Page 1

Carrer Tellinaires, 59-61 08850 Gavà Tel. 936451845 Fax 936451846 Mail: ampaceipgavamar@gmail.com

LLIBRES DE TEXT

CURS: 2011-2012

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – 5è Apreciats pares, us comuniquem que els llibres del curs 2011-2012 es portaran directament a les classes, i es podran pagar al compte de l’AMPA fins al 31 d’agost. Les bates, xandalls, etc. es podran recollir del 5 al 9 de setembre de 17 a 19 hores. Us recordem que la quota de soci de l’AMPA es de 25€ per curs i per familia. Com podeu comprovar tant en els preus que oferim de llibres com de xandalls i bates, la quota queda totalment amortitzada. El pagament de la quota, dels lots de llibres i vestuari es farà mitjançant abonament en compte:

Catalunya Caixa. Avinguda del Mar 11. Gavà Mar Compte AMPA:

2013 1604 30 0200130768

Recordeu indicar en el justificant de pagament el nom de l’alumne i lliurar-lo a l’AMPA en el període indicat.

Us esperem al Setembre! BONES VACANCES!!!! Apreciados padres, os comunicamos que los libros del curso 2011-2012 se entregarán directamente en las clases, y se podrán pagar a la cuenta del AMPA hasta el 31 de agosto. Las batas, chandals, etc. se podrán recoger del día 5 al 9 de septiembre de 17 a 19 horas. Os recordamos que la cuota de socio del AMPA es de 25€ por curso y por familia. Como podéis comprobar tanto en los precios que ofrecemos de libros como de chandals i batas, la cuota queda totalmente amortizada. El pago de la cuota, de los lotes de libros y vestuario se hará abonándolo en cuenta:

Catalunya Caixa. Avinguda del Mar 11. Gavà Mar Cuenta AMPA:

2013 1604 30 0200130768

Recordar indicar en el justificante de pago el nombre del alumno y entregarlo en el AMPA en el periodo indicado.

¡Os esperamos en Septiembre! ¡FELICES VACACIONES!


Carrer Tellinaires, 59-61 08850 Gavà Tel. 936451845 Fax 936451846 Mail: ampaceipgavamar@gmail.com

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – 5è TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

Grup MATEMÀTIQUES 5 Promotor Santillana

978-84-7918-536-7

LLENGUA 5

Grup Promotor Santillana

978-84-7918-541-1

VOCES 5

Grup Promotor Santillana

978-84-294-8780-0

OXFORD

978-0-19-440804-2

OXFORD

978-0-19-44-0810-3

SURPRISE 5 CLASS BOOK SURPRISE 5 ACTIVITY BOOK DOMINOES STAR SHEHERAZADE (LLECTURA)

OXFORD

OXFORD

978-84-7918-538-1

ACTIVITATS CONEIXEMENT DEL MEDI 5

Grup Promotor Santillana

978-84-7918-460-5

SCIENCE 5

Grup Promotor Santillana

DIBUIX I PINTURA 5

Grup Promotor Santillana

Nº 13-14-15

Grup Promotor Santillana

Grup MUSICA SOL,FA,MI Promotor Santillana TOTAL

PREU SOCI AMPA NO SOCI 25,17

27,86

25,17

27,86

25,17

27,86

19,72

21,84

16,83

18,63

8,02

8,88

25,17

27,86

10,43

11,55

9,74

10,78

21,78

24,12

978-0-19-424716-0

CONEIXEMENT DEL MEDI 5

NOMBRES I OPERACIONS

PREU

978-84-29408812

379-84-7918-465-0 978-84-84357919

8,48

978-84-84357926

(2,57x3unitat 9,42 s) (3,14x3unitats)

978-84-84357933

22,37 978-84-79183677 24,78 218,04

241,44


Carrer Tellinaires, 59-61 08850 Gavà Tel. 936451845 Fax 936451846 Mail: ampaceipgavamar@gmail.com

PREU SOCI AMPA 5,50

PREU NO SOCI 7,00

AGENDA ESCOLA

MATERIAL ESPORTIU/ MATERIAL DEPORTIVO ARTICLE BATA + BORSA PETITA SAMARRETA M. CURTA SAMARRETA M. LLARGA PANTALÓ CURT PANTALÓ LLARG JAQUETA XANDAL MOTXILLA

PREU SOCI AMPA

PREU NO SOCI

14,28 12,50 13,75 8,75 13,75 18,75 5,38

17,00 15,00 16,50 10,50 16,50 22,50 6,45

Circular 5è  

Llibres 5è

Circular 5è  

Llibres 5è

Advertisement