Page 1

2009-10


Benvolguts pares i mares,

En aquesta circular trobareu informació general del proper curs, el material que necessiten els alumnes, (recordeu que la llista de llibres per al proper curs ja us la vam enviar i la podeu consultar a la web de l’escola), l’organització pedagògica, les activitats extraescolars i els serveis del curs 2009-10 i algunes normes bàsiques per garantir un bon funcionament de l’escola. Aquesta informació s’ampliarà en les guies d’aula us lliurarà el vostre tutor/a el dia de la reunió de classe. Us desitgem a tots un bon estiu i estem a la vostra disposició per atendre qualsevol suggeriment o consulta. Aquesta informació la trobareu també a la pàgina web de l’escola/ botó taronja “agenda” tot el curs.

Atentament,

Equip directiu ESCOLA MESTRAL

Un dels objectius de l’escola és agilitzar la comunicació amb les famílies i estalviar paper. És per això que demanem l’adreça de correu electrònic a aquelles famílies que encara no l’hagin donat a Secretaria. Totes les circulars s’enviaran per e-mail i es penjaran a la pàgina web (botó agenda).


CALENDARI INICI DE CURS Parvulari-Primària: 14 de setembre 2009 ESO-Batxillerat: 14 de setembre 2009 Tots amb jornada completa de matí i tarda. JORNADA INTENSIVA DE CLASSE EN HORARI MATINAL 22 de desembre de 2009 22 de juny de 2010 VACANCES DE NADAL Del 23 de desembre de 2009 al 7 de gener de 2010 (ambdós inclosos). VACANCES DE SETMANA SANTA Del 29 de març 2010 al 5 d’abril de 2010 (ambdós inclosos). FINAL DE CURS Dia 22 de juny de 2010, últim dia lectiu. DIES FESTIUS

24 de setembre de 2009 12 d’octubre de 2009 7 de desembre de 2009 8 de desembre de 2009 15 de febrer de 2010 10 de maig de 2010

(Festa local) (Festa del Pilar) (Festa de lliure disposició) (Festa de la Immaculada) (Festa de lliure disposició) (Festa de lliure disposició)

Pendents de determinar les festes locals de l’any 2010

HORARIS PARVULARI/PRIMÀRIA Matí: de 8:45h. a 12:45 h. Tarda: de 14:30h. a 16:30h ESO/BATXILLERAT Matí: de 8:45h. a 13:00 h. Tarda: de 14:30h. a 16:30h. Els horaris de batxillerat dependran de les opcions escollides per l’alumne i es lliuraran el primer dia de classe. La tarda de divendres es reserva per estudi, consulta, activitats culturals i servei d’orientació professional. Quan els alumnes de 4t d’ESO participin en les activitats culturals podran finalitzar les classes dels divendres a les 15 hores.


ENTRADES I SORTIDES ESCOLA PARVULARI - Entrada a les 8:40h. per la porta de Parvulari, les famílies poden acompanyar els nens/es fins a les classes. A les 8,45 h comencen les classes, recordeu la necessitat de ser puntuals. La porta es tanca a les 8,50 h. - Sortida migdia (12:45h.) i entrada migdia (14,30 h.) per la porta general amb accés per Secretaria. - Sortida tarda (16:30h.) per la porta de Parvulari, les famílies entren al passadís a buscar als nens/es.

PRIMÀRIA - Entrada a les 8:40h. per la porta de Primària/pati, els alumnes accediran per la porta del menjador directament a les classes. A les 8,45h. comencen les classes, recordeu la necessitat de ser puntuals. L’alumne que arribi tard no podrà incorporar-se a la classe amb normalitat. La porta es tanca a les 8,50 h. - Sortida migdia (12:45h.) i entrada migdia (14:25h.) per la porta general amb accés per Secretaria. A les 14:30h. comencen les classes. - Sortida tarda (16:30h.) Tot l’alumnat de 1r a 4t sortirà per la porta de Primària/pati, els alumnes 5è i 6è sortiran per la porta Secundària. - Els dies de pluja les famílies entraran per la porta de Parvulari i recolliran els alumnes de 1r a 3r a les classes i els de 4t al menjador.

NOTA: A l’inici de curs les famílies de Parvulari i Primària han de facilitar al tutor les dades de la persona que recollirà habitual ment al seu fill/a. Si es produeix alguna variació s’ha de notificar al tutor. De no ser així, l’alumne romandrà a l’escola fins que el reculli la persona autoritzada. Al setembre l’escola lliurarà un formulari per complimentar aquestes dades.

SECUNDÀRIA - Entrada a les 8:40h. per la porta de Secundària. Les classes comencen a les 8:45h. Recordeu la necessitat de ser puntuals. L’alumne que arribi tard no podrà incorporar-se a la classe a ESO i romandrà a la biblioteca. La porta es tanca a les 8,50 h. - Sortida migdia (13:00h.) i entrada migdia (14:25h.) per la porta de Secundària amb accés per Secretaria. Les classes comencen a les 14:30 h. Cal ser puntual. - Sortida tarda (16:30 h) per la porta de Secundària.


RECORDEU ALGUNES NORMES

- No és permesa la circulació ni l’estacionament de vehicles de les famílies en el recinte escolar durant les hores d’entrada i sortida. - La puntualitat és fonamental per una bona organització escolar, demanem, en aquest sentit la col.laboració dels pares i mares. - L’assistència a l’escola és obligatòria, cal evitar fer festes no assenyalades al calendari escolar. En cas d’absència inesperada de l’alumne/a cal comunicar-ho a secretaria el més aviat possible. - Els alumnes han de tenir cura de venir a l’escola vestits correctament. Cal evitar vestir-se amb samarretes d’equips de futbol, portar gorres a les classes , ensenyar amb excés la roba interior i d’altres vestimentes que no són pròpies d’un centre escolar. - No es poden fer regals als mestres a nivell personal. - Les festes d’aniversari particulars, no es poden gestionar des de l’escola, encara que es convidi tota la classe. - Els alumnes que utilitzen la moto com a mitjà de transport han de portar una autorització dels pares per poder fer ús del pàrquing. - A l’escola no està permès utilitzar telèfon mòbil, MP3 ni qualsevol altre objecte similar. - L’escola recomana que els alumnes portin carteres sense rodes. No disposem d’espai als penjadors i sovint fan malbé les escales. - Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill/a la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. - Per no dificultar el normal funcionament de les classes, us preguem que per qualsevol gestió a Secretaria hi accediu per la porta general sense passar per dins l'escola. - Recordeu que el mitjà habitual de comunicació família-escola és a través d’una nota al tutor o bé per l’agenda escolar de cada alumne. Utilitzeu la comunicació telefònica amb secretaria només en casos molt necessaris. - L’escola, amb justificació mèdica, fa una adaptació del menú per a tots aquells alumnes que tenen alguna intolerància a algun aliment. Totes aquelles famílies que no hagueu portat la justificació del metge, feu-la arribar tot seguit a Secretaria.


MATERIAL PERSONAL

A Parvulari cal portar bata, que portaran a rentar a casa cada dia, a més pitet a P3 i pitet o tovalló a P4 i P5 per l’hora de dinar. L’escola al setembre lliurarà als nens/es de P3 i P4 una llibreta que portaran a casa cada dia, on s’escriu els comunicats de menjador i/o de la classe a la família. La família se n’ha de servir pes escriure tot allò que pot ajudar a la mestra. Els nens/es de parvulari han de tenir a l’escola durant tot el curs, 1 necesser petit amb un raspall o pinta, ampolla de colònia (de plàstic). Muda de recanvi completa per si s’ha de canviar. Les jaquetes, jerseis, bata, a més d’estar marcats han de portar una cinta de 15 cm per poder-los penjar. A Primària (de 1r a 3r) la bata és obligatòria. Els nens que es quedin a dinar se l’emportaran per rentar cada dia. Els alumnes de 4t, 5è i 6è han de tenir sempre una bata a l’escola, la utilitzaran per activitats específiques ( plàstica, tallers...). L’equip de gimnàstica (vambes, xandall, samarreta i pantalons d’esport) a més de sabó, tovallola, pinta, és obligatori per tots els alumnes que facin Educació Física. Tot ha d’estar marcat amb el nom i cognom. És imprescindible portar casquet de bany i sabatilles per a la dutxa. Les bates es poden comprar a Betriu, carretera Laureà Miró de Sant Feliu de Llobregat.

EQUIPAMENT ESPORTIU

Aquest és l’equipament esportiu de l’escola per tots els alumnes des de P3 fins a 3r d’ESO (hi ha també la versió amb pantaló curt). A Parvulari, Primària i 1r, 2n i 3r d’ESO és obligatori portar-lo. Els alumnes de parvulari l’utilitzaran els dies que facin motricitat, piscina o vagin d’excursió. Els alumnes de C. Inicial l’utilitzaran quan facin educació física, piscina o a les sortides. La resta de Primària i ESO a les classes d’educació física. Els alumnes també poden utilitzar la samarreta del 40è aniversari de l’escola a les classes d’Educació física. Queden talles disponibles a Secretaria. L’equip de gimnàstica es pot comprar a Running Intersport, carretera Laureà Miró de Sant Feliu de Llobregat.


PISCINA PARVULARI I PRIMÀRIA

Els alumnes de P4, P5 i 1r i 2n de Primària van al Complex Municipal de Piscines de Sant Feliu en horari lectiu. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es farà càrrec del cost del curset. El primer quatrimestre hi aniran P5 i 2n de Primària i el tercer quatrimestre P4 i 1r de Primària. A les reunions de classe rebreu més informació sobre aquest tema.

LLIBRES DE TEXT

El material didàctic (llibres, fitxes...) que utilitzen tots els alumnes de parvulari, es repartirà als alumnes a l’inici de curs i es facturarà al mes d’octubre. La llista dels llibres pel proper curs, està penjada a la pàgina web de l’escola. L’Ajuntament iniciarà la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text per al curs 2009-10 col.laborant amb les famílies per la compra de llibres de text. Es podran acollir a aquests ajuts totes les famílies empadronades a Sant Feliu amb fills o filles que cursin estudis d’Educació infantil o Primària. Aquestes ajudes seran de 20 € per Educació infantil i 25 € per Educació primària. Les famílies rebran la informació directament al seu domicili i ho podran tramitar via internet o bé adreçant-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, ubicada a l’Ajuntament. Recordeu desar la factura o tiquet.

MATERIAL ESCOLAR

Aquest material és d’ús personal i cal que tots els alumnes el portin dins d’una bosseta a partir de 4t de Primària.

Els alumnes de 3r només han de portar el que està marcat amb el signe (*)

- 1 retolador de punta fina o bolígraf blau o negre i un recanvi - 1 retolador o bolígraf vermell i un de verd - 1 llapis - colors (*) - 1 goma – 1 maquineta - clips - 1 regle de 20 cm pla (*) - 1 escaire, 1 cartabó, 1 semicercle graduat (quan el professor/a ho demani) - 1 estoig o bosseta per guardar els estris (*) - 1 compàs (quan el professor/a ho demani)


- 1 carpeta classificadora (*) - 1 tub d’enganxament - 1 tisores (*) - 1 calculadora (*) (A partir de 1r ESO aniria bé que fos una calculadora científica) - El compàs i els estris de geometria els han de portar a l’escola quan el tutor/a els ho demani.

- L’escola lliurarà l’agenda als alumnes de cicle mitjà i superior de primària (agenda escolar Mestral) i a tots els alumnes d’ESO i Batxillerat (Agenda escolar Europea del medi ambient i el desenvolupament).

MATERIAL DE PLÀSTICA PER 6è PRIMÀRIA, 1r i 2n ESO

- Un regle de 40 cm - 1 escaire de 19 cm. (+-) - 1 cartabó de 28 cm. (+-) - 1 compàs - 1 carpeta de 40 x 60 cm (+-) - Pintures témpera colors: magenta, blau cyan, groc, blanc, negre. - Pinzells núm. 2, 4, 6, 8. - Un llapis de mines.

MATERIAL DIBUIX PER 3r ESO

- 1 regle de 40 cm - 1 escaire de 19 cm (+-) - 1 cartabó de 28 cm (+-) - 1 semicercle graduat - 1 compàs - 1 llapis de mines


ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA TUTORIES PARVULARI P3 P4 P5

Raquel Puig Eli Ramírez /Emma Segura Marta Montserrat PRIMÀRIA

1r 2n 3r 4t 5è 6è

Carme Bosch Anna Torres Susagna Font Víctor Querol Montse Vinyoles Roser Nogués SECUNDÀRIA

1r 2n 3r 4t

Mariona Garcia Eulàlia Riera Josep Marí Dani Urbano BATXILLERAT

1r 2n

Joan Serrat (Ciències) Victòria Burgués ( Humanitats/CS) Jordi Gómez (Ciències) Estel Andreu (Humanitats/CS)

EQUIP DIRECTIU Direcció Cap d’estudis parvulari i primària Cap d’estudis secundària i batxillerat Cap d’administració

Carme Duran Pere Carrera Vicenç del Hoyo Montserrat Aparicio

EQUIP COORDINACIÓ PEDAGÒGICA Coordinació parvulari Cap departament ciències Cap departament llengües Orientació escolar i professional (ESO/ BATX). i cap departament ciències socials Gabinet psicopedagògic Coordinació informàtica Coordinació imatge Coordinació esportiva Coordinació musical

Raquel Puig Jordi Gómez Eulàlia Riera Vicenç del Hoyo Cristina Ros Josep Marí Lala Blay Xavi Valero Biel Ballester


ESPECIALISTES

EDUCACIÓ FÍSICA Primària / secundària i coordinació Extraescolars

Xavier Valero

MÚSICA Parvulari Primària/ secundària i activitats Extraescolars

Montse Prats Biel Ballester

EXP.PLÀSTICA Parvulari Primària Secundària i coordinació act.culturals.

Anna Garcia Víctor Querol Eulàlia Blay

LL. ESTRANGERES Anglès – parvulari Anglès – primària Anglès – secundària Francès - secundària

Marta Montserrat Lisa Willock/Alèxia Jansana Esther Aleñà Ruth Zamora Yvette Pascual

LL. CATALANA Secundària

LL. CASTELLANA Secundària

CIÈNCIES Secundària

Estel Andreu Eulàlia Riera

Marita Navarro Emília Ocaña Eulàlia Riera

Viqui Burgués Mariona Garcia Jordi Gómez Josep Marí Joan Serrat Daniel Urbano


CS / Hª / FILOSOFIA Secundària/batxillerat

Mercè Carulla/Pasqual Navarro Vicenç del Hoyo Eulàlia Blay

LLATÍ Secundària/Batxillerat

Marita Navarro Emília Ocaña Eulàlia Riera

BIBLIOTECA

Maria Candel

REFORÇ PARVULARI/PRIMÀRIA

SECRETARIA

Cristina Ros i equip de mestres de Parvulari i Primària

Núria Gómez Isabel Urpí

Els tutors i l’ equip directiu tenen unes hores destinades a atenció a les famílies, cal concertar entrevista trucant a la Secretaria de l’Escola. Tarda oberta entrevistes direcció sense cita prèvia. Truqueu a Secretaria per informar-vos del dia. E-mail direcció: direccio@escolamestral.cat


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, COMPLEMENTÀRIES I SERVEIS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES Durant el proper curs 2009-10 es continuen oferint dues modalitats d’activitats extraescolars.

 La primera modalitat en horari de migdia/tarda està inclosa en la quota cooperativa . Al setembre es lliurarà als alumnes un dossier de les activitats extraescolars i els fulls d’inscripcions.

Es compon de les següents activitats:

Activitats esportives Pre-esport ( Cicle inicial) Poliesportiu (Cicle mitjà) Mini-handbol (Cicle superior) Expressió corporal i gimnàstica rítmica (Cicle inicial i mitjà ) Aeròbic i ball ( Cicle superior) Gim-Jazz i aeròbic (ESO)

Activitats musicals Coral Migdia (4t Primària i cicle superior) Grup de flautes de primària (4t Primàriai cicle superior) Conjunts instrumentals de primària (4t Primària i cicle superior) Coral C.P. 08980 (ESO) Grallers de l’Escola Mestral (ESO i BAT) Altres activitats musicals L’horari detallat i els objectius de cada activitat es donarà a l’inici de curs i les activitats s’iniciaran la primera setmana d’octubre.

Activitats culturals Adreçades als alumnes de 4t d’ESO i batxillerat.

Teatre Adreçat als alumnes de 6è Primària,ESO i Batxillerat.

Aula d’estudi A partir de tercer de primària tots els migdies.


Informàtica A partir del cicle superior.

Curs de preparació pel First 4t d’ESO i 1r de batxillerat.

Cursets de Gnu/Linux Adreçat als alumnes d’ESO.

 La segona modalitat d’activitats extraescolars serà en horari de tarda i el seu cost no està inclòs en la quota.

Les activitats que s’ofereixen són :

Taller d’expressió anglesa. Parvulari i Primària.

Tennis.

P5 i Primària.


SERVEIS

* Servei Orientació Professional Adreçat als alumnes d’ESO i batxillerat. L’horari és els divendres de 2/4 de 3 a 2/4 de 5 de la tarda.

* Gabinet psicopedagogia Adreçat a tots els alumnes de l’escola amb dificultats d’aprenentatge.

Menjador

El servei de menjador funcionarà des del dia 14 de setembre. Les noves altes o baixes de menjador es notificaran a Secretaria la primera setmana de setembre.

Esmorzar

També a partir del 14 de setembre els alumnes a partir de Primària tenen la possibilitat de comprar un entrepà a l’escola per esmorzar. Són habitualment de pernil dolç, pernil del país, formatge, tonyina i llonganissa amb pa amb tomàquet o sense. Divendres a més a més, hi haurà entrepà de truita a la francesa. El preu del tiquet de l’entrepà petit és de 70 cèntims i de l’entrepà gran 1’40 €. El tiquet es compra diàriament a l’espai de material (hall).

Aula d’acollida matí

L’aula d’acollida /matí de les 7:45h. a 8:45h, adreçada als alumnes de Parvulari i Primària.

Aula acollida tarda / Estudi dirigit

L’aula d’acollida - estudi dirigit /tarda de les 16:30h. a 18:00h. Funcionarà diàriament des del primer dia d’escola per alumnes de tots els cursos de 1r de Parvulari a ESO. Es pot combinar l’aula d’acollida-estudi dirigit de la tarda amb les activitats de taller d’expressió anglesa i el tennis.


TALLER D’EXPRESSIÓ ANGLESA Pel proper curs està previst continuar les activitats extraescolars d’anglès en horari de tarda. (d’octubre a juny). El Claustre de professors vol transmetre a les famílies la seva recomanació respecte a què els alumnes de Parvulari participin exclusivament en activitats lúdiques i de descans. Les activitats d’anglès les continuarà portant a terme l’empresa “Advance languages”. Les sessions seran d’una hora entre les 16:30h. i les 17:30h. Berenaran i els podeu recollir de les 17:30h. a les 18:00h. (acolliment/aula d’estudi)

DILLUNS C.mitjà (3r/4t) C.superior (5è/6è)

DIMARTS Parvulari 3 i 4 anys Parvulari 5 anys

DIMECRES C.mitjà (3r/4t) C.superior (5è/6è)

DIJOUS C.inicial (1r/2n)

1 sessió a la setmana (Parvulari/C. Inicial) 276 € aprox. el curs. (El compromís és per a tot el curs). 2 sessions a la setmana (C. Mitjà/ C. Superior) 552 € aprox. el curs. (El compromís és per a tot el curs).

ATENCIÓ: El preu està calculat per grups de 8 alumnes i el cobrament es dividirà en nou mesos (independentment dels dies de cada mes). Els cobraments es faran d’octubre 2009 a juny 2010. Les classes començaran la primera setmana d’octubre. Cal que recolliu el vostre fill/a entre les 17,30 a les 18 hores (acolliment/aula d’estudi). Qualsevol incidència cal que la comuniqueu/consulteu a l’empresa “Advance languages” al telèfon 626747789 o 938112333 i la persona de contacte és la coordinadora pedagògica Lisa Willock.

NOTA: S’ha de retornar la inscripció abans del 20/09/2009. El compromís de la inscripció és per a tot el curs escolar.

Adjuntem full d’inscripció.


TENNIS 1r grup: Nens i nenes de 1r i 2n curs de Primària. Dilluns de 17:00h a 18:00h. Preu: 117 €/trimestre. Assegurança esportiva obligatòria: 11 € per temporada. 2n grup: Nens i nenes de 3r i 4t curs de Primària. Dimarts de 17:00h a 18:00h. Preu: 117 €/trimestre. Assegurança esportiva obligatòria: 11 € per temporada. 3r grup: Nens i nenes de P5. Dimecres de 17:00h. a 18:00h. Preu: 117 €/trimestre. Assegurança esportiva obligatòria: 11 € per temporada. 4r grup: Nens i nenes de 5è i 6è curs de primària. Dijous de 17:00h. a 18:00h. Preu: 117 €/trimestre. Assegurança esportiva obligatòria: 11 € per temporada. NORMATIVA - Les classes s’impartiran a les pistes del Club de Tennis Sant Jordi, el curset començarà el dijous dia 1 d’octubre de 2009. - El pagament de l’import corresponent a cada nou trimestre es farà el primer dia de l’entrenament de cada nou període. Aquest pagament s’abonarà al monitor al càrrec de la classe. - Els dies que plogui la classe s’impartirà a l’interior, ja sigui a la pista d’esquaix o al gimnàs. - L’escola de tennis es regirà pel calendari escolar a efectes de vacances i dies festius. - No es constituirà cap grup format per menys de cinc alumnes. - Un cop acabada l’activitat, els pares han de recollir els seus fills a les instal.lacions del Club de Tennis Sant Jordi. NOTA: S’ha de retornar la inscripció abans del 20/09/2009 per motius de reserva de pistes i solapament amb d’altres cursets. . Recordeu que l’escola ofereix un servei entre les 16,30 hores i les 16,55 h perquè els alumnes berenin a l’escola amb els responsables d’acollida i estudi dirigit, el preu és de 2 € cada dia que facin l’activitat, es cobrarà en el rebut de l’escola. (Els alumnes que ja fan l’acollida tarda mensual no se’ls cobrarà). Quan acabi l’activitat heu de recollir els vostres fills/es a les instal.lacions del Club de Tennis Sant Jordi. Al setembre es lliurarà el full d’autorització perquè el vostre fill/a sigui recollit pel personal del Club de Tennis Sant Jordi a les 17 h a l’escola, per assistir a les classes de tennis que organitza aquesta entitat per als alumnes de l’escola. Adjuntem full d’inscripció.


HORARI EXTRAESCOLAR D’ATENCIÓ ALS ALUMNES

Aula d’acollida / matí: - Funcionarà diàriament de 7,45h. a 8,45h, preferentment per als alumnes de Parvulari i Cicle Inicial.

Aula d’acollida / tarda: - Funcionarà diàriament de 16,30h. a 18,00h. per als alumnes de primer de Parvulari i fins segon de Primària. L’activitat que es porta a terme és de lleure: Jocs de taula, esbarjo, manualitats, berenar...

Estudi dirigit / tarda: - Funcionarà diàriament de 16,30h. a 18,00 h. per als alumnes de 3r de Primària a 4t d’ESO. L’activitat es centrarà a la biblioteca de l’Escola amb atenció personalitzada per fer deures, amb una pausa per esbarjo i berenar.

Es poden utilitzar els serveis de manera continuada o eventualment. Cal avisar de les altes i baixes. Els alumnes que el curs passat utilitzaven aquest servei no han d’inscriure’s novament.

La quota establerta per aquest servei de matí és de 34 € mensuals, i el de tarda és de 43 € mensuals (per a tots els cursos), excepte els mesos de setembre que tindran una reducció d’ 11,50 € l’acollida matí i 16,50 € l’acollida tarda, i el mes de juny que l’acollida de tarda tindrà una reducció de 16,50 €. Es pot utilitzar aquest servei eventualment i el seu cost és de 4,70 € per dia o fracció.

Quan preveieu un retard per part vostra a l'hora de sortida de l'escola, us preguem de notificar-ho a Secretaria perquè l'alumne pugui ser atès.

NOTA: Considerem altes d’acollida, tant de matí com de tarda, els alumnes que ja ho eren el curs passat i que no hagin notificat cap canvi a Secretaria.

Adjuntem full d’inscripció.


MENJADOR

El cost del menjador és d'un global de 1242 € per als alumnes de parvulari i 1134 € per la resta d’ alumnes de l’ escola, descomptades les festes del calendari oficial, els dies de colònies, sortides, exàmens... per tant, no es faran abonaments. (els alumnes que són alta del menjador de l'escola, sempre hi poden dinar encara que la jornada lectiva es redueixi per exàmens o altres activitats).

El preu global es divideix en nou mensualitats: Parvulari: 138 € Resta alumnes: 126 €

(D’octubre a maig es pagarà aquesta quantitat, i al setembre i al juny, es pagarà la meitat).

Els alumnes que no dinen normalment a l'escola, s'hi podran quedar, previ avís el dia abans. El preu del dinar serà de 8,75 € per parvulari i de 8 € per la resta. El cost de menjador per als dies d'activitat al migdia, és de 6,90 €.

NOTA: Considerem altes de menjador els alumnes que ja ho eren el curs passat i que no hagin notificat cap canvi a Secretaria.


Carretera Sanson núm.81 08980 – Sant Feliu de Llobregat

Telèfon 93 666 14 28 Fax 93 666 17 78

E-mail:mestral@escolamestral.cat Http://www.escolamestral.cat


2009-10


Benvolguts pares i mares,

En aquesta circular trobareu informació general del proper curs, el material que necessiten els alumnes, (recordeu que la llista de llibres per al proper curs ja us la vam enviar i la podeu consultar a la web de l’escola), l’organització pedagògica, les activitats extraescolars i els serveis del curs 2009-10 i algunes normes bàsiques per garantir un bon funcionament de l’escola. Aquesta informació s’ampliarà en les guies d’aula us lliurarà el vostre tutor/a el dia de la reunió de classe. Us desitgem a tots un bon estiu i estem a la vostra disposició per atendre qualsevol suggeriment o consulta. Aquesta informació la trobareu també a la pàgina web de l’escola/ botó taronja “agenda” tot el curs.

Atentament,

Equip directiu ESCOLA MESTRAL

Un dels objectius de l’escola és agilitzar la comunicació amb les famílies i estalviar paper. És per això que demanem l’adreça de correu electrònic a aquelles famílies que encara no l’hagin donat a Secretaria. Totes les circulars s’enviaran per e-mail i es penjaran a la pàgina web (botó agenda).


CALENDARI INICI DE CURS Parvulari-Primària: 14 de setembre 2009 ESO-Batxillerat: 14 de setembre 2009 Tots amb jornada completa de matí i tarda. JORNADA INTENSIVA DE CLASSE EN HORARI MATINAL 22 de desembre de 2009 22 de juny de 2010 VACANCES DE NADAL Del 23 de desembre de 2009 al 7 de gener de 2010 (ambdós inclosos). VACANCES DE SETMANA SANTA Del 29 de març 2010 al 5 d’abril de 2010 (ambdós inclosos). FINAL DE CURS Dia 22 de juny de 2010, últim dia lectiu. DIES FESTIUS

24 de setembre de 2009 12 d’octubre de 2009 7 de desembre de 2009 8 de desembre de 2009 15 de febrer de 2010 10 de maig de 2010

(Festa local) (Festa del Pilar) (Festa de lliure disposició) (Festa de la Immaculada) (Festa de lliure disposició) (Festa de lliure disposició)

Pendents de determinar les festes locals de l’any 2010

HORARIS PARVULARI/PRIMÀRIA Matí: de 8:45h. a 12:45 h. Tarda: de 14:30h. a 16:30h ESO/BATXILLERAT Matí: de 8:45h. a 13:00 h. Tarda: de 14:30h. a 16:30h. Els horaris de batxillerat dependran de les opcions escollides per l’alumne i es lliuraran el primer dia de classe. La tarda de divendres es reserva per estudi, consulta, activitats culturals i servei d’orientació professional. Quan els alumnes de 4t d’ESO participin en les activitats culturals podran finalitzar les classes dels divendres a les 15 hores.


ENTRADES I SORTIDES ESCOLA PARVULARI - Entrada a les 8:40h. per la porta de Parvulari, les famílies poden acompanyar els nens/es fins a les classes. A les 8,45 h comencen les classes, recordeu la necessitat de ser puntuals. La porta es tanca a les 8,50 h. - Sortida migdia (12:45h.) i entrada migdia (14,30 h.) per la porta general amb accés per Secretaria. - Sortida tarda (16:30h.) per la porta de Parvulari, les famílies entren al passadís a buscar als nens/es.

PRIMÀRIA - Entrada a les 8:40h. per la porta de Primària/pati, els alumnes accediran per la porta del menjador directament a les classes. A les 8,45h. comencen les classes, recordeu la necessitat de ser puntuals. L’alumne que arribi tard no podrà incorporar-se a la classe amb normalitat. La porta es tanca a les 8,50 h. - Sortida migdia (12:45h.) i entrada migdia (14:25h.) per la porta general amb accés per Secretaria. A les 14:30h. comencen les classes. - Sortida tarda (16:30h.) Tot l’alumnat de 1r a 4t sortirà per la porta de Primària/pati, els alumnes 5è i 6è sortiran per la porta Secundària. - Els dies de pluja les famílies entraran per la porta de Parvulari i recolliran els alumnes de 1r a 3r a les classes i els de 4t al menjador.

NOTA: A l’inici de curs les famílies de Parvulari i Primària han de facilitar al tutor les dades de la persona que recollirà habitual ment al seu fill/a. Si es produeix alguna variació s’ha de notificar al tutor. De no ser així, l’alumne romandrà a l’escola fins que el reculli la persona autoritzada. Al setembre l’escola lliurarà un formulari per complimentar aquestes dades.

SECUNDÀRIA - Entrada a les 8:40h. per la porta de Secundària. Les classes comencen a les 8:45h. Recordeu la necessitat de ser puntuals. L’alumne que arribi tard no podrà incorporar-se a la classe a ESO i romandrà a la biblioteca. La porta es tanca a les 8,50 h. - Sortida migdia (13:00h.) i entrada migdia (14:25h.) per la porta de Secundària amb accés per Secretaria. Les classes comencen a les 14:30 h. Cal ser puntual. - Sortida tarda (16:30 h) per la porta de Secundària.


RECORDEU ALGUNES NORMES

- No és permesa la circulació ni l’estacionament de vehicles de les famílies en el recinte escolar durant les hores d’entrada i sortida. - La puntualitat és fonamental per una bona organització escolar, demanem, en aquest sentit la col.laboració dels pares i mares. - L’assistència a l’escola és obligatòria, cal evitar fer festes no assenyalades al calendari escolar. En cas d’absència inesperada de l’alumne/a cal comunicar-ho a secretaria el més aviat possible. - Els alumnes han de tenir cura de venir a l’escola vestits correctament. Cal evitar vestir-se amb samarretes d’equips de futbol, portar gorres a les classes , ensenyar amb excés la roba interior i d’altres vestimentes que no són pròpies d’un centre escolar. - No es poden fer regals als mestres a nivell personal. - Les festes d’aniversari particulars, no es poden gestionar des de l’escola, encara que es convidi tota la classe. - Els alumnes que utilitzen la moto com a mitjà de transport han de portar una autorització dels pares per poder fer ús del pàrquing. - A l’escola no està permès utilitzar telèfon mòbil, MP3 ni qualsevol altre objecte similar. - L’escola recomana que els alumnes portin carteres sense rodes. No disposem d’espai als penjadors i sovint fan malbé les escales. - Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill/a la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu. - Per no dificultar el normal funcionament de les classes, us preguem que per qualsevol gestió a Secretaria hi accediu per la porta general sense passar per dins l'escola. - Recordeu que el mitjà habitual de comunicació família-escola és a través d’una nota al tutor o bé per l’agenda escolar de cada alumne. Utilitzeu la comunicació telefònica amb secretaria només en casos molt necessaris. - L’escola, amb justificació mèdica, fa una adaptació del menú per a tots aquells alumnes que tenen alguna intolerància a algun aliment. Totes aquelles famílies que no hagueu portat la justificació del metge, feu-la arribar tot seguit a Secretaria.


MATERIAL PERSONAL

A Parvulari cal portar bata, que portaran a rentar a casa cada dia, a més pitet a P3 i pitet o tovalló a P4 i P5 per l’hora de dinar. L’escola al setembre lliurarà als nens/es de P3 i P4 una llibreta que portaran a casa cada dia, on s’escriu els comunicats de menjador i/o de la classe a la família. La família se n’ha de servir pes escriure tot allò que pot ajudar a la mestra. Els nens/es de parvulari han de tenir a l’escola durant tot el curs, 1 necesser petit amb un raspall o pinta, ampolla de colònia (de plàstic). Muda de recanvi completa per si s’ha de canviar. Les jaquetes, jerseis, bata, a més d’estar marcats han de portar una cinta de 15 cm per poder-los penjar. A Primària (de 1r a 3r) la bata és obligatòria. Els nens que es quedin a dinar se l’emportaran per rentar cada dia. Els alumnes de 4t, 5è i 6è han de tenir sempre una bata a l’escola, la utilitzaran per activitats específiques ( plàstica, tallers...). L’equip de gimnàstica (vambes, xandall, samarreta i pantalons d’esport) a més de sabó, tovallola, pinta, és obligatori per tots els alumnes que facin Educació Física. Tot ha d’estar marcat amb el nom i cognom. És imprescindible portar casquet de bany i sabatilles per a la dutxa. Les bates es poden comprar a Betriu, carretera Laureà Miró de Sant Feliu de Llobregat.

EQUIPAMENT ESPORTIU

Aquest és l’equipament esportiu de l’escola per tots els alumnes des de P3 fins a 3r d’ESO (hi ha també la versió amb pantaló curt). A Parvulari, Primària i 1r, 2n i 3r d’ESO és obligatori portar-lo. Els alumnes de parvulari l’utilitzaran els dies que facin motricitat, piscina o vagin d’excursió. Els alumnes de C. Inicial l’utilitzaran quan facin educació física, piscina o a les sortides. La resta de Primària i ESO a les classes d’educació física. Els alumnes també poden utilitzar la samarreta del 40è aniversari de l’escola a les classes d’Educació física. Queden talles disponibles a Secretaria. L’equip de gimnàstica es pot comprar a Running Intersport, carretera Laureà Miró de Sant Feliu de Llobregat.


PISCINA PARVULARI I PRIMÀRIA

Els alumnes de P4, P5 i 1r i 2n de Primària van al Complex Municipal de Piscines de Sant Feliu en horari lectiu. L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es farà càrrec del cost del curset. El primer quatrimestre hi aniran P5 i 2n de Primària i el tercer quatrimestre P4 i 1r de Primària. A les reunions de classe rebreu més informació sobre aquest tema.

LLIBRES DE TEXT

El material didàctic (llibres, fitxes...) que utilitzen tots els alumnes de parvulari, es repartirà als alumnes a l’inici de curs i es facturarà al mes d’octubre. La llista dels llibres pel proper curs, està penjada a la pàgina web de l’escola. L’Ajuntament iniciarà la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text per al curs 2009-10 col.laborant amb les famílies per la compra de llibres de text. Es podran acollir a aquests ajuts totes les famílies empadronades a Sant Feliu amb fills o filles que cursin estudis d’Educació infantil o Primària. Aquestes ajudes seran de 20 € per Educació infantil i 25 € per Educació primària. Les famílies rebran la informació directament al seu domicili i ho podran tramitar via internet o bé adreçant-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, ubicada a l’Ajuntament. Recordeu desar la factura o tiquet.

MATERIAL ESCOLAR

Aquest material és d’ús personal i cal que tots els alumnes el portin dins d’una bosseta a partir de 4t de Primària.

Els alumnes de 3r només han de portar el que està marcat amb el signe (*)

- 1 retolador de punta fina o bolígraf blau o negre i un recanvi - 1 retolador o bolígraf vermell i un de verd - 1 llapis - colors (*) - 1 goma – 1 maquineta - clips - 1 regle de 20 cm pla (*) - 1 escaire, 1 cartabó, 1 semicercle graduat (quan el professor/a ho demani) - 1 estoig o bosseta per guardar els estris (*) - 1 compàs (quan el professor/a ho demani)


- 1 carpeta classificadora (*) - 1 tub d’enganxament - 1 tisores (*) - 1 calculadora (*) (A partir de 1r ESO aniria bé que fos una calculadora científica) - El compàs i els estris de geometria els han de portar a l’escola quan el tutor/a els ho demani.

- L’escola lliurarà l’agenda als alumnes de cicle mitjà i superior de primària (agenda escolar Mestral) i a tots els alumnes d’ESO i Batxillerat (Agenda escolar Europea del medi ambient i el desenvolupament).

MATERIAL DE PLÀSTICA PER 6è PRIMÀRIA, 1r i 2n ESO

- Un regle de 40 cm - 1 escaire de 19 cm. (+-) - 1 cartabó de 28 cm. (+-) - 1 compàs - 1 carpeta de 40 x 60 cm (+-) - Pintures témpera colors: magenta, blau cyan, groc, blanc, negre. - Pinzells núm. 2, 4, 6, 8. - Un llapis de mines.

MATERIAL DIBUIX PER 3r ESO

- 1 regle de 40 cm - 1 escaire de 19 cm (+-) - 1 cartabó de 28 cm (+-) - 1 semicercle graduat - 1 compàs - 1 llapis de mines


ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA TUTORIES PARVULARI P3 P4 P5

Raquel Puig Eli Ramírez /Emma Segura Marta Montserrat PRIMÀRIA

1r 2n 3r 4t 5è 6è

Carme Bosch Anna Torres Susagna Font Víctor Querol Montse Vinyoles Roser Nogués SECUNDÀRIA

1r 2n 3r 4t

Mariona Garcia Eulàlia Riera Josep Marí Dani Urbano BATXILLERAT

1r 2n

Joan Serrat (Ciències) Victòria Burgués ( Humanitats/CS) Jordi Gómez (Ciències) Estel Andreu (Humanitats/CS)

EQUIP DIRECTIU Direcció Cap d’estudis parvulari i primària Cap d’estudis secundària i batxillerat Cap d’administració

Carme Duran Pere Carrera Vicenç del Hoyo Montserrat Aparicio

EQUIP COORDINACIÓ PEDAGÒGICA Coordinació parvulari Cap departament ciències Cap departament llengües Orientació escolar i professional (ESO/ BATX). i cap departament ciències socials Gabinet psicopedagògic Coordinació informàtica Coordinació imatge Coordinació esportiva Coordinació musical

Raquel Puig Jordi Gómez Eulàlia Riera Vicenç del Hoyo Cristina Ros Josep Marí Lala Blay Xavi Valero Biel Ballester


ESPECIALISTES

EDUCACIÓ FÍSICA Primària / secundària i coordinació Extraescolars

Xavier Valero

MÚSICA Parvulari Primària/ secundària i activitats Extraescolars

Montse Prats Biel Ballester

EXP.PLÀSTICA Parvulari Primària Secundària i coordinació act.culturals.

Anna Garcia Víctor Querol Eulàlia Blay

LL. ESTRANGERES Anglès – parvulari Anglès – primària Anglès – secundària Francès - secundària

Marta Montserrat Lisa Willock/Alèxia Jansana Esther Aleñà Ruth Zamora Yvette Pascual

LL. CATALANA Secundària

LL. CASTELLANA Secundària

CIÈNCIES Secundària

Estel Andreu Eulàlia Riera

Marita Navarro Emília Ocaña Eulàlia Riera

Viqui Burgués Mariona Garcia Jordi Gómez Josep Marí Joan Serrat Daniel Urbano


CS / Hª / FILOSOFIA Secundària/batxillerat

Mercè Carulla/Pasqual Navarro Vicenç del Hoyo Eulàlia Blay

LLATÍ Secundària/Batxillerat

Marita Navarro Emília Ocaña Eulàlia Riera

BIBLIOTECA

Maria Candel

REFORÇ PARVULARI/PRIMÀRIA

SECRETARIA

Cristina Ros i equip de mestres de Parvulari i Primària

Núria Gómez Isabel Urpí

Els tutors i l’ equip directiu tenen unes hores destinades a atenció a les famílies, cal concertar entrevista trucant a la Secretaria de l’Escola. Tarda oberta entrevistes direcció sense cita prèvia. Truqueu a Secretaria per informar-vos del dia. E-mail direcció: direccio@escolamestral.cat


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS, COMPLEMENTÀRIES I SERVEIS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES Durant el proper curs 2009-10 es continuen oferint dues modalitats d’activitats extraescolars.

 La primera modalitat en horari de migdia/tarda està inclosa en la quota cooperativa . Al setembre es lliurarà als alumnes un dossier de les activitats extraescolars i els fulls d’inscripcions.

Es compon de les següents activitats:

Activitats esportives Pre-esport ( Cicle inicial) Poliesportiu (Cicle mitjà) Mini-handbol (Cicle superior) Expressió corporal i gimnàstica rítmica (Cicle inicial i mitjà ) Aeròbic i ball ( Cicle superior) Gim-Jazz i aeròbic (ESO)

Activitats musicals Coral Migdia (4t Primària i cicle superior) Grup de flautes de primària (4t Primàriai cicle superior) Conjunts instrumentals de primària (4t Primària i cicle superior) Coral C.P. 08980 (ESO) Grallers de l’Escola Mestral (ESO i BAT) Altres activitats musicals L’horari detallat i els objectius de cada activitat es donarà a l’inici de curs i les activitats s’iniciaran la primera setmana d’octubre.

Activitats culturals Adreçades als alumnes de 4t d’ESO i batxillerat.

Teatre Adreçat als alumnes de 6è Primària,ESO i Batxillerat.

Aula d’estudi A partir de tercer de primària tots els migdies.


Informàtica A partir del cicle superior.

Curs de preparació pel First 4t d’ESO i 1r de batxillerat.

Cursets de Gnu/Linux Adreçat als alumnes d’ESO.

 La segona modalitat d’activitats extraescolars serà en horari de tarda i el seu cost no està inclòs en la quota.

Les activitats que s’ofereixen són :

Taller d’expressió anglesa. Parvulari i Primària.

Tennis.

P5 i Primària.


SERVEIS

* Servei Orientació Professional Adreçat als alumnes d’ESO i batxillerat. L’horari és els divendres de 2/4 de 3 a 2/4 de 5 de la tarda.

* Gabinet psicopedagogia Adreçat a tots els alumnes de l’escola amb dificultats d’aprenentatge.

Menjador

El servei de menjador funcionarà des del dia 14 de setembre. Les noves altes o baixes de menjador es notificaran a Secretaria la primera setmana de setembre.

Esmorzar

També a partir del 14 de setembre els alumnes a partir de Primària tenen la possibilitat de comprar un entrepà a l’escola per esmorzar. Són habitualment de pernil dolç, pernil del país, formatge, tonyina i llonganissa amb pa amb tomàquet o sense. Divendres a més a més, hi haurà entrepà de truita a la francesa. El preu del tiquet de l’entrepà petit és de 70 cèntims i de l’entrepà gran 1’40 €. El tiquet es compra diàriament a l’espai de material (hall).

Aula d’acollida matí

L’aula d’acollida /matí de les 7:45h. a 8:45h, adreçada als alumnes de Parvulari i Primària.

Aula acollida tarda / Estudi dirigit

L’aula d’acollida - estudi dirigit /tarda de les 16:30h. a 18:00h. Funcionarà diàriament des del primer dia d’escola per alumnes de tots els cursos de 1r de Parvulari a ESO. Es pot combinar l’aula d’acollida-estudi dirigit de la tarda amb les activitats de taller d’expressió anglesa i el tennis.


TALLER D’EXPRESSIÓ ANGLESA Pel proper curs està previst continuar les activitats extraescolars d’anglès en horari de tarda. (d’octubre a juny). El Claustre de professors vol transmetre a les famílies la seva recomanació respecte a què els alumnes de Parvulari participin exclusivament en activitats lúdiques i de descans. Les activitats d’anglès les continuarà portant a terme l’empresa “Advance languages”. Les sessions seran d’una hora entre les 16:30h. i les 17:30h. Berenaran i els podeu recollir de les 17:30h. a les 18:00h. (acolliment/aula d’estudi)

DILLUNS C.mitjà (3r/4t) C.superior (5è/6è)

DIMARTS Parvulari 3 i 4 anys Parvulari 5 anys

DIMECRES C.mitjà (3r/4t) C.superior (5è/6è)

DIJOUS C.inicial (1r/2n)

1 sessió a la setmana (Parvulari/C. Inicial) 276 € aprox. el curs. (El compromís és per a tot el curs). 2 sessions a la setmana (C. Mitjà/ C. Superior) 552 € aprox. el curs. (El compromís és per a tot el curs).

ATENCIÓ: El preu està calculat per grups de 8 alumnes i el cobrament es dividirà en nou mesos (independentment dels dies de cada mes). Els cobraments es faran d’octubre 2009 a juny 2010. Les classes començaran la primera setmana d’octubre. Cal que recolliu el vostre fill/a entre les 17,30 a les 18 hores (acolliment/aula d’estudi). Qualsevol incidència cal que la comuniqueu/consulteu a l’empresa “Advance languages” al telèfon 626747789 o 938112333 i la persona de contacte és la coordinadora pedagògica Lisa Willock.

NOTA: S’ha de retornar la inscripció abans del 20/09/2009. El compromís de la inscripció és per a tot el curs escolar.

Adjuntem full d’inscripció.


TENNIS 1r grup: Nens i nenes de 1r i 2n curs de Primària. Dilluns de 17:00h a 18:00h. Preu: 117 €/trimestre. Assegurança esportiva obligatòria: 11 € per temporada. 2n grup: Nens i nenes de 3r i 4t curs de Primària. Dimarts de 17:00h a 18:00h. Preu: 117 €/trimestre. Assegurança esportiva obligatòria: 11 € per temporada. 3r grup: Nens i nenes de P5. Dimecres de 17:00h. a 18:00h. Preu: 117 €/trimestre. Assegurança esportiva obligatòria: 11 € per temporada. 4r grup: Nens i nenes de 5è i 6è curs de primària. Dijous de 17:00h. a 18:00h. Preu: 117 €/trimestre. Assegurança esportiva obligatòria: 11 € per temporada. NORMATIVA - Les classes s’impartiran a les pistes del Club de Tennis Sant Jordi, el curset començarà el dijous dia 1 d’octubre de 2009. - El pagament de l’import corresponent a cada nou trimestre es farà el primer dia de l’entrenament de cada nou període. Aquest pagament s’abonarà al monitor al càrrec de la classe. - Els dies que plogui la classe s’impartirà a l’interior, ja sigui a la pista d’esquaix o al gimnàs. - L’escola de tennis es regirà pel calendari escolar a efectes de vacances i dies festius. - No es constituirà cap grup format per menys de cinc alumnes. - Un cop acabada l’activitat, els pares han de recollir els seus fills a les instal.lacions del Club de Tennis Sant Jordi. NOTA: S’ha de retornar la inscripció abans del 20/09/2009 per motius de reserva de pistes i solapament amb d’altres cursets. . Recordeu que l’escola ofereix un servei entre les 16,30 hores i les 16,55 h perquè els alumnes berenin a l’escola amb els responsables d’acollida i estudi dirigit, el preu és de 2 € cada dia que facin l’activitat, es cobrarà en el rebut de l’escola. (Els alumnes que ja fan l’acollida tarda mensual no se’ls cobrarà). Quan acabi l’activitat heu de recollir els vostres fills/es a les instal.lacions del Club de Tennis Sant Jordi. Al setembre es lliurarà el full d’autorització perquè el vostre fill/a sigui recollit pel personal del Club de Tennis Sant Jordi a les 17 h a l’escola, per assistir a les classes de tennis que organitza aquesta entitat per als alumnes de l’escola. Adjuntem full d’inscripció.


HORARI EXTRAESCOLAR D’ATENCIÓ ALS ALUMNES

Aula d’acollida / matí: - Funcionarà diàriament de 7,45h. a 8,45h, preferentment per als alumnes de Parvulari i Cicle Inicial.

Aula d’acollida / tarda: - Funcionarà diàriament de 16,30h. a 18,00h. per als alumnes de primer de Parvulari i fins segon de Primària. L’activitat que es porta a terme és de lleure: Jocs de taula, esbarjo, manualitats, berenar...

Estudi dirigit / tarda: - Funcionarà diàriament de 16,30h. a 18,00 h. per als alumnes de 3r de Primària a 4t d’ESO. L’activitat es centrarà a la biblioteca de l’Escola amb atenció personalitzada per fer deures, amb una pausa per esbarjo i berenar.

Es poden utilitzar els serveis de manera continuada o eventualment. Cal avisar de les altes i baixes. Els alumnes que el curs passat utilitzaven aquest servei no han d’inscriure’s novament.

La quota establerta per aquest servei de matí és de 34 € mensuals, i el de tarda és de 43 € mensuals (per a tots els cursos), excepte els mesos de setembre que tindran una reducció d’ 11,50 € l’acollida matí i 16,50 € l’acollida tarda, i el mes de juny que l’acollida de tarda tindrà una reducció de 16,50 €. Es pot utilitzar aquest servei eventualment i el seu cost és de 4,70 € per dia o fracció.

Quan preveieu un retard per part vostra a l'hora de sortida de l'escola, us preguem de notificar-ho a Secretaria perquè l'alumne pugui ser atès.

NOTA: Considerem altes d’acollida, tant de matí com de tarda, els alumnes que ja ho eren el curs passat i que no hagin notificat cap canvi a Secretaria.

Adjuntem full d’inscripció.


MENJADOR

El cost del menjador és d'un global de 1242 € per als alumnes de parvulari i 1134 € per la resta d’ alumnes de l’ escola, descomptades les festes del calendari oficial, els dies de colònies, sortides, exàmens... per tant, no es faran abonaments. (els alumnes que són alta del menjador de l'escola, sempre hi poden dinar encara que la jornada lectiva es redueixi per exàmens o altres activitats).

El preu global es divideix en nou mensualitats: Parvulari: 138 € Resta alumnes: 126 €

(D’octubre a maig es pagarà aquesta quantitat, i al setembre i al juny, es pagarà la meitat).

Els alumnes que no dinen normalment a l'escola, s'hi podran quedar, previ avís el dia abans. El preu del dinar serà de 8,75 € per parvulari i de 8 € per la resta. El cost de menjador per als dies d'activitat al migdia, és de 6,90 €.

NOTA: Considerem altes de menjador els alumnes que ja ho eren el curs passat i que no hagin notificat cap canvi a Secretaria.


Carretera Sanson núm.81 08980 – Sant Feliu de Llobregat

Telèfon 93 666 14 28 Fax 93 666 17 78

E-mail:mestral@escolamestral.cat Http://www.escolamestral.cat

http://www.escolamestral.net/mestral/130709-1  
http://www.escolamestral.net/mestral/130709-1  

http://www.escolamestral.net/mestral/130709-1.pdf

Advertisement