Page 27

ADAPTACIONS VEGETALS I CROMATISME ESTACIONAL al Pati de les tortugues  

D’aquest en  tenim  un  bon  exemple  en  l’esquitxagossos  (Ecbalium  elaterium),  una  cucurbitàcia  prou freqüent a Catalunya i que constitueix una excepció pel que fa a la dispersió de les llavors, ja  que  és  l’únic  fruit  carnós  amb  dispersió  activa  (Fig  29);  poden  fer  arribar  les  llavors  a  12m  de  distància (Strasburger i col. 2004). 

Fig 29. Esquitxagossos (Ecbalium elaterium). Dibuix amb un fruit disparant-se (Esquerra) i detall fotografiat de la flor i el fruit (dreta).

  2.3.4 Plantes “carnívores”    Les  plantes  carnívores  és  el  grup  que  ha  tingut  l'adaptació  més  curiosa  i  efectiva  a  la  falta  de  nutrients en el sòl, és a dir en indrets oligotròfics.  Creixen en indrets de medi àcid on els nivells de nitrogen (N) son molt baixos, les podem trobar  arreu  del  món  excepte  als  pols  i  als  deserts,  els  llocs  més  comuns  son  les  zones  pantanoses  (molleres o torberes) i els boscos tropicals.   Aquestes plantes poden viure de manera autòtrofa però disposen de mecanismes addicionals que  els  hi  permeten  capturar  insectes,  i  ocasionalment  petits  vertebrats,  per  tal  d’extreure’n  el  nitrogen  orgànic.  Els  insectes  s'acosten  a  aquestes  plantes  atrets  per  l'olor  d'un  nèctar  que  produeix la mateixa planta especialment per enganyar‐los. Un cop la presa ha caigut en la trampa  no hi ha marxa enrere, uns minuts després d'haver‐la capturat, la planta, començarà la digestió.  Aquesta  digestió  pot  ser  de  dues  menes:  la  planta  pot  disposar  d'uns  enzims  digestius  que  ella  mateixa produeix o pot tenir associats microorganismes o bacteris que descomponen l'aliment de  manera que a la planta només li cal absorbir‐ho.  En el medi en que habiten, les plantes carnívores, tenen unes certes avantatges sobre les altres;  per  exemple,  tenen  més  facilitats  a  l'hora  de  reproduir‐se  i  créixer  però  per  altra  banda,  els  suposa una gran despesa d'energia el moure les trampes i produir secrecions,com ara el nèctar o 

27 

Profile for Escola Mestral

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.