Page 57

ADAPTACIONS VEGETALS I CROMATISME ESTACIONAL al Pati de les tortugues  

       

Agraïments       En primer lloc, agrair al meu tutor de treball de recerca la seva dedicació a aquest durant  el seu decurs, sense diferenciar períodes de vacances ni caps de setmana i per el seu  especial nivell d’exigència que m’ha portat a apreciar i valorar la feina correctament feta i  ben acabada.    A l’Aleix d’Aquàtiques Vilassar, per aconseguir‐nos les llavors de Nelumbo nucifera, que  són tan difícils d’aconseguir.    I finalment, als meus companys David i Èlia per la col∙laboració en les tasques de  manteniment del Pati i per l’ajut que ens hem proporcionat els uns als altres quan hem  tingut algun tipus de problema.             

57 

Profile for Escola Mestral

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.