Page 1

EDUCA, escola de professions educatives socials i culturals Oferta formativa cursos formació per al professorat. Curs 2013 - 2014

Catàleg comercial cursos ensenyament


EDUCA, escola de professions educatives, socials i culturals és una entitat de formació que té com a objectiu la millora de la qualitat educativa mitjançant la formació continua dels professionals i/o voluntaris de l’educació en totes les seves vessants.

EDUCA, té una amplia experiència en l’àmbit de la formació, tant en la seva vessant presencial com online. En el marc d’aquesta experiència, els nostres docents han realitzat cursos adreçats a la formació continuada del professorat homologats pel Ministerio de Educación y Ciencia, pel Departament d’Ensenyament del Govern Balear, i pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’escola EDUCA posarà en funcionament durant el mes de desembre de 2013 l’escola d’hivern, amb un seguit de cursos de formació reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, com a activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari. La proposta, que detallem a continuació, s’adequa a les prioritats formatives fixades anualment pel Departament d’Ensenyament.

Catàleg comercial cursos ensenyament


Modalitat online

Oferta formativa de cursos adreçats al professorat. Mediació i gestió del conflicte a l’àmbit educatiu. Bullying

El TDAH a l’escola

Intervenció amb infants amb problemes de conducta

La competència digital del professorat

Coaching emocional per a docents

Iniciació al Moodle

Moodle avançat

Catàleg comercial curs 2013-2014_v0


Modalitat presencial

Suport Vital Bàsic per a docents 1

1

Aquest curs no està homologat pel Departament d’Ensenyament.

Catàleg comercial cursos ensenyament


Informació i contractació.

EDUCA, escola de professions educatives, socials i culturals http://www.escolaeduca.org/

Carrer Buenos Aires

93 331 22 70

12 -14. 08902

Catàleg comercial curs 2013-2014_v0

info@escolaeduca.org

L'Hospitalet de Llobregat

Escola EDUCA. Cursos formació professorat homologats per Ensenyament.  

En aquest document trobareu el catàleg de cursos de formació continua adreçats al professorat no universitari, homologats pel Departament d'...

Escola EDUCA. Cursos formació professorat homologats per Ensenyament.  

En aquest document trobareu el catàleg de cursos de formació continua adreçats al professorat no universitari, homologats pel Departament d'...

Advertisement