Page 1

CENTRE: Escola La Carpa TÍTOL DE L’EXPERIÈNCIA: Sortida amb el Bus Turístic de Barcelona

QUÈ FEM  (àmbit de l’experiència, objectius): Estracta d’una sortida de jornada complerta i s’ha portat a terme amb alumnes de segon any d’estada a l’aula d’acollida.

Abans de la sortida: ­Treballar vocabulari sobre mitjans de transport i viatges. -Interpretar el plànol de l’itinerari del Bus Turístic, seleccionant la ruta i les parades, així com concretant les activitats que farem al llarg de la jornada. -Motivar a l’alumnat per conèixer el seu entorn més immediat i la cultura del seu país. -Recordar les normes de conducta i convivència d’un bon ciutadà.

Durant la sortida: -Expressar-se en català en un context real. -Ser capaç de seguir l’audició informativa de cada lloc facilitada per mitjà dels auriculars. -Saber orientar-se en el mapa facilitat per TMB. -Conèixer i gaudir dels llocs més emblemàtics de Barcelona. -Afavorir i reforçar la convivència de tots els alumnes d’aula d’acollida.

Després de la sortida: ­Intercanviar informacions, compartir sensacions i sentiments sobre la experiència. -Expressar primer oralment i després per escrit allò més significatiu que han vist i que han après a la sortida. -Reconèixer els lloc més emblemàtics visitats i identificar-los com a part important de la nostra cultura. -Ordenar i exposar gràficament i per escrit el recorregut de la visita. -Treballar de manera cooperativa.

COM HO FEM ( descripció de l’experiència, activitats): ­Preparació de la sortida: Ésuna de les fasesmés importants de l’activitat. Comença amb una conversa inicial sobre els seus coneixements previs, un treball sobre el vocabulari i una anàlisi de l’itinerari per triar la ruta i les parades, tenint en compte els condicionants de temps i espai. Calcularem el preu de la sortida i elaborarem una nota per informar als pares i mares.

­Durant la sortida: Orientant-nos amb el mapa facilitat per la companyia, anirem VI JORNADA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES                         L’Hospitalet 23 de maig 2011


identificant els llocs més emblemàtics, coneixerem alguna de les sevescaracterístiques i/o història i fotografiarem, pas a pas, el procésde la sortida. Especialment important és el fet de compartir una mateixa activitat amb tot l’alumnat de l’aula d’acollida.

­Després de la sortida: La posta en comú de l’experiència (descripcions, sensacions, opinions...) servirà de punt de partida per a ordenar i recapitular tot el procésde la sortida. Seleccionarem les fotografies realitzades, per crear un mural visual i escrit que representarà l’itinerari realitzat amb comentaris breus sobre els punts més importants. Aquest mural es penjarà al passadís de l’escola per tal de compartir l’experiència amb tota la comunitat educativa.

PER CONTACTAR: Montserrat Guimet (Tutora d’Aula d’Acollida) Noelia de la Torre (Tutora d’Aula d’Acollida) Carme Fornés (CLIC)

VI JORNADA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES                         L’Hospitalet 23 de maig 2011

Sortida en bus turític  
Sortida en bus turític  

Sortida en bus turístic amb alumnes d'aula d'acollida de l'escola La Carpa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Advertisement