptura i les habilitats matemàtiques. No afecta l'horari dels alumnes.

PRIMÀRIA: Ampliació de l’horari de l’alumnat (veieu 2.1 horari per suport escolar personalitzat). Es farà especialment incidència a l’adquisició de la lectura i l’escriptura, les habilitats matemàtiques i l’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i estudi. Durant aquesta hora, l’alumnat rebrà un suport en grup reduït.


4. INFORMACIONS GENERALS 6.1. ENTRADES I SORTIDES Les portes de l’escola s’obriràn puntualment a l’hora de les entrades i es tancaran 5 minuts després. Fora d’aquest marge caldrà aportar una raó que la direcció del centre consideri suficientment justificada. No ser puntual perjudica no només qui arriba tard sinó la resta del grup. Els alumnes que no assisteixin a classe per malaltia, consultes mèdiques, viatges familiars, etc, hauran de justificar l’absència per escrit al tutor/a. 6.2. ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES Al llarg del curs es fa una entrevista amb cada família. El/la tutor/a us anirà convocant en el moment que cregui convenient. Si veieu la necessitat de tenir una entrevista amb algun mestre o especialista, podeu fer arribar una nota a través dels vostres fills i/o filles al/la tutor/a, fent ús de l'agenda en el cas d'educació primària o de la carpeta casa-escola en el cas d'educació infantil. Si es vol demanar entrevista per parlar amb algun membre de l’equip directiu cal demanar hora a consergeria.

6.3 EQUIPAMENT PSICOMOTRICITAT I EDUCACIÓ FÍSICA Els dies que facin aquesta activitat cal que portin el xandall de l’escola o roba esportiva (xandall o pantalons amb goma, samarreta, mitjons i calçat esportiu). Al setembre ja us indicarem quin dia correspon a cada grup. Els grups 4t, 5è i 6è cal que portin roba de recanvi i estris per dutxar-se. Els alumnes de 3r s’iniciaràn en aquesta pràctica a mitjans de curs (quan arribi el moment se us notificarà). L’Adquisició d’hàbits higiènics és un objectiu curricular de l’àrea. Recordeu que, per evitar pèrdues, tot ha d’anar marcat amb el nom.


6.4 ANIVERSARIS Per a celebrar l’aniversari del vostre fill o filla a Educació Infantil, podeu portar coques senzilles tallades per convidar els companys. No porteu llaminadures, ni obsequis per repartir. A partir de Primària podeu portar galetes, pastes individuals, o coques senzilles tallades i algun suc de fruita. Seria interessant que, abans, us posséssiu d’acord amb el/la mestre/a. Les invitacions a festes d’aniversari NO es donaran a les aules per tal d’evitar conflictes.

6.5 COLÒNIES, SORTIDES I FESTES Aquestes són activitats que formen part de la programació curricular i, per tant, és important assistir-hi. Al principi de curs s'informarà de les sortides, colònies i activitats previstes i de les dates de realització d'aquelles que ja estiguin concretades, de la resta us anirem informant al llarg del curs. Per poder participar en les sortides i colònies cal haver fet el pagament i haver portat el justificant d'aquest i l'autorització signada a l'escola dins el termini establert.

6.6 ESMORZARS Per vetllar per un bon rendiment físic i mental dels vostres fills és important que vinguin a l’escola havent esmorzat bé a casa, i amb un petit esmorzar per a l’hora d’esbarjo. Per tenir cura del medi ambient, demanem que el menjar que porten vingui embolicat en carmanyola o “tupper”, i en el cas de contenir líquid, en ampolles reutilitzables, evitant al màxim el paper d’alumini, els plàstics i envasos no degradables.


6.7 MENJADOR L’escola ofereix servei de menjador per a tots aquells nens i nenes que ho sol·liciten. L’ús del menjador és de caràcter voluntari i implica l’acceptació de les normes establertes. Els monitors que estan amb els nois i noies són responsables tant de l'estona de menjador com del temps lliure o d'activitats. Els monitors es coordinen amb les tutores sempre que cal. Hi ha un responsable de monitors que és qui coordina el grup i a la vegada fa d'interlocutor amb l'escola. L'equip directiu supervisa, amb el suport del Consell escolar, el servei i manté esporàdicament reunions amb el personal que està al menjador: amb el coordinador dels monitors, amb el responsable de l'empresa i, si escau, amb cambreres o cuinera. També es reuneix la Comissió de menjador, formada per membres del consell escolar, l'equip directiu i la coordinadora del menjador.

US AGRAÏM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ L’equip directiu

Guia del curs 2011-2012 Escola Montagut  

Guia del curs 2011-2012 Escola Montagut