Page 14

Projecte Educatiu

interrelacions de sabers i procediments de les diferents àrees(matemàtiques, llengua, medi...) seran bàsics en el treball a realitzar, principalment de tipus cooperatiu i científic. Les especialitats s’impliquen, si és necessari, enriquint el procés.

5. Els projectes literaris Aquests s’apliquen de P5 fins a 6è pel tutor/a, amb un mestre de reforç i tots tenen una finalitat social, garantint així la funcionalitat de l’expressió escrita. Fem l’aprenentatge de la llengua catalana a través d’uns projectes literaris, establerts ja a cada nivell, que incorporen en el seu desenvolupament lectures d’àlbums il·lustrats i altres exemplars. Aquests projectes, elaborats pel professorat del centre, respecten les tipologies textuals acordades per a cada nivell , excepte en el nivell de P.5 on el lligam és el tema de les emocions. Cada curs, els tutors/es adapten el model a les necessitats del grup classe.

6. La lectura La lectura ocupa un lloc rellevant dins de la nostra metodologia de centre amb diferents formats. Aquest procés s’inicia de forma acurada a l’Educació Infantil, amb diferents estratègies, acompanyades de lectura modelatge.

 individual: 15 minuts diaris des de 1r fins a 6è  modelatge: 15 minuts diaris des de 1r fins a 6è  reforç individual de lectura: de P5 fins a 3r  Préstec literari de P3 a 6è: 1 sessió setmanal.

7. El préstec literari D’aplicació en els nivells de P3 fins a 6è pel tutor/a en una sessió setmanal. Cada classe té un corpus de llibres, principalment d’àlbums il·lustrats, que els alumnes s’emporten cada setmana per llegir a casa amb la família, complicitat imprescindible perquè els nostres alumnes esdevinguin bons lectors. L’objectiu que es persegueix és que els alumnes ofereixin als seus companys bons arguments perquè triïn el llibre que ells han llegit. En la conversa participen també els companys que ja han fet aquesta lectura. Darrera revisió gener de 2017

PEC escola El Vapor  
PEC escola El Vapor  
Advertisement