Page 15

Facilita recursos als centres que vulguin desenvolupar accions relacionades amb el programa: materials diversos, ofertes de formació, possibilitat de participar en xarxes de centres…

Coordina les relacions amb altres departaments o institucions que tinguin a veure amb la temàtica del programa.

Programa d’educació ambiental i per a un desenvolupament sostenible El Departament d’Educació promou el programa d’educació ambiental per tal que cada centre, d'acord amb el seu projecte educatiu, pugui incorporar els principis, valors i pràctiques del desenvolupament sostenible des de tots els àmbits de la vida escolar i adreçat a tota la comunitat educativa. Els objectius del programa són: •

Millorar la gestió i l’organització del centre fonamentant-les en la participació i la comunicació, incorporant valors com la cooperació, la solidaritat i la tolerància en tots els nivells de discussió i de decisió.

Repensar el currículum en el centre, plantejar l’estudi dels fenòmens socials i naturals tenint en compte la seva complexitat, així com integrar en el treball a l’aula els coneixements, les eines i els recursos experimentals i de comunicació, el treball cooperatiu i els valors que situen cada alumne en el seu entorn, des del més proper al més llunyà.

Treballar per aconseguir una gestió sostenible del centre pel que fa a consum de recursos, gestió de residus, etc., en tots els àmbits i espais de la vida escolar: aules, menjadors, patis, consergeria, secretaria, etc., tot afavorint l’extensió dels hàbits i conductes sostenibles a tota la comunitat escolar.

Incorporar com un objectiu fonamental dels centres participants en el programa el coneixement de l’entorn proper, tant natural com social, tot plantejant la col·laboració entre l’escola i les institucions i altres organismes per tal de contribuir a la formació d’una ciutadania activa.

Aquests objectius són compartits amb altres institucions, com són el Departament de Medi Ambient, a través del Programa d’Escoles Verdes, i les Agendes 21 escolars de molts Ajuntaments, a través de la XESC (Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya). L’equip del programa d’Educació Ambiental és situat al CESIRE CDEC, passeig de la Vall d’Hebron 64-70, 08023 – Barcelona, 934176770, ambiental@xtec.cat.

14

NOVETATS CURS 2010-11  

lES NOVETATS MÉS IMPORTANTS DEL CURS 2010-11

NOVETATS CURS 2010-11  

lES NOVETATS MÉS IMPORTANTS DEL CURS 2010-11

Advertisement