Escola La Caixa

Escola La Caixa

Barcelona, Spain

Escola pública de Sant Martí de Provençals

www.escolacaixa.cat