Page 16

ADAPTACIONS VEGETALS I CROMATISME ESTACIONAL al Pati de les tortugues  

Fig 14. Estrat arbori del Pati de les tortugues, vist des del terrat de l’Escola, mirant cap al SO. 

Enfiladisses:   ‐ Heura (Hedera helix)  ‐Passionària (Passiflora)   

Fig 15. Enfiladissa (Hedera helix) trepan per la paret fins assolir l’altura de l’estrat arbori. 

16 

Profile for Escola Mestral

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.