Issuu on Google+

2008/2009


ESCOLA MESTRAL 2008-09

____ SORTIDES I COLÒNIES

Les sortides són un recurs didàctic que acosta o descobreix als nostres alumnes realitats que no podem reproduir a l' aula. Sortirem quan el tema de treball que ens ocupa es pot veure directament o pot ser motivador pel treball que després realitzem. La majoria de sortides estan lligades a les àrees del medi, experimentals i socials, si bé també altres àrees poden organitzar sortides per motivar i obrir nous aspectes de la nostra cultura com les anades a teatre, museus, concerts...etc. Les sortides didàctiques sempre complementen o amplien el treball de classe, són preparades pel professor de l'àrea, tenen objectius específics i comporten la realització d'un treball previ, durant i després de la sortida.Es procura també que hi hagi una coherència entre tota l'escolaritat de l'alumne i no repetir sortides ja realitzades. Les sortides a més d'acomplir la funcionalitat didàctica es realitzaran sempre que es puguin dur a terme en condicions òptimes de seguretat pels alumnes, que no ocasionin greus perjudicis a la resta d'activitats del centre i que el seu cost econòmic es consideri raonable. Les sortides es programen a l'inici de curs, concretant la data, el lloc, els objectius i el preu aproximat i un cop revisades per l'equip directiu són dutes al Consell Escolar per la seva aprovació si s'escau. Si per algun motiu s'hagués de suprimir una sortida, serà substituïda per altra sempre que permeti complir els objectius, sinó serà anul.lada. Si sorgeix la conveniència de realitzar una sortida no programada amb anterioritat, es comunicarà a l'equip directiu amb antelació suficient perquè pugui ser aprovada pel Consell Escolar. LES COLÒNIES són organitzades a partir de Primària amb l'objectiu de realitzar uns dies de convivència i la realització d'un treball específic que complementi i/o ampli el treball de l'aula: Primària C.I. 2 dies/ 1 nit

C.M i C.S. 3 dies / 2 nits

Secundària 4 dies / 3 nits

VIATGES Es farà bianual a l'estranger i entès com viatge de fi d'estudis per 1r i 2n de Batxillerat de 5 / 7 dies de durada. Tant les sortides com les colònies són necessàries però no obligatòries i els pares autoritzaran als seus fills la seva realització, sempre que sigui possible l'escola atendrà als alumnes que no realitzen l'activitat.


ESCOLA MESTRAL 2008-09

Data

1r. Trimestre

2n. Trimestre

3r. Trimestre

________ SORTIDES PARVULARI

Cicle / Curs

Lloc

Preu

P4 i P5

TNC

15 €

P4 i P5

Zoo

15 €

P3, P4 i P5

Audició al Palu Falguera

9€

P3

TNC

15 €

P3, P4 i P5

Museu de la ceràmica

11 €

P3, P4 i P5

Teatre a l’escola

5€

P3, P4 i P5

Museu de la xocolata

14 €

P3, P4 i P5

Parc Güell

12 €

P3, P4 i P5

Teatre Ll. Anglesa

Total

6.50 €

87 € aprox.


ESCOLA MESTRAL 2008-09

Data

1r. Trimestre

2n. Trimestre

__________SORTIDES I COLÒNIES CICLE INICIAL

Cicle / Curs

Lloc

Preu

Inicial

Can Coll

10 €

Inicial

Audició musical a Palau Falguera

9€

Inicial 1r

Caixaforum

10 €

Inicial

Teatre Nacional de Catalunya

15 €

Inicial

Zoo

15 €

Inicial 2n

Club Natació St. Feliu

Inicial

“Olors de l’Índia” Narracions i danses

7.5 €

Inicial

Museu Molí paperer

16 €

Inicial 2n

Museu Picasso

13 €

Inicial 1r

Museu Miró

11 €

Inicial

Museu Ciència de Terrassa

11 €

0€

0€

Inicial 1r Club Natació St. Feliu 3r. Trimestre

Inicial

4€ Mostra de música

Inicial

6.50 € Teatre Ll. anglesa

7 i 8 de maig

Inicial

Total

115 € aprox.

Colònies a Tamarit

100 € aprox.


ESCOLA MESTRAL 2008-09

Data

1r. Trimestre

___ SORTIDES I COLÒNIES CICLE MITJÀ

Cicle / Curs

Lloc

Preu

Mitjà 4t

Zoo de Barcelona

15 €

Mitjà 3r

Aquàrium

18 €

Mitjà

Recorregut pel Baix Llobregat

7€

Mitjà

Sortida de Nadal

6€

Mitjà

Ed. Física

15 €

Mitjà

Audició musical Palau Falguera

9€

Mitjà 4t

Forneria

2€

Mitjà 3r

Ajuntament

Mitjà 3r

Deixalleria

Mitjà

Sortida Ex. Plàstica

11.50 €

Mitjà 4t

Museu Història de Catalunya

10 €

Mitjà

Teatre anglès

6.50 €

Mitjà

Ed. Viària

2n. Trimestre

3r. Trimestre

28,29 i 30 d’Abril

Mitjà

1.75 € 0€

4€

Total

82 € aprox.

Colònies a l’Escala

142 € aprox.


ESCOLA MESTRAL 2008-09

Data

___ SORTIDES I COLÒNIES CICLE SUPERIOR

Cicle / Curs

Lloc

Preu

Superior 5è

ZOO

15 €

Superior 6è

Atletisme

0€

Superior

Teatre Regina

12 €

Superior

Sortida de Nadal

6€

Superior

Pista gel

12 €

Superior

Audició Palau Falguera

9€

Superior 5è

Consell d’infants

0€

Superior

Parc Agrari

5€

Superior 5è

MNAC

Superior

Cinebaix

Superior 5è

Arxiu Històric

Superior 5è

Barcelona romana i medieval (MH de la Ciutat)

10 €

Superior 6è

Barcelona modernista

14 €

Superior 6è

Educació viària

0€

Superior

Teatre anglès

Superior

Camp d’ap, de Can Santoi

6€

Superior

Parlament de Catalunya Total

6€ 90 € aprox.

Colònies al Delta de L’Ebre

150 € aprox

1r. Trimestre

2n. Trimestre

11.50 € 4€

1.75 €

3r. Trimestre

28,29 i 30 d’abril

Superior

6.50 €


ESCOLA MESTRAL 2008-09

Data

1r. Trimestre

2n. Trimestre

3r. Trimestre

________

Àrea

SORTIDES I COLÒNIES DE 1r D’ESO

Lloc

Llengües

Teatre

15 €

C. Socials

St. Miquel del Fai

22 €

Ex. Plàstica (1/2 grup)

Visita-taller al museu MNAC BCN

17 €

Ed. Física

Cursa d’orientació

0€

Llengües

Cinema “Cinebaix”

5€

Ll. Anglesa

Teatre V.O.

12 €

C. Socials

Museu arqueològic de Gavà

12 €

Ll. Catalana

Visita al TNC

8€

Ed. Física

Canal Olímpic

Ex. Plàstica (1/2 grup)

Visita a un museu de BCN Museu Ciència

11 €

C. Experimentals

Cosmocaixa

15 €

C. Experimentals

Can Coll (Parc de Collserola) Total

27, 28, 29 i 30 d’abril

Preu

Tutoria

Estada a Núria

15.50 €

6€

138.50 € aprox. 190 € aprox.


ESCOLA MESTRAL 2008-09

Data

1r. Trimestre

SORTIDES I COLÒNIES 2n ESO

Àrea

Lloc

Preu

Ll. Catalana ½ grup

Visita IEC

14 €

Ex. Plàstica

MNAC i St. Pau del Camp

14 €

C. Experimentals

Museu Geologia

9€

Llengües

Cinema “Cinebaix”

5€

Ll. anglesa

Teatre V.O.

C.Socials/Ex. Plàstica

Monestir de Santes Creus

16 €

Ll. Catalana

Taller CaixaFòrum

9€

Ll. Catalana ½ grup

Visita IEC

14 €

Ed. Fisica

Cursa d’Orientació

0€

C. Socials

Barcelona medieval

8€

T. síntesi

Parc eòlic

23,75€

Ed. Fisica

Canal olímpic

15,50 €

C. Experimentals

Museu de la ciència

15 €

13,50 €

2n. Trimestre

3r. Trimestre

Total

Del 24-2 al 27-2

Tutoria

Esqui a la Molina

156,75 € aprox. 250-274 €


ESCOLA MESTRAL 2008-09

Data

SORTIDES I COLÒNIES 3r D’ESO

Àrea

Lloc

Preu

C. Social/Tutoria

Visita al Raval i les Drassanes

14 €

E. Ciutadania

Visita Agència Tributària

0€

Francès

Cinema VO

11€

Francès

Perpinyà

26 €

Llengües

Cinema “Cinebaix”

5€

C. Socials

Colònia Vidal

19 €

Ll. anglesa

Cinema V.O.

12 €

LL. catalana

Visita TV3/ Catalunya Ràdio

10 €

C. Experimentals

M. Ciència Cosmocaixa

16 €

Ed. Física

Canal Olímpic

Música

Museu dels instruments

12 €

C. Socials

Visita Arxiu

0€

1r. Trimestre

2n. Trimestre

15.50 €

3r. Trimestre

Total 27,28, 29 i 30 d’abril

Crèdit de síntesi

Les Planes de Son

140,50 € apr. 206,60 € aprox.


ESCOLA MESTRAL 2008-09

Data

1r. Trimestre

SORTIDES I COLÒNIES 4t D’ESO

Àrea

Lloc

Preu

C. Socials

Empúries

16,50 €

Ex. Plàstica ½ grup

Exposició Caixafòrum

13 €

Francès

Cinema VO

11 €

Francès

Cinema Perpinyà

26 €

Llengües

Cinema “Cinebaix”

5€

Ll. Anglesa

Cinema V.O.

12 €

C. Socials

Ruta dels Àustries

4€

Ll. Catalana/Llatí

Teatre clàssic juvenil

15 €

Ed. Física

Vela i jocs de platja a Castelldefels

Intercanvi

Recorregut per Barcelona

10 €

Biologia

Cosmocaixa

16 €

2n. Trimestre

3r. Trimestre

Crèdit de Síntesi Tutoria

15.50 €

Total

144 € aprox.

Intercanvi amb escola anglesa

375 € aprox.

Pels alumnes de 4t d’ESO es programen sortides culturals algun divendres a la tarda. I des del seminari de llengües anades al teatre (català o castellà) periòdicament. Ambdues activitats són voluntàries i fora de l’horari escolar. (Si alguna activitat afecta les classes del divendres a la tarda, es faran les modificacions horàries oportunes per tal de facilitar l’assistència dels alumnes a l’activitat).


ESCOLA MESTRAL 2008-09

Data

Cicle / Curs

SORTIDES 1r DE BATXILLERAT

Lloc

Preu

Llatí

Teatre clàssic juvenil

12 €

Biologia

Institut d’investigacions pesqueres

0€

Ll. anglesa

Cinema V.O.

15 €

Lit. Universal

TNC: Mort de Dama

18 €

Ll. Castellana

Teatre La casa de Bernada Alba de Lorca

18 €

Ll. Francesa

Montpellier

28 €

Llatí

Tarraco i els Munts

16,50 €

Ed. Física

Club Marítim

15,50 €

Història

Arxiu comarcal

1r. Trimestre

2n. Trimestre

3r. Trimestre

Total 16 al 17 d’abril

Activitat cultural

Chillida Leku

0€

123 € aprox. 115 € aprox.

Pels alumnes de Batxillerat es programen sortides culturals els divendres a la tarda. I des del seminari de llengües anades al teatre (català o castellà) periòdicament. Ambdues activitats són voluntàries i fora de l’horari escolar.


ESCOLA MESTRAL 2008-09

Data

Cicle / Curs

SORTIDES 2n DE BATXILLERAT

Lloc

Preu

Llatí

Teatre clàssic juvenil

12 €

Biologia

Institut d’investigacions pesqueres

Ll. Francesa

Montpellier

28 €

Ll. anglesa

Cinema V.O.

15 €

Ll. Castellana

Teatre La casa de Bernada Alba de Lorca

18 €

Hª de l’art

Recorregut per les obres de selectivitat que hi ha a BCN

12 €

Geografia

Visita a un gran centre industrial

15 €

1r. Trimestre

2n. Trimestre

3r. Trimestre

0€

Total 100 € aprox. 16 al 17 d’abril

Activitat cultural

Chillida Leku

115 € aprox.

Pels alumnes de Batxillerat es programen sortides culturals els divendres a la tarda. I des del seminari de llengües anades al teatre (català o castellà) periòdicament. Ambdues activitats són voluntàries i fora de l’horari escolar.


Carretera Sanson nĂşm.81 08980-Sant Feliu de Llobregat

Telèfon 93 666 14 28 Fax 93 666 17 78

E-mail:mestral@escolamestral.cat Http://www.escolamestral.cat


(Microsoft Word - DOSSIER SORTIDES I COL\322NIES