Page 47

5th scene.- Building the new school (3rd graders) La construcció de l’escola (alumnes de 3r)

6th scene.- The inauguration of Can Deu school (4th graders) La inauguració de l’escola Can Deu (alumnes de 4t)

Finally the teachers edited the videos and this is the result. We are very proud of it! Finalment, les mestres van editar els videos i aquest és el resultat. N’estem molt orgullosos/es!

Profile for Escola Can Deu

Revista escola Can Deu. 2018-19  

Revista escola Can Deu. 2018-19  

Advertisement