Page 13

ADAPTACIONS VEGETALS I CROMATISME ESTACIONAL al Pati de les tortugues  

2.1.3 Incorporació d’espècies noves    Durant  aquest  estiu  i  tardor  s’han  introduït  un  bon  nombre  de  noves  espècies  al  Pati,  algunes  plantades amb llavor i d’altres plantades ja crescudes. Cal dir que totes les plantes noves d’aquest  any han estat escollides de cara al meu treball de recerca per poder dur a la pràctica tota la teoria  apresa i observar les característiques reals de les plantes.  De les plantes que vam plantar amb llavor destaquen l’au del paradís, la passionària, les quals ens  interessava  la  seva  vistositat  i  exotisme;  les  roselles  silvestres  variades  i  els  bulbs  els  quals  floreixen a l’hivern i donarien un altre aspecte al Pati; l’alquequengi més conegut com “fanalet de  la Xina” que fa uns fruits molt peculiars a la tardor i el dent de lleó simplement per a la dieta de  les tortugues.  L’alquequengi és interessant per tres raons, en primer lloc perquè és una raresa botànica, amb un  calze extraordinàriament acrescent 11 (Fig 10); en segon lloc, perquè és una planta que forma part  de la nostra flora (aspecte a tenir en compte, si es pot, alhora d’introduir noves espècies al Pati);  per últim, perquè és de les poques plantes que el seu fruit pot persistir fins ben entrat l’hivern.   

Fig 10. Alquequengi. Dibuix de la planta adulta (esquerra) i detall fotografiat del fruit (dreta).

Per plantar tantes plantes alhora sense córrer el risc que algunes no germinessin vam utilitzar uns  receptacles  especials  per  germinar  (Fig  11)  i  les  vam  deixar  al  laboratori  amb  força  humitat;  un  cop van haver crescut, les vam trasplantar a les jardineres de fusta del Pati de les tortugues. 

11

Quan no només persisteix després de la fructificació sinó que la seva creixença continua (Font Quer.  1979)    13 

Profile for Escola Mestral

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.

Adaptacions vegetals i cromatisme estacional al Pati de les tortugues  

Treball de recerca de Laura Pascual i Montero, tutoria de Josep Marí i Torres. Escola Mestral, gener del 2009.