Page 43

ADAPTACIONS VEGETALS I CROMATISME ESTACIONAL al Pati de les tortugues  

   

Fig 51. Acabant de plantar totes les plantes aquàtiques comprades als hivernacles de Vilassar de Mar.

  ‐  Nelumbo  nucifera:  Aquesta  planta  és  originària  del  Japó,  de  la  família  dels  nenúfars.  La  major  diferència entre uns i altres és el tamany de la “flor de loto” que assoleix entre uns 2 o 3 metres  d’alçada, amb unes fulles amb un diàmetre d’ aproximadament 1 metre i flors semblants a la dels  nenúfars però més grans. Tot i aquestes proporcions desorbitades la seva bellesa és molt delicada  i valorada.  La  idea  de  tenir‐la  al  Pati  va  sorgir  en  una  de  les  sortides  als  hivernacles  del  Maresme  on  vaig  quedar  enlluernada  per  la  bellesa  d’aquesta  espècie,  tant  de  les  fulles  ,com  de  les  flors  i  fruits,  que  vaig fotografiar a consciència  tot  practicant  amb  la  tècnica  d’aproximació  (veure  annex  i  portada).  En  una  visita  posterior  als  hivernacles,  vam  aconseguir  llavors  per  intentar de plantar‐ne  una al  Pati de les tortugues.  Les  condicions  que  calen  perquè  creixi  aquest  exemplar són molt concretes,  Fig 52. Detall del receptacle de les llavors de Nelumbo nucifera.

43 

Profile for Escola Mestral

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.