Page 1

Memòria

Viu la MediterrĂ nia Campanya educativa 20102010-11

Escola del Pi


Índex

1. PRESENTACIÓ 2. EQUIP SCOLAREST La nostra plantilla Formació

3. Projecte educatiu “CREIX AMB NOSALTRES” Temps de menjar Menús i dietes especials Temps de lleure

4. EL PLA D’ ANIMACIÓ Activitats realitzades

5.

AVALUACIÓ D'OBJECTIUS Objectius assolits Propostes de millora


Presentació

Us presentem la memòria del projecte educatiu de Scolarest pel curs escolar 2010-2011 i la valoració del servei que hem portat a terme durant la franja horària de migdia. Continuem treballant en la línia del nostre projecte educatiu “Creix amb nosaltres” i per tant treballant continguts educatius en l’àmbit del menjador i l’espai de lleure, participant en el creixement del nen/a de manera integral. Enguany hem abocat esforços en recuperar

i reforçar els hàbits, costums i valors de l’estil de vida mediterrani, possibilitant a tot@s els participants “VIURE LA MEDITERRÀNIA”. Gràcies per creure i participar activament en el projecte !!!


Presentació Creix en salut

Creix en salut conèixer els hàbits de vida saludable no tan sols com un bé individual sinó com un bé comú. La salut no és un objectiu final, és un procés d’adaptació continuat al llarg de la vida d’una persona i és la infantesa l’etapa idònia per a l’adquisició d’hàbits i conductes saludables. Creix en salut és també un projecte estretament relacionat amb l’estratègia NAOS, duta a terme pel Ministeri de Sanitat i Consum i AESA (Agencia Española de Seguridad Alimentaria), l’objectiu del qual és fomentar bons hàbits alimentaris i la pràctica de l’activitat física per tal d’invertir la tendència a l’obesitat en l’edat infantil. L’estratègia NAOS queda molt present en els dos espais que ocupen el migdia: el menjador, transmissió de bons hàbits alimentaris i el lleure, foment de l’esport i l’activitat física.


Presentació Creix en valors

Creix en valors es treballa al menjador amb l’objectiu d’afavorir la bona convivència, l’ordre i el saber estar a taula i sobretot potenciant la cortesia i el respecte envers companys i monitors. És un moment ple de riquesa perquè afavoreix la relació entre companys i , a l’hora d’esbarjo, trenca amb el individualisme potenciat pels jocs electrònics i d’ordinador. L’estona de lleure és considerada en molts dels casos un temps lliure, de relaxació, de desconnexió amb la rutina escolar... i idònia per donar la llibertat als nens/es de triar diferents possibilitats de joc i de companys per compartir-lo. Creix en valors defensa aquesta necessitat natural dels infants tot i que es considera que a la franja horària del migdia hi ha temps per a tot. Scolarest, proposa dur a terme una programació ludicoeducativa adaptada a cada una de les etapes dels nens amb l’objectiu clar de potenciar el lleure, la diversió i la transmissió de valors socials a través del joc i de les activitats dirigides.


EQUIP SCOLAREST


La nostra plantilla

Cap de ector Sònia Arenas

Responsable del Centre

Auxiliars

Coordinador/a del Centre

Pep Ibern/ Carol García

Carol García

Monitors Infantil

Cuiner

Monitors Primaria Estela Prieto

Pilar Saez

Marga Pujol

Lidia Roca Elisenda Arcas

Pep Ibern

Montse Rusiñol

Emiliano Noorderberg

Maite Busom Conxi Gimenez

Hellen Vivas Ruben Mª José Folgado Sonia Gonzalez


Formació

La formació dels monitors és un dels factors principals per a garantir la qualitat educativa que ens marquem com a objectiu en el nostre projecte. És per quest motiu que Scolarest ofereix cursos de formació gratuïts per a tots els nostres treballadors. Existeix un treball previ per a la detecció de les necessitats formatives per tal que els cursos oferts donin resposta i garanties d’aplicació en la nostra tasca diària. Els monitors/es de manera voluntària i totalment gratuïta s’inscriuen i són formats per Escoles d’Educació en el lleure que col·laboren amb nosaltres i garanteixen l’obtenció de la titulació homologada de monitor i/o director de lleure.


Proposta formativa

Curs de monitor de lleure. Titulació homologada. 250 hores El joc adreçat als infants 20H Partirem dels jocs que jugàvem quan érem petits. jocs motrius, amb material, cantats, d’interior,... L’esport com a eina educativa 20H L'esport sempre ha estat present a la vida dels nens/e. És una eina clau per treballar amb els nois i noies més grans: estimula l’esforç i la superació personal. Intel·ligència emocional 20H La major part de les habilitats per a aconseguir una vida satisfactòria són de caràcter emocional, no intel·lectual. En aquest curs ens coneixerem millor a nosaltres mateixos i aprendrem a millorar les relacions amb els altres partint de nosaltres mateixos.


Proposta formativa

Recursos educatius per infants amb necessitats especials 20H Sovint ens trobem en els nostres grups d’infants, nens/es amb dificultats d’aprenentatge i comportament. L’adquisició de recursos per poder treballar amb aquests nois i noies ens ajudarà en la nostra tasca diària. Recursos educatius per a monitors de menjador 20H Jocs, manualitats, cançons, danses, ... un munt de recursos per desenvolupar activitats al menjador escolar Educació de la veu 20H La veu és l’eina principal de treball dels monitors/es, per això és important aprendre a utilitzar-la correctament.


Proposta formativa

Coordinador/a de menjador 20H Vols formar-te per fer de coordinador/a en un menjador escolar? Coneix el marc jurídic i laboral del temps del migdia, la planificació educativa, l’organització, tècniques per la gestió i coordinació d'equips... Intel·ligència emocional 20H La major part de les habilitats per a aconseguir una vida satisfactòria són de caràcter emocional, no intel·lectual. En aquest curs ens coneixerem millor a nosaltres mateixos i aprendrem a millorar les relacions amb els altres partint de nosaltres mateixos.


Objectius assolits amb la formació

La formació que han realitzat els monitors/es durant aquest curs ha estat “ El Joc adreçat als infants”. En aquesta formació han assolit els objectius propossats tals com: -Adquirir recursos per tal de dinamitzar als infants. - Recordar i practicar jocs tradicionals d’anys enrere. A la formació han participat tots els monitors de l’equip.


PROJECTE EDUCATIU


Temps de menjar

Aquest curs escolar el servei de menjador es va iniciar el dia 7 de setembre i finalitzarà el 22 de juny. Hem tingut una mitja de 200 aprox. comensals diaris i uns 10 aprox. usuaris de forma esporàdica. Cal tenir en compte que els mesos de setembre i juny han disminuït a causa de l’adaptació dels alumnes de P3 al setembre i la jornada intensiva al juny. Els objectius generals que hem treballat durant quest període són: Cobrir les necessitats nutricionals dels nens i les nenes. Transmetre hàbits higiènics i alimentaris.


Temps de menjar

 Introduir tots els aliments necessaris per a la correcta alimentació. Afavorir l’aprenentatge dels bons hàbits a taula. Donar a conèixer als nens i nenes la importància del tàndem: alimentació saludable i activitat física com a foment d’una vida sana. Transmetre petites accions de la vida quotidiana per fomentar actituds sostenibles en els infants. Conèixer la dieta mediterrània


Menús

El menjador escolar està considerat com l’entorn educatiu més adequat per desenvolupar i treballar el tema de l’educació per a la salut. Scolarest concep els hàbits de vida saludable no tan sols com un bé individual si no com un bé comú. La salut no és un objectiu final, si no un procés d’adaptació continuat al llarg de la vida d’una persona i és la infantesa l’etapa idònia per l’adquisició d’hàbits i conductes saludables. Cal dir que és un objectiu comú entre la família i l’escola/menjador per obtenir bons resultats. Els menús escolars, d’Scolarest, estan elaborats per el dietista de l’empresa conjuntament amb un equip d‘especialistes en la salut infantil. Els menús segueixen les recomanacions de consum que marca la Generalitat de Catalunya.


Dietes especials

És possible que entre els usuaris hi hagi nens/es amb necessitat de dietes alternatives a causa d’intoleràncies, al·lèrgies o motius religiosos. Scolarest presta una especial atenció als alumnes amb al·lèrgies o intoleràncies i adapta els menús a les necessitats de cada cas. Per aquest motiu, es demana que a començament de curs, es faci arribar el certificat del metge per a que el departament de dietètica pugui elaborar els menús específics. És molt important també que des de l’escola es conscienciï a les famílies de la diferència entre intolerància o al·lèrgia i educació alimentària.


Dietes especials

Aquest curs escolar hem tingut els següents nombre d’alumnes amb necessitat de dietes especials: NO PEiX

NO OU

NO LÀCTIC

MOTIUS RELIGIOS OS

ALTRES

2

4

1

1

4


Funcionament del menjador

Durant aquest curs escolar, ens hem adaptat amb facilitat a l’horari del centre i d’aquesta manera hem pogut donar als infants una bona atenció. *L’horari per infantil( P3,P4 i P5) de 12.00h a 15.00h: A les 12.00, cada monitor va a buscar al seu grup a l’aula, on els/ les mestres/as, els tenen en fila preparats per anar a dinar, renten mans, entren al menjador i cadascú seu al seu lloc habitual. Cap a les 13.15 els de P3 ( primer i segon trimestre) van a descansar i P4 i P5 van a diferents aules a fer les activitats programades; cap a les 14.00h surten al pati a jugar fins les 14.50 que tornen a les aules i es preparen fins que arriben els mestres.


Funcionament del menjador

*L’horari per primària ( de 1er fins 6è) 13.00h a 15.00h: A les 13.00, cada monitor/a espera al pati fins que baixen els nens/es de les aules, passen llista i es preparen per entrar a dinar, aquest segon torn està comprés amb els cursos des de 1er fins a 4rt. Cap a les 14.00h van sortint del menjador cap al pati a fer diferents activitats o bé a jugar. I és el moment d’entrar el tercer torn, nens i nenes de 5è i 6è, que prèviament han fet diferents activitats al pati/aules. A les 14.55 fan files al pati amb els respectius monitors fins que arriben els/les mestres i marxen cap a les aules. Aquest curs hem tingut un afegit, ja que dos dies a la setmana, alguns nens/es feien extraescolars d’angles a l’hora del migdia; la combinació d’horaris ha estat prou bé.


Funcionament del menjador

Foto funcionament del menjador, hĂ bits, ....


Ens rentem les mans abans d’entrar el menjador

GrĂ cies


El servei d’infantil


Treballem la postura correcta a taula i el bon Ăşs dels coberts


Abans de comenรงar a dinar , cantem la canรงo i ens desitgem un bon profit!!!!


El segon torn


Ens ho mengem tot, tot i tot!!!!!!


Temps de lleure

Scolarest, ha dut a terme una programació lúdica educativa adaptada a cada una de les etapes dels nens amb l’objectiu clar de potenciar el lleure, la diversió i la transmissió de coneixements i valors de la cultura mediterrània. Els objectius principals que hem treballat al llarg del curs han estat: Promoure l’adquisició d’hàbits, tant socials que faciliten la convivència, com de les actituds que afavoreixen l’autonomia del nen/a. Promocionar un paper actiu, de diàleg i comunicació per part dels alumnes en el procés educatiu i en el quotidià del migdia Utilitzar el joc i les activitats lúdiques com a eina transmissora de valors com la tolerància, igualtat, solidaritat, afectivitat, respecte...


Temps de lleure

 Promoure el joc tradicional per transmetre trets de cultura popular. Impulsar jocs i activitats en grup com a sistema socialitzador. Motivar i donar recursos als nens per gaudir de l’estona del pati. Entendre la disciplina, no com a autoritarisme, sinó com a regulador de la convivència. Organitzar jocs i activitats lúdiques relacionades amb els eixos del projecte de sostenibilitat: estalvi d’aigua, millora del medi ambient... Conèixer la cultura mediterrània i els seus beneficis


Jocs dirigits al pati


Tallers de les festes tradicionals


Altres opcions per el temps de lleure


Altres opcions per el temps de lleure


PLA D’ANIMACIÓ


Pla d’animació

Mediterrani significa “entre terres” i és aquest concepte el que dóna riquesa a aquest mar que ens envolta D’aquesta fusió ha sorgit un estil de vida comú molt ric en valors educatius que transmetrem als nens i nenes i a les seves famílies a través d’activitats, jocs i molta il·lusió.


Missatges

“5 claus per viure millor” Celebra les

festes populars Juga amb els

Alimenta't amb la

Escolta què

Dieta Mediterrània

t’expliquen els

avis

Seu a

amics

taula

a l’aire lliure

I gaudeix


Cartells bĂ sics


Cartells bĂ sics


Per a les famĂ­lies

Pack de dos manteles de policarbonato


Pla d’animació, activitats

Fotografies


AVALUACIÓ D’OBJECTIUS


Objectius assolits

Durant el curs , hem assolit els objectius proposat, tals com: la convivència entre companys, la bona alimentació, el respecte tant a companys com a adults, la importància que té l’alimentació conjuntament amb l’esport , la importància de conèixer les tradicions i costums dels nostres avis i els valors de la tolerància, el respecte i la convivència.


A nivell d’organització interna, ha estat un curs escolar atípic ja que hem patit nombroses baixes del cuiner. Això ha provocat una certa descoordinació entre els membres de l’equip. S’ha procurat que el servei quedés garantit tot i els diferents cuiners que han passat per l’escola. Tot i això es valora com a positiu el curs escolar ja que s’ha seguit el pla d’animació estipulat i la programació d’activitats proposades per l’equip de monitors.


GrĂ cies

Viu la Mediterrània  

Memòria Escola del Pi Campanya educativa 2010-11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you