Page 30

ADAPTACIONS VEGETALS I CROMATISME ESTACIONAL al Pati de les tortugues  

TRAMPES  PASSIVES:  Son  les  trampes  que  no  realitzen  cap  tipus  de  moviment,  exceptuant  els  tropismes.(veure apartat 2.3.3)      ‐Trampes enganxoses: Alguns gèneres no realitzen cap moviment com la Pinguicula o la Byblis.    ‐Trampes  d'ascidis:  Les  fulles  es  converteixen  en  gerros  que  sovint  pengen  de  la  planta  i  que  s'omplen amb l'aigua de la pluja tot i que mentre la planta s'està desenvolupant la tapa de l'ascidi  es manté tancada per evitar l'entrada d'aigua. Quan els insectes hi van atrets per el nèctar, cauen  per les obertures relliscoses fins a l'aigua on s'ofeguen i posteriorment son digerits. Les famílies  més representatives són les Nepentàcies i les Sarraceniàcies. 

                          Fig 34. Exemplar de Nephentes   alata al Pati de les tortugues   (esquerra) i detall d’un ascidi jove de Nephentes spectabilis al   laboratori de Biologia (a dalt).           ‐Trampes  de  nansa:  Les  fulles  creixen  en  forma  de  tub  amb  uns  pèls  a  l'interior  que  creixen  en  direcció  cap  avall,  de  manera  que  quan  un  insecte  hi  entra  li  és  impossible  sortir‐ne,  així  són  dirigits cap a una cavitat on seran digerits.                              Fig 35.   Exemplar jove de Sarracenia hybrida al laboratori de l’Escola (esquerra) i detall de la trampa (dreta). PART EXPERIMENTAL      30 

Profile for Escola Mestral

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.