Page 1

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL PARVULARI EDUCACIÓ INFANTIL HORARI DURANT EL CURS: Matí: de 9 h. a 12 h. Tarda: de 15 h. a 17h

NORMES GENERALS : * Pel que fa a la roba: -

-

-

Els nens han de portar la bata de l’escola (color taronja o verd), marcada amb el nom i cognoms, en lletra majúscula. Cal que cada bata porti una beta per penjar. La bata es portarà a casa cada dimecres i divendres per rentar. Els nens de menjador han de portar una bata. Cal portar una bata vella i gran per fer pintura (marcada amb el nom i amb una beta). P3: Cal portar un recanvi de roba (marcat amb el nom). Seria convenient que al llarg del curs els pares us féssiu responsables del manteniment d’aquesta roba ( per exemple: que la roba es correspongui a l’època de l’any en què ens trobem, que la muda estigui complerta...). Cal portar un paquet de tovalloletes humides. P4 i P5 Cal portar un paquet de mocadors de paper. El dia que facin gimnàstica hauran de venir vestits amb el xandall i les sabatilles. Recordem: P3 dimecres tarda, P4 dimarts tarda i P5 dilluns tarda. Si es vol es pot portar una jaqueta vella per sortir al pati a l’hivern (marcada amb el nom i amb una beta), i una gorra pels dies de més calor.

* Pel que fa a l’esmorzar: -

Esmorzar: poden dur un petit entrepà o alguna peça de fruita per prendrela a mig matí, tot dins d’una bosseta que s’emportaran a casa cada tarda. És molt important que els nens i nenes vinguin esmorzats de casa. Per beure cal que portin una ampolla petita d’aigua marcada amb el seu nom.

-

Els divendres serà el DIA DE LA FRUITA. Els nens portaran fruita per esmorzar (si cal, un petit complement com pa o galetes).

-

Aniversaris : poden portar esmorzar per tots els alumnes de la classe o dues o tres gormanderies; el què no s’ajusti a aquestes pautes, serà retornat a les famílies. Si es volen repartir invitacions personals es donaran fora de l’escola.

1


* Pel que fa al menjador: - Compra de tiquets els dimarts a les 9h i a les 15h a l’AMPA. El dia 6 de setembre de 10h a 10.30h del matí es farà la primera venda de tiquets a l’AMPA. -

La Caixa de Pensions els dijous al matí.

- Preu del menjador: 6,10 euros sense beca (tiquet taronja). Es lliura al matí a la mestra. - En cas de no portar el tiquet de menjador, es pot posar un tiquet de deute, però cal portar el tiquet de menjador l’endemà. -

Portar una bata marcada amb el nom pel menjador.

-

Només els nens de P-3 reben un petit informe de com ha menjat.

RELACIÓ AMB ELS PARES: ENTREVISTES PERSONALS: P4 i P5 al segon trimestre i sempre que sigui necessari (cal concretar l’entrevista amb antelació). Entrevista personal de la tutora de P3 amb els pares abans que els nens i nenes comencin l’escola (10 setembre). INFORMES: al primer i tercer trimestre.

CARTELLERA: - Menú - Informacions generals. - Fulls informatius : un cada trimestre. - Temes de la conversa. - Informacions esmorzar dels aniversaris.

AGENDA: és una eina que serveix per facilitar la comunicació de pares, nens i mestra. Quan us arribi a casa, respecteu-la.

Comunicació de les variacions de les dades personals a secretaria (telèfons mòbils actuals). Es lliurarà un àlbum cada trimestre amb el treball dels nens. Cal justificar per escrit les faltes d’assistència.

2


RELACIÓ FAMÍLIA – ESCOLA PARES COL.LABORADORS : o Sortides o Festes escolars, o AMPA: Quota Organitza activitats extra escolars. Xandalls Calendaris, vídeos... DELEGATS DE CLASSE: Funcions: o Enllaç entre família i grup-classe, direcció i/o Ampa. o Cobrament de les sortides. o Fomentar la participació de les famílies. o Recollir inquietuds i suggeriments de les famílies. o Col·laborar amb els tutors per organitzar activitats OBJECTIU DE L’ETAPA EDUCATIVA DEL PARVULARI: AUTONOMIA EN L’APRENENTATGE - Aprendre a ser i actuar. - Aprendre a pensar i comunicar. - Aprendre a tenir iniciativa i a fer descobriments. - Aprendre a conviure i habitar el món. HÀBITS (Autonomia-Neteja-Treball)

Autonomia i Neteja

Socialització

Treball i coneixements

Reconèixer les coses i cuidar-les. Posar i treure la bata i la jaqueta. Rentar-se la cara i les mans. Anar sol/a al lavabo. Menjar sol/a. Endreçar el que es fa servir. Relacionar-se. Compartir. Treballar en equip. Respectar-se. Saber esperar-se. Escoltar. Pensar i comunicar. Participar. Seure bé a la cadira.

Atenció: Carta de Compromís, on es recullen els compromisos per part del centre i també per part de les famílies. Caldrà que signeu aquesta carta quan us la fem arribar. Només quan calgui s’anirà revisant. Cal recordar al nen/a què ve a fer a l’escola. Cal explicar que aprendrà coses, que s’ha de portar bé i que això vol dir respectar als companys i obeir a la mestra.

3

Normes Funcionament  

Normes de funcionament