Page 44

ADAPTACIONS VEGETALS I CROMATISME ESTACIONAL al Pati de les tortugues  

és necessària una alta temperatura de l’aigua (20‐25ºC) i en un indret on hi hagi força insolació; el  problema és que quan vam aconseguir les llavors ja era entrada la tardor. Pel que fa a la primera  condició, la temperatura, no és cap problema perquè aquesta és precisament la temperatura del  bassal  a  l’estiu  (Fig  53)    com  s’ha  comprovat  en  treballs  anteriors  (Cusó,  2007).  Pel  que  fa  a  la  segona condició, la de la forta insolació, ja no es compleix tant clarament. El màxim s’assoleix al  juny‐juliol (quan el Sol est`s més alt) i aleshores arriba radiació solar directa al bassal durant unes  hores al migdia (Fig 53). 

Profunditat (cm)

0

Gradient vertical (hivern)

0

12,9

25,2

-20

23,9

-40 -60

28

26

24

22

20

Gradient vertical (estiu)

-20

12,1

24,7 -40

14,9

22,2 -60

-80

16,7

21,9

-100

-80

13,2

Tem peratura (°C) -100 T e m p e r a t u r a ( °C )

Figura 53. Gradient vertical de temperatura a l’estiu (esquerra) i a l’hivern (dreta) al bassal del Pati de les tortugues. Es pot observar que a l’estiu es poden assolir temperatures de 20 a 25°C en tot el seu recorregut vertical (Figures originals d’Oscar Cusó, 2007).

 

Fig 54. Llum arribant directament al bassal durant l’estiu.

Després d’informar‐me  vaig  saber  que  es  podia  plantar  també  en  èpoques  fredes  ja  que  la  llavor  es  conservava  en  estat  de  latència,  resulta  que  el  Nelumbo  nucifera  és  un  dels  organismes  que  més  perdura  en  aquest estat i que poden  passar  anys  fins  que  no  germini,  esperant  les  condicions  òptimes.  Actualment  la  planta  encara  no  dóna  senyals  de vida.     

              44 

Profile for Escola Mestral

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.