Page 1

Tiรณ

El Tiรณ EsTava a baix dE lEs EscalEs


EsTàvEm fEn cagar El Tió

EsTàvEm canTan nadalEs a davanT dEl PassEbrE


El quicu i la lEo EsTavEn fEn cagar El Tió.

EscriT PEl arnau, El carlEs m, l’albErT i l’adrià

Tiò  
Tiò  

Nitícies CI Internivells llengua

Advertisement