Page 1

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Secretaria de Polítiques Educatives Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics

Programa biblioteca escolar “puntedu” EXPERIÈNCIA DE BIBLIOTECA ESCOLAR I LECTURA

TÍTOL DE L’EXPERIÈNCIA

PADRINS I PADRINES DE LECTURA

Centre: Els Costerets Població: Sant Pere de Ribes Coordinadora - responsable de la biblioteca que porta a terme l’activitat:

Norberta Muniategui i Puig

Servei Territorial: Barcelona Comarques Servei Educatiu: CRPGarraf


1. Contingut de l’experiència Objectius

- Millorar el procés lector i motivar a l’alumnat en el gust per la lectura. - Treballar la lectura en veu alta, l’entonació, l’expressió, la comprensió del text... - Educar en la responsabilitat i el compromís tant de l’alumnat de Cicle Inicial com de Cicle superior, establint una relació de col·laboració i ajuda mútua. - Desenvolupar diferents estratègies de lectura. - Dissenyar per part de l’alumnat de cicle superior, activitats per després de la lectura per als seus fillols/es.

Àmbit de la biblioteca Organització i gestió de la biblioteca escolar Competència lectora des de la biblioteca escolar (Saber llegir)

x

Competència informacional des de la biblioteca escolar (Llegir per aprendre) El gust per la lectura des de la biblioteca escolar (Gust per llegir)

x

Competències bàsiques

x

1. Comunicativa, lingüística i audiovisual 2. Artística i cultural 3. Tractament de la informació i competència digital 4. Matemàtica 5. Aprendre a aprendre

x

6. Autonomia i iniciativa personal 7. Coneixement i interacció amb el món físic

x

8. Social i ciutadana

2


Descripció de l’activitat

Prèviament a l’ inici de l’activitat, es fa una trobada entre les tutores i la coordinadora de biblioteca per crear les parelles de lectura atenent als diferents nivells i ritmes de lectura i a l’afinitat en els perfils de personalitat de l’alumnat. En la primera sessió s’explica a l’alumnat el funcionament i objectius de l’activitat i a continuació es fa la presentació de les parelles de lectura a través d’un joc relacionat amb títols de contes tradicionals ben coneguts per tots els nen i nenes. A cada parella se li fa una foto inicial i es demana que es comprometin a treballar junts, ajudant-se en tot el necessari. Un cop constituïdes les parelles entre alumnat de C. Superior i C. Inicial (els “padrins i padrines” i els “fillols i filloles”), cada setmana l’alumnat de C. Superior passa per les aules de cicle inicial a buscar els seus respectius fillols i filloles. La meitat de les parelles es queda a la classe de 1r o 2n mentre que l’altra meitat de les parelles va a la biblioteca del centre. A la següent sessió es fa a l’inrevés. És responsabilitat de la parella, seleccionar el llibre de lectura i tenir una actitud positiva de treball i esforç mutu. També cadascú (petits i grans) han d’anotar el llibre que han llegit plegats al Full de registre de Lectures. L’alumnat de cicle superior llegeix prèviament el text per a fer de model lector al més petit, després és aquest el que fa la lectura amb l’ajut i supervisió del gran. Finalitzada la sessió, els padrins i padrines s’emporten el llibre escollit a casa per preparar-se bé la lectura en veu alta per la propera sessió. Es tracta de llegir de manera clara, expressiva i amb entonació, seleccionar el vocabulari de difícil comprensió i proposar activitats per després de la lectura quan ho demani el professorat. A l‘última sessió, es fa una trobada d’acomiadament i esmorzar conjunt ..

Activitat adreçada a

Cicle Inicial i Cicle Superior

Temporització

Una sessió setmanal durant el segon trimestre del curs.

3


Recursos humans

Tutores de Cicle Inicial i Coordinadora de biblioteca. Prèviament a l’ inici de l’activitat, es fa una trobada entre les tutores i la coordinadora de biblioteca per crear les parelles de lectura atenent als diferents nivells i ritmes de lectura i a l’afinitat en els perfils de personalitat de l’alumnat.

Recursos externs

Avaluació

Valoració del grau de compromís i responsabilitat per part de l’alumnat a través de graella d’observació. Valoració del progrés i la millora de la lectura a partir de l’avaluació continua. Valoració del grau de satisfacció de l’activitat tant pel que fa a l’alumnat de C. Inicial com pel de C. Superior (Full de valoració)

Observacions

Aquesta activitat, inclosa dins del nostre Pla de Lectura de Centre, la vàrem iniciar ja fa sis anys i al llarg d’aquest temps hem anat ajustant alguns aspectes organitzatius però els objectius de l’activitat són els mateixos. Els nostres alumnes han estat primer fillols/es i després padrins/es, és a dir que han tingut l’oportunitat de desenvolupar els dos rols i això és molt gratificant i motivador per a ells/es. S’estableixen unes relacions afectives entre padrins - fillols que ajuden en el procés lector, generen il·lusió i iterés per la lectura, per esforçar-se i preparar activitats, per posar-se en la pell de l’altre i compartir estratègies lectores i fer transferències de coneixement, per comprendre les dificultats que suposa aprendre a llegir i a superar alhora les dificultats pròpies.

4


2. Materials Recursos materials(1)

Espais: Aules de 1r i 2n i la biblioteca escolar. Selecció de llibres de diferents tipus de lletra (lligada, de pal, d’impremta) i temàtica del fons de la Biblioteca de l’escola. Una part d’aquesta selecció es posa en una caixa i es deixa a les aules de C. Inicial i l’altra part resta a la Biblioteca. Arxivadors i fulls de registre per anar anotant els llibres que es vagin llegint. Fitxa de valoració de l’activitat per part de l’alumnat.

Full amb pautes i idees per elaborar fitxes i activitats per després de la lectura per part dels padrins/es.

Documentació i/o materials elaborats (1) (Si escau, citeu el lloc on es custodien)

3. Difusió de l’experiència Espai web o bloc

http://blocs.xtec.cat/dragonet/ http://blocs.xtec.cat/elscosterets/

5

Experiències a la biblioteca. Els Costerets