Page 23

ADAPTACIONS VEGETALS I CROMATISME ESTACIONAL al Pati de les tortugues  

Fig 22. Vinya verge al Pati de les tortugues, combinant tigmotropisme i fototropisme  aconsegueix arribar a les zones il∙luminades del Pati. 

                                                   

Fig 23. Planta voluble al’edifici de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Es  tracta d’una planta que no és enfiladissa, per tant no té cap òrgan que li permeti trepar cap a la  llum; aparentment fuig de la llum però podem observar el fototropisme positiu a les puntes de  la planta que estan doblegades cap a la llum intentant vèncer el pes de la planta. 

23 

Profile for Escola Mestral

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.