Page 1

Projecte:

Teatre d’ahir i d’avui. Obra de teatre “Jesucristo Superstar” Curs 2010-2011 Nom i adreça del col·legi: COL·LEGI MARE DE DÉU DE LA SALUT BADALONA PASSEIG DE LA SALUT 36-38 C.P.: 08914 TELF.: 93 3876243 http://www.escolamds.cat http://col-legilasalut.blogspot.com/ Edat i nivell dels participants: Nens de 4t de primària. 9-10 anys. Gent gran de la residència Roca i Pi. 75 anys aprox. Tutors del projecte: David García Gimeno-Tutor de 4t de primària Antònia Montesinos Rodríguez-Directora del Col·legi

TEATRE D’AHIR I D’AVUI

1


TEATRE D’AHIR I D’AVUI Projecte A.P.S. OBRA DE TEATRE JESUCRISTO SUPERSTAR ALUMNES DE 4T (9 ANYS) DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DE LA SALUT GENT GRAN DE LA RESIDÈNCIA ROCA I PI (+75 ANYS) TEATRE D’AHIR I D’AVUI

2


1. INTRODUCCIÓ

En una societat com la nostra, caracteritzada per una pèrdua de valors socials i una manca de comunicació intergeneracional, és necessari establir noves modalitats d’aprenentatge que fomentin el diàleg i la convivència entre generacions. D’aquesta necessitat neix el projecte Teatre d’ahir i d’avui, un projecte que pretén facilitar l’aprenentatge i coexistència entre petits i grans, fomentar el diàleg entre generacions i potenciar l’esperit solidari dels alumnes. Un projecte que a més d’aportar als alumnes nous coneixements, fomenta el desenvolupament de nous valors, hàbits i actituds per tal que ambdues generacions es mirin als ulls, es donin la mà i caminin juntes. Teatre d’ahir i d’avui és un projecte d’intercanvi intergeneracional i bidireccional desenvolupat pels alumnes de 4t de Primària del Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona i la gent gran de la residència d’avis Llegat Roca i Pi de la mateixa ciutat. El projecte s’ha desenvolupat en sessions presencials l’últim dimarts de cada mes durant 7 mesos a la mateixa residència, convertida en punt de trobada on la gent gran i els alumnes de 4t han preparat l’obra de teatre “Jesucristo Superstar” Les persones grans, per les seves vivències, experiències, aporten molt a les noves generacions i la comunitat educativa pot aprendre i col·laborar amb elles per tal de satisfer algunes de les seves necessitats ja siguin socials com afectives. Donar-los hi un rol social i fer-los partícips d’un projecte comunitari, millorar la seva autoestima i salut psicològica. Gràcies al treball realitzat pels alumnes de quart del Col·legi Mare de Déu de la Salut i les persones grans de la residència Roca i Pi s’ha pogut realitzar l’obra “Jesucristo Superstar” dins del projecte interdisciplinar d’aprenentatge servei (A.P.S.) “Teatre d’ahir i d’avui”.

TEATRE D’AHIR I D’AVUI

3


David García Gimeno Coordinador del projecte Teatre d’ahir i d’avui Psicopedagog i Tutor de 4t de primària del Col·legi Mare de Déu de la Salut

1. DESENVOLUPAMENT PSICOPEDAGÒGIC 2.1. DESENVOLUPAMENT PSICOPEDAGÒGIC EN RELACIÓ A LES PERSONES GRANS Aquest projecte ajuda a promoure un envelliment actiu en quant les persones grans veuen que compleixen una funció social i participen en la seva comunitat, aportant els seus coneixements, experiències viscudes i herència cultural. A més, dóna la possibilitat als nens que no tenen avis o els avis que no tenen néts poder pensar en el rol d’aquests i vivenciar aquest vincle. Creiem igualment que les persones grans poden beneficiar-se de la alegria de la companyia dels nens i sentir-se reconeguts per generacions més joves augmentant d’aquesta manera la seva autoestima. Teatre d’ahir i avui n’és un excel·lent exemple que mitjançant la creació d’una obra de teatre, en aquest cas “Jesucristo Superstar”, es pot apropar dos generacions que poden semblar tan dispars com els infants i la gent gran. A la persona gran li dona un motiu per exercitar la memòria i la participació activa en la societat actual. Als nens li dona la possibilitat d’enriquir la seva imaginació i creativitat, facilitant a la vegada l’acostament, l’afecte i el respecte entre generacions. Salvi Delmuns Director de la Residència Roca i Pi. Laura Renau Morales Educadora Social i Treballadora Social

TEATRE D’AHIR I D’AVUI

4


OBJECTIUS •

Promoure les potencialitats de les persones grans.

Exercitar la memòria, la creativitat i l’expressió oral.

Possibilitar la transmissió de valors culturals.

Millorar l’autoestima i la imatge de la persona gran.

CONTINGUTS •

Àrea Cognoscitiva: exercitar la memòria, l’expressió oral, la gestualitat i la comunicació corporal.

Àrea social i comunitària: sentiment d’utilitat, transmissió de valors i coneixements, adquisició i utilització d’habilitats socials.

METODOLOGIA En primer lloc, s’ha fet una selecció de les persones grans que per la seva situació tant física com cognoscitiva puguin realitzar aquest projecte. Abans de cada sessió les persones grans conjuntament amb l’educadora social ha realitzat un aprenentatge dels guions de l’obra de teatre, amb la visualització en DVD de l’obra.

TEATRE D’AHIR I D’AVUI

5


2.2. DESENVOLUPAMENT PSICOPEDAGÒGIC EN RELACIÓ ALS ALUMNES (9-10 ANYS) Actualment, en el procés d'ensenyament-aprenentatge que hi ha en les escoles cal tenir en compte que un alumne és capaç d’aprendre en un moment determinat, depenent de l'estadi de desenvolupament operatori en que es trobi. La concrecció curricular que es faci ha de tenir en compte aquestes possiblitats no només pel que fa a la selecció dels objectius i dels continguts, sinó també en la manera de planificar les activitats d'aprenentatge, de forma que s'ajustin a les peculiaritats de funcionament de l'organització mental de l'alumne i que també assoleixin amb equitat els tres eixos fonamentals de l’aprendre que el projecte Teatre d’ahir i d’avui té molt en compte, que són l’aprendre amb el cap (saber), amb el cor (saber ser) i amb les mans (saber fer). El projecte Teatre d’ahir i d’avui pretén exercitar i desenvolupar les habilitats i aptituds que són a la base de qualsevol seqüència d’ensenyament-aprenentatge (cap, cor i mans). D’aquesta manera, es potencia una actitud de millora de la percepció i de l’atenció a través de l’escolta activa de l’obra de teatre. D’altra banda, s’incideix en la consciència dels processos de la memòria, del pensament i del llenguatge on l’estructuració de l’espai i del temps té un paper fonamental en la creació dels contes. També, s’entra en la

psicomotricitat i l’expressió artística i es reflexiona sobre el

coneixement personal i les competències socials a través de la mediació verbal, gràcies al diàleg hi ha una conversió de la classe i dels alumnes en comunitat de recerca i això fa que, a poc a poc, vagi creixent el procés d’humanització i de personalització dels alumnes. Tot aquest procés constructivista vol ajudar a crear en els nens i nenes la capacitat de gestionar el seu aprenentatge a fi que vagin entrant pels camins de l’aprendre a aprendre. David García Gimeno Psicopedagog i Mestre de 4t de primària del Col·legi Mare de Déu de la Salut TEATRE D’AHIR I D’AVUI

6


OBJECTIUS •

Sensibilitzar-se amb la realitat social

Prendre consciència de la pròpia capacitat per generar felicitat als altres

Conèixer algunes de les malalties pròpies d’aquest col·lectiu

Millorar l’expressió plàstica

Millorar l’expressió escrita. Tipologia textual: el conte

CONTINGUTS •

Ètica, Religió i Educació per a la ciutadania: solidaritat, amor al proïsme, ONG’s, etc.

Expressió Plàstica: elaboració d’una rosa amb material de papereria

Àrea de Llengua i Literatura (expressió escrita: estructura dels contes, connectors temporal i descriptius, etc.).

Àrea de Coneixement del Medi Social (socialització, realitat d’un col·lectiu).

METODOLOGIA La metodologia de treball que hem realitzat és la següent: A. Abans de la sortida Equilibri entre el treball per grups i treball individual de reflexió. L’estratègia instructiva preveu tècniques com: visionats de vídeo, debats, fitxes personals de reflexió, etc. B. Durant la sortida Assaig de l’obra, sobretot fent èmfasi en les escenes conjuntes.

TEATRE D’AHIR I D’AVUI

7


C. Després de la sortida Grups de treball: crònica del dia i elaboració de les presentacions digitals.

3. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE Cada dimecres des del mes de setembre fins al mes d’abril els alumnes del Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona han visitat durant el curs escolar 2008-2009 amb la continuïtat dels cursos 2009-2010, i 2010-2011 la residència d’avis Roca i Pi de la mateixa ciutat. Els alumnes han anat en autocar a la residència d’avis i allà s’iniciava la sessió corresponent, amb una primera fase que era la realització d’una entrevista prèviament treballada a classe i a posteriori la narració dels contes per part dels avis. Després de la sessió els alumnes fan un treball a classe que és l’escriptura del conte i els dibuixos corresponents que regalem a les persones grans la següent sessió. Tot el recull de contes i de dibuixos queda emmarcat en el llibre contes compartits d’ahir i d’avui que s’ha publicat durant aquest curs escolar.

Pla d'actuacions previst, amb el vistiplau de la direcció del centre educatiu Setembe 2010 Octubre Novembre 2010 Desembre 2010 Gener 2011 Febrer 2011 30 de Març 2011 31 de Març 2011

Sessió Residència Roca i

Viatge en transport públic.

Pi Sessió Residència Roca i Pi Sessió Residència Roca i Pi Sessió Residència Roca i Pi Sessió Residència Roca i Pi Sessió Residència Roca i Pi Teatre Blas Infante Teatre Blas Infante

Assaig general Presentació de l’obra Jesucristo Superstar.

TEATRE D’AHIR I D’AVUI

8


Primera sessió mes de setembre de 2011 Visionat en DVD de l’obra que realitzarem el mes de març.

TEATRE D’AHIR I D’AVUI

9


REPRESENTACIÓ DE L’OBRA JESUCRISTO SUPERSTAR AL TEATRE BLAS INFANTE DE BADALONA EL 31 DE MARÇ DE 2011-04-07

TEATRE D’AHIR I D’AVUI 10


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 11


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 12


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 13


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 14


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 15


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 16


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 17


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 18


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 19


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 20


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 21


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 22


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 23


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 24


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 25


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 26


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 27


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 28


TEATRE D’AHIR I D’AVUI 29

Profile for David Garcia

Teatre. Jesucristo Superstar  

Projecte obra de teatre Jesucristo Superstar

Teatre. Jesucristo Superstar  

Projecte obra de teatre Jesucristo Superstar

Profile for escolamds
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded