Page 1

“EN XARXA” FULL INFORMATIU DE LA FEP

Número 94 De l’1 al 16 de novembre de 2012

Novembre

AGENDA 8, dijous

11,00 h.

• Reunió Comissió TIC i Administradors del Clickedu

13, dimarts

09,15 h.

• Reunió Coordinadors Educació Infantil de la FEP

20, dimarts

09,15 h.

• Reunió Caps d’Estudis de Primària de la FEP

20, dimarts

16,00 h.

• Reunió Comissió Tècnica

22, dimecres

19,00 h.

• Reunió Patronat

27, dimarts

09,00 h.

• Reunió Equip de Directors

A CONSIDERAR RESOLUCIÓ ENS/2084/2012 de 4 d’octubre de 2012, per la qual es manté el finançament addicional establert a la Resolució ENS/2899/2011, de 7 de desembre, durant el període de gener a agost de 2012. (Més informació DOGC 17.10.2012, fecc informa nº 443 i Actualitat Jurídica nº 387) RESOLUCIÓ ENS/309/2012 de 5 d’octubre de 2012, per la qual s’aproven les bases generals i les bases específiques de diversos programes de subvenció adreçats a centres educatius privats, i s’obre la convocatòria pública corresponent al curs acadèmic 2012-2013. (Més informació DOGC 18.10.2012, fecc informa nº 443 i Actualitat Jurídica nº 387) RESOLUCIÓ ENS/2177/2012 de 9 d’octubre, per la qual es fa pública la relació d’escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, en el curs 2012-2013. (Més informació DOGC 25.10.2012 i fecc informa nº 444) RESOLUCIÓ PRE/2180/2012 de 17 d’octubre, de segona modificació de la Resolució PRE/138/2012, de 3 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Consell Català de l’Esport per al desenvolupament d’activitats esportives en el marc del Pla Català d’Esport a l’Escola, corresponents al curs 2011-2012. (Més informació DOGC 25.10.2012, fecc informa nº 444 i Actualitat Jurídica nº 388) RESOLUCIÓ ENS/2178/2012 de 18 d’octubre, per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part de l’Impuls de la Lectura, una estratègia per a l’èxit escolar. (Més informació DOGC 25.10.2012 i fecc informa nº 444) RESOLUCIÓ BSF/2150/2012, de 28 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria del Premi Joventut per a l’any 2012. (Més informació DOGC 23.10.2012 i Actualitat Jurídica nº 388) ORDRE ENS/329/2012, de 24 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius i establiments, per al desenvolupament de Programes de Qualificació Professional Inicial, i s’obre la convocatòria pública per al curs 2012-2013. (Més informació DOGC 29.10.2012, fecc informa nº 445 i Actualitat Jurídica nº 389)

www.fep.cat

Balmes, 78 1r. 08007 BCN

Tel. 93 317 42 85


RESOLUCIÓ ENS/2234/2012, de 23 d’octubre, per la qual s’amplia el termini de realització de les activitats i de justificació de les subvencions convocades per la Resolució ENS/532/2012, de 13 de març, per la qual s’obre la convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions a centres educatius públics i privats concertats d’educació secundària de Catalunya, per a l’aprenentatge actiu d’idiomes per a l’any 2012. (Més informació DOGC 30.10.2012, fecc informa nº 445 i Actualitat Jurídica nº 389) RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es dicten instruccions relatives al programa de doble titulació BatxillerBaccalauréat corresponents al curs 2012-2013. (Més informació BOE 29.10.2012 i Actualitat Jurídica nº 389)

ÀREES

I COMISSIONS DE TREBALL

Àrea de Recursos Humans: La seguretat social la transmetrem via telemàtica abans del dia 20 de novembre de 2012. Per tant, aquesta serà la data límit per a qualsevol modificació excepcional de la nòmina del mes d’octubre. Per a qualsevol incidència per a la nòmina del mes de novembre ens ho podeu comunicar fins el 20 de novembre de 2012. Data límit pel lliurament del model d’absentisme del mes d’octubre, 20 de novembre de 2012. Donat que estem efectuant els primers processos d’enviament de les nòmines amb el nou programari us agrairem la vostre col·laboració per detectar el mes aviat possible les possibles incidències així com els vostres suggeriments per tal de millorar el servei i sistematitzar els processos. G. Concert – Novembre 2012: La previsió per a la nòmina de novembre, és que una vegada gestionats els esdeveniments i introduïts els comunicats que afectin al període de nòmina en curs, ens heu d’informar, mitjançant correu electrònic, i adjuntar una impressió de la pantalla amb la simulació satisfactòria abans del 6 de novembre de 2012 i aportar la documentació complementaria que justifiqui els esmentats comunicats. Àrea de Secretaria-Comunicació: Un cop lliurada la declaració de dades anuals al Departament d’Ensenyament, us demanem ens feu arribar la còpia segellada el més aviat possible.

RECORDATORI

Novembre

8, dijous

• Seminari: Escola, Motor Social. • Presentació experiències Premi Ensenyament Fundació Cercle d’Economia. (fecc informa nº 444 i 445)

12, dilluns

• Reunions territorials d’AMPAS • Especialització en docència: el teatre i la matèria de llengua. (fecc informa nº 444 i 445)

22, dijous

• Jornada per una Escola Multilingüe. (fecc informa nº 445)

24, dissabte 26, dilluns

www.fep.cat

• Jornada d’animadors programa FEAC. (fecc informa nº 445) • L’activitat extraescolar de teatre a l’escola Amb Joan Pera i Roger Pera (fecc informa nº 445) Balmes, 78 1r. 08007 BCN

Tel. 93 317 42 85


LA VIDA DELS CENTRES Tallers compartits d’ahir i d’avui El passat divendres 26 d’octubre de 2012, vam iniciar amb els alumnes de sisè (cicle superior 11-12 anys) el projecte interdisciplinari i d’aprenentatge servei (A.P.S.) «Tallers Compartits d’ahir i d’avui». La metodologia d’aprenentatge servei amb els “Tallers Compartit” és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’aprenentatge servei és, doncs, un projecte educatiu amb utilitat social, i aquest fet és clau en l’etapa primària on el grau de desenvolupament maduratiu del nen és fonamental. La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció. En alumnes de primària de 6-12 anys la seva educació i formació ha de ser integral, estem formant persones, ciutadans per a la vida i això és l’objectiu d’aquest projecte: Formar persones, ciutadans amb una sèrie de valors per a la vida. El projecte consisteix en la realització per part dels alumnes de sisè i els residents de la Residència Roca i Pi de cinc tallers:

Taller de Costura

Taller de Cuina

Taller d’Informàtica

Taller de Jocs de Taula Podeu trobar més informació a: Taller de Ràdio http://col-legilasalut.blogspot.com.es/2012/10/tallers-compartits-dahir-i-davui-1a.html http://projectesmds.blogspot.com.es/

www.fep.cat

Balmes, 78 1r. 08007 BCN

Tel. 93 317 42 85

Tallers Compartits 12-13  

education tallers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you