Page 54

ADAPTACIONS VEGETALS I CROMATISME ESTACIONAL al Pati de les tortugues  

4.2.4 Hivern    L’hivern,  malgrat  els  esforços  i  les  flors  afegides,  és  l’assignatura  pendent  del  cromatisme  estacional al Pati de les tortugues. Tot i així, aquest any hi ha hagut un important, bé que discret,  augment de color durant aquesta època gràcies a les flors d’hivern (Fig 67) i al safrà (Fig 66) que  han aportat color a un paisatge apagat, malgrat no ho és del tot ja que el Pati compta amb un bon  nombre d’arbres perennifolis que conserven el color verd durant tot l’any.     

Fig 66. Flor del safrà (Crocus sativus). 

Fig 67. Flors d’hivern (Helleborus niger)

   

    54 

Profile for Escola Mestral

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.