Page 2

D e l e g a t s d e l c ur s

ó o n i o Mi c t n A i o re n A b ri l M o

C e l i a Pi ñ e ro

i Xav i S á n c he z

rdi Castaño o J i s a d a r r e T a i r ú N

P o l G a rri d o P e ra rn a u i Y a i z a Bueno

enzel M x a M i s no M a ri n a L l a

Ona Borrell i Èric

Rovira

Profile for Escola Mogent

Revista Petit Mogent 15  

Revista escolar. Edició juny 2019. Escola Mogent. Curs 2018-2019.

Revista Petit Mogent 15  

Revista escolar. Edició juny 2019. Escola Mogent. Curs 2018-2019.

Advertisement