Page 44

During the “Setmana Cultural”, 3rd and 4th graders prepared different scenes for the video Can Deu school origins with their English teachers . Durant la Setmana Cultural, els alumnes de 3r i 4t van preparar les diferents escenes pel video Els origens de l’escola Can Deu amb les seves mestres d’anglès. This is the “making off” of our video, representing the most important moments that explain the origins of Can Deu school. Així és com es va fer el nostre video, que representa els moments més importants que expliquen els orígens de l’escola Can Deu.

First of all

we planned the different scenes and who would act. Primer de tot vam

planificar les diferents escenes i qui actuaria. We observed old photographs to see how the people was dressed. Vam observar fotografies antigues per veure com anava vestida la gent.

Profile for Escola Can Deu

Revista escola Can Deu. 2018-19  

Revista escola Can Deu. 2018-19  

Advertisement