Page 1

Unitat: El nostre calendari de 2011 2n Primària

Lliçons: 1 i 2

Objectius d’aprenentatge

Comunicació

Dies setmana Mesos any

Introducció/ Revisió

Activitats Prèvies

Contingut

Ús de taules.

les

Cognició

Planificar i decidir el tipus de calendari i planificar tasques, imatges… per a inserir en el seu calendari

Cultura

Veure calendaris de dif. Països en dif llengües

PER PARELLES 1. Engegar l’ordinador i entrar amb el seu usuari i la seua contrassenya

2. Vore primer models de calendari per Internet. http://www.calendario-calendar.com.ar/calendario2011.htm http://www.eldiade.com/ca/2011/ http://www.ecampmany.com/cgi-bin/calendari.cgi?2011 http://bit.ly/fQLaTh

3. Després de vore calendaris començarem fent un arxiu amb 12 fulls i en cada full un mes. Cada mes será com el model de calendari: http://bit.ly/g9AUTT Activitats Principals

4. Crear una taula amb 7 columnes (1 per cada dia de la setmana) i 5 files i anar omplint cada quadre amb els dies de la setmana. En acabant, copiar i apegar eixa primera taula 12 voltes, una per cada mes.

Extensió

5. Triar un altre tipus de calendari i dissenyar-lo primer en un full. Després elaborar-lo fent servir una taula i inserint-hi imatges, canviar el tipus de lletra i de números, decorar-lo fent servir la icona del pinzellet del processador de textos… Buscar en google calendaris de distints països en diferents llengües.

Avaluació/ Reflexió

6. Donar-me a mi el calendari elaborat i pujar-lo a ISSUU. Que ells vegen com queda i que valoren entre M’agrada molt, m’agrada, és millorable, no m’agrada, el seu calendari.

Materials/ Rescursos

Ordinador amb entorn lliurex. Models de calendari

Vull Saber/ Reforç/

Fem un calendari  

Elaboració d'un calendari usant el processador de textos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you