Page 1

L’ESCOLA DE PASTORS DE CATALUNYA LLENÇA LA SISENA EDICIÓ AVALADA PEL RESULTAT ASSOLITS: UN 70% DELS SEUS ALUMNES VINCULATS A LA PAGESIA.

La pagesia que s’associa a l’agroecologia es presenta com una alternativa viable i atractiva per als joves de Catalunya. És la pagesia sense tradició. L’actitud emprenedora de les persones que passen per l’Escola presenta una proposta de canvi del model agrari.

ASSOC. RURBANS Crta. C13 km. 131. Espai mOn 25594 Rialp

TEL. 973 620 977 FAX. 973 621 440 MÒB. 671 649 362 info@rurbans.org www.projectegripia.cat / www.rurbans.org

www.montanyanes.net


L’Associació́ rurbans amb el Projecte Grípia treballa la dinamització de la nova pagesia a Catalunya des de l’any 2009. Mitjançant una sèrie d’accions es pretén donar suport a les explotacions existents i visibilitzar una nova generació́ de pagesos/es que basen en l’agroecologia la seva manera d’entendre aquest ofici.

Formació L’Escola de Pagesia i Activitat Pastoral pretén donar accés a persones joves al món de la pagesia. D’aquesta manera s’afavoreix nova ocupació i relleu generacional al sector. L’estructura de l’escola és d’un mes de teòrica i quatre mesos de pràctica en una explotació ramadera de Catalunya.

Un altre model de pagesia El perfil majoritari de les explotacions que participen com a mestres - tutores a l’Escola és: un negoci de base familiar, dirigit per persones joves, que treballin en extensiu i que produeixin en ecològic. Aquests, en la mesura del possible, han de fer transformació i/o venda directa del seu producte.

Resultats aconseguits Finalitzades les pràctiques, un 70 % dels alumnes de les 5 primeres promocions estan vinculats a l’activitat agrària: iniciant projecte propi, treballant per altri o fent de pastors de muntanya. Des de l’Associació es fa un seguiment i avaluació continues del camí que han emprès els alumnes de l'Escola de Pastors. La majoria d'aquestos tenen la intenció de portar a terme un projecte propi amb el que això comporta: cerca de terres per a instal·lar-s’hi, inversió i ramat . L’Escola de Pagesia i Activitat Pastoral des del seu inici l’any 2009 ha rebut 197 sol·licituds d’admissió (en 5 edicions). D’aquestes, s’ha seleccionat un total de 90 alumnes que han rebut la formació obligatòria de l’escola reconeguda pel Departament d’Agricultura, l’Escola de Capacitació Agrària del Pallars i l’Associació rurbans. Han participat un total de 91 explotacions de tot el país que fan el paper de tutors, incloent les pastures de muntanya (=estiu). El model d’explotació que se selecciona mira de respondre al màxim a un model extensiu, de producció tradicional o ecològica, de gestió familiar i on s’hi arribi a fer una transformació i/o venda directa del producte. La incidència de l’Escola de Pastors al món de la pagesia no podem dir que sigui menor, ja que de les 59 persones que ha passat per les seves instal·lacions en tres edicions tancades, n'han sortit 40 (un 70 %) que estan desenvolupant el seu projecte tot i les dificultats existents al voltant de la incorporació de joves sense terra a la ramaderia.

ASSOC. RURBANS Crta. C13 km. 131. Espai mOn 25594 Rialp

TEL. 973 620 977 FAX. 973 621 440 MÒB. 671 649 362 info@rurbans.org www.projectegripia.cat / www.rurbans.org

www.montanyanes.net


La 6ª. edició de l’Escola de Pastors (2014) El nou curs comença aquest proper 3 de març a Montenartró (municipi de Llavorsí - Pallars Sobirà). Els alumnes estaran allotjats a l’Alberg – Refugi l’Abadia de Montenartró. Després del mes teòric realitzaran els 4 mesos de pràctiques en diversos indrets de Catalunya. El perfil dels alumnes respon a una mitjana d’edat de 30,6 anys. El grup més majoritari està format per 7 persones que tenen entre els 30 i 39 anys i després els segueix un grup de 6 persones entre els 20 i 29 anys. La persona més jove enguany té 18 anys i la més gran 40 anys. El 53% procedeix de l’àmbit rural, sent la majoria de casos persones que viuen en pobles grans entre 2.000 i 7.000 habitants. La resta procedeixen en la majoria de casos de Barcelona Ciutat, Sant Cugat del Vallès o l’Hospitalet del Llobregat. El 80% dels alumnes venen de la província de Barcelona en detriment de 7% de Lleida i Tarragona i el 12% de Girona. La formació de les persones que formen part d’aquesta nova promoció és principalment professional. Un 60% d’aquest té estudis secundaris vinculats a mòduls formatius. Només el 20% té carrera universitària. De nou el 53% es troba treballant actualment en feines diverses. Un 20% tant al sector primari com en el secundari i un 13% en el terciari. L’objectiu de moltes de les persones que faran la formació aquest any és crear el seu propi projecte (73%). El 23% tenen com a objectiu trobar feina dins d’aquest àmbit.

Novetats del curs 2014 Continua la vinculació amb l’Escola de Pastors del País Basc i s’incorpora a les delegacions noves entitats de Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona. L’Escola compta amb diferents delegacions repartides arreu de Catalunya. Tornen a repetir els Concorcis del Moianès i el grup Leader del Ripollès. Aquestes tenen la funció d’ampliar el servei i l’atenció durant el període de pràctiques dels joves i dels pagesos que formen part de l’Escola de Pastors. Enguany s’incorpora l’associació la “Gaiata” que treballa per la recuperació i manteniment del pastoralisme mediterrani per a l’ús i bé comú. Aquesta gestiona un ramat de cabres entre les zones de Querol (Baix Camp) i Sant Boi del Llobregat (Baix Camp); el Consorci de Llavaria i l’ECA d’Amposta.

ASSOC. RURBANS Crta. C13 km. 131. Espai mOn 25594 Rialp

TEL. 973 620 977 FAX. 973 621 440 MÒB. 671 649 362 info@rurbans.org www.projectegripia.cat / www.rurbans.org

www.montanyanes.net


Alhora continua vigent la col·laboració amb l’Escola de Pastors del País Basc (amb 15 anys de trajectòria). Això permetrà tenir un alumne en pràctiques 2 mesos a Guipúscoa. Un cop s’ha acabat la formació a l’Escola de Pagesia i Activitat Pastoral aquesta ofereix un servei d’assessorament amb pagesos professionals als alumnes al qual s’hi poden adherir voluntàriament.

La Nova Generació L'actual situació econòmica que posa en la mateixa situació tots els sectors, fa que la pagesia no sigui el sector més desfavorit. Alhora la seva elecció respon a la seva manera d'entendre la vida enfocada al treball de la terra, l'autosuficiència i la seva participació en el procés productiu de l'alimentació. El Projecte Grípia treballa per assolir uns conceptes molt bàsics: incrementar l’amor propi de la pagesia; afavorir la seva viabilitat i lluitar per la vocació de produir: productes bons, pagats a un preu just i que siguin saludables per a tothom. L’Escola de Pagesia i Activitat Pastoral – Escola de Pastors – és un projecte promogut per l’Associació Rurbans, una entitat sense ànim de lucre amb seu al Pallars Sobirà amb el suport permanent de l’empresa mOntanyanes. Aquesta inicià al 2009 el primer projecte d’Escola de Pastors de Catalunya. Amb el suport de l’Escola de Capacitació Agrària del Pallars, juntament amb l’administració pública, el projecte continua fomentant la formació de joves que volen treballar com a pagesos en el sector ramader i que troben greus dificultats per accedir-hi. Després de quatre promocions d’alumnes, l’escola aporta dades interessants sobre el tipus de perfil i projectes del que s’està conformant com la pagesia del present i futur del nostre país.

Més informació: www.projectegripia.cat a/e: info@rurbans.org Tel: 973 620 977 | 637 408 160 Responsable: Vanesa Freixa i Riba

(*)Aquest projecte rep suport en la seva edició 2014 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, del Departament Territori i Sostenibilitat amb la Fundació la Caixa (**)L’Escola de Pagesia i Activitat Pastoral és per segona vegada experiència exemplar per la Fundació Fèlix Rodríguez de la Fuente a través del seu projecte “RuNa”(Convergència entre el Món Rural i la Natura: www.ruralnaturaleza.com).

ASSOC. RURBANS Crta. C13 km. 131. Espai mOn 25594 Rialp

TEL. 973 620 977 FAX. 973 621 440 MÒB. 671 649 362 info@rurbans.org www.projectegripia.cat / www.rurbans.org

www.montanyanes.net

Escola de pastors 2014 inici  

Dades entorn la 6a. edició de l'Escola de Pastors. Perfils dels alumnes i resultats assolits.

Escola de pastors 2014 inici  

Dades entorn la 6a. edició de l'Escola de Pastors. Perfils dels alumnes i resultats assolits.

Advertisement