Page 6

FOTOGRAFIA CIENTÍFICA (Treball de Ciències Naturals) Ariadna Gorriz 1. Petites pertorbacions a la superfície del mar Em vaig fixar que a la superfície del mar, a part de les zones més fosques i zones més clares degudes al tipus de fons i a la profunditat, i que no varien des del lloc on estàs, n'hi ha unes altres de fosques que poden canviar ràpidament. Aquestes taques "mòbils" són degudes a que la llum que incideix en la superfície de l'aigua no es reflexa tan bé com quan la mar és plana, és a dir, són zones en les que la superfície de l'aigua presenta alguna pertorbació. Per això, quan fa bon temps, l'aigua d'aquestes zones es veu més fosca que la dels voltants. Aquestes pertorbacions poden ser provocades, sobretot, per petits corrents d'aire locals, però també poden ser degudes a bancs de petits peixos (que neden a prop de la superfície) quan fugen dels seus depredadors. Aquestes "marques" s'aprecien millor a distància mitjana, és a dir, ni molt lluny ni molt a prop. En aquest últim cas, la raó és que a partir d'una certa inclinació (l'anomenat angle límit), la llum incident sobre la superfície de l'aigua, ja no es reflexa, sinó que es refracta. I el que veiem és el fons, la superfície es torna transparent. Aquest fet s'observa millor a la foto 3.

Profile for Escola Mestral

Fotografia científica 2014  

Treballs voluntaris de Fotografia científica (principalment de caire biològic) d'alumnes de 3r i de 4t d'ESO, i de 1r i 2n de Batxillerat, r...

Fotografia científica 2014  

Treballs voluntaris de Fotografia científica (principalment de caire biològic) d'alumnes de 3r i de 4t d'ESO, i de 1r i 2n de Batxillerat, r...

Advertisement