Page 33

ADAPTACIONS VEGETALS I CROMATISME ESTACIONAL al Pati de les tortugues  

També vam  verificar  el  que  ja  havíem  vist  al  Pati,  hi  havien  larves  de  mosquit  vives.  El  que  no  sabíem era si es tractava de mosquits comuns o de mosquits tigre. Per tal d'esbrinar‐ho vam posar  les larves de mosquit, juntament amb aigua i amb algunes algues, en un recipient hermètic; així  un cop completessin el procés de metamorfosi podríem observar si es tractaven de mosquits tigre  o no sense córrer cap risc de ser picats.  

Figura38. Contingut d’un dels receptacles malmesos de la planta carnívora, en la que s’hi distingeixen les restes d’un mosquit tigre adult (1) i s’hi observen diverses larves de mosquit (2) que estaven vives. El resultat de l'experiment va ser molt interessant: les larves van resultar ser  totes de  mosquits  tigre i per tant ja havíem trobat l'ull del mal 19. Vam "podar" la Nephentes traient‐li els ascidis en  mal estat i deixant només els més sans.    Les conclusions que podem treure son:    ‐  Els  ascidis  de  plantes  carnívores  en  mal  estat  poden  esdevenir  un  indret  on  les  femelles  de  mosquit tigre hi ponguin els ous ja que perden el seu caràcter carnívor, és a dir, la seva capacitat  de digerir. Aquest és un aspecte sobre el que aparentment no hi ha informació ni s'ha investigat.  Malgrat tot, he llegit que algunes larves (no s’especifica quines) poden viure en el líquid d’algun  Nephentes  (Lecoufle,  2007).  En  canvi,  sí  que  és  més  estudiat  el  cas  d’algunes  Sarracènies  amb  receptacles semblants als ascidis de Nephentes, en què algunes espècies de granotes dipositen els 

19

Però uns mesos més tard (setembre, octubre) quan ja s’havien eliminat de les plantes carnívores vam  constatar la presència de mosquits tigre a l’Escola. No només no havien desaparegut sinó que havien  augmentat. Això indicava que l’origen no era el pati de les tortugues sinó algun altre indret de l’Escola o  proper a aquesta    33 

Profile for Escola Mestral

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.