Issuu on Google+

FOBIE: Rodzaje i Klasyfikacja Zaburzeń Lękowych Fobia, panika jest nieuzasadnionym, irracjonalnym lękiem, niewspółmiernym do przyczyny, powiązanym z konkretnym niebezpieczeństwem. Dowiedz się wszystkiego o fobii i jej rodzajach.

FOBIE – OBJAWY I WYSTĘPOWANIE Fobia, panika jest nieuzasadnionym, irracjonalnym lękiem, niewspółmiernym do przyczyny, powiązanym z konkretnym niebezpieczeństwem. Fobie, (ICD-10) F40, zaburzenia lękowe w postaci fobii - uporczywy lęk przed różnymi określonymi sytuacjami, zjawiskami lub przedmiotami, związany z unikaniem sytuacji wywołujących go i utrudnieniem funkcjonowania społecznego. Fobie wywołane są przez pewne sytuacje lub obiekty, zewnętrzne wobec osoby przeżywającej lęk, które obiektywnie nie są niebezpieczne. Na fobie cierpi, a raczej przyznaje się że cierpi około 10% ludzkości. Podobnie jak w przypadku innych nerwic, fobia zazwyczaj wiąże się z objawami psychosomatycznymi, na przykład z przyspieszeniem bicia serca lub suchością w ustach oraz poczuciem znacznej utraty kontroli nad swoim zachowaniem lub subiektywne poczucie choroby psychicznej. Zdarza się, że lęk fobiczny współistnieje z epizodami depresji. Fobie są całkowicie wyleczalne w psychoterapii. Psychosynteza jak i psychoanaliza przyjmuje, że fobie pochodzą z doświadczeń dzieciństwa, a nawet z pamięci prenatalnej z okresu bycia w łonie matki. W naukach terapeutów medycyny alternatywnej, głównie orientalnej mówi się o pochodzeniu fobii jako o skutkach przykrych doświadczeń z poprzednich wcieleń. Osoba od dzieciństwa doznająca panicznego lęku przykładowo przed ogniem potrafi go przezwyciężyć wyzwalając i oczyszczając pamięć swojej śmierci w ogniu w poprzednim wcieleniu, czasem śmierci bliskich w pożarach lub na stosach inkwizycji. Przyznać jednak trzeba, że terapia nawet przy takich założeniach jest bardzo skuteczna i często pozwala wyleczyć z najtrudniejszych przypadków uchodzących za nieuleczalne. Poniżej przedstawione są niektóre rodzaje fobii oraz obawy która je charakteryzuje, ale nie jest to lista wszystkich znanych fobii. Warto zwrócić uwagę na herezjofobię, teofobię, hagiofobię czy neofobię, aby zrozumieć czym są w istocie działacze ośrodków antysektwych chorzy na sektofobię - współczesną postać dobrze już znanych przypadłości psychicznych. Także wśród ateistów i antyteistów, ateuszy należy szukać

1


nie tyle racjonalizmu w zwalczaniu zjawisk religijnych ale lękowych, fobicznych w swej naturze uprzedzeń, lęku wyrażanego nawet agresją wobec osób oddanych sprawom wiary i religii. Teofobia to lęk przed Bogiem i wszystkim co z boskością jest związane. Teofobia dobrze łączy się z neofobią, lękiem przed tym co nowe i obce atakując wtedy religie i kulty nowe, takie których w danej okolicy dotąd jeszcze nie było i wszystkich, którzy się nimi interesują. Jeszcze gorzej jak neofob jest technolofobem i panicznie nie znosi wszelkich nowych technicznych wynalazków. Jeśli takie osoby pracują w urzędzie patentowym, to wtedy Polska nigdy nie będzie drugą Japonią. Taka silna fobia w połączeniu z zajmowanym stanowiskiem może powstrzymać postęp nauki i techniki na wiele lat. Pewną ciekawostką jest tutaj fakt, że średnio w społeczeństwach ludzkich ateistów (teofobów?) jest tyle samo co ogółem ludzi z rozmaitymi fobiami w natężeniu klinicznym. Średnio to około 10 % populacji, a bardziej szczegółowo w obu wypadkach od 8-12 % zależnie od kraju i metodologii badania. Ogólnie fobiczna psychika może być generatorem skrajnych postaw i uprzedzeń, a przecież od dawna wiadomo, że pacjenci są z reguły multifobiczni, to znaczy cierpią na więcej niż jedną fobię, z których tylko główne nurty obaw dają się wyróżnić. Przykładowo, wśród osób stanowiących działaczy antykultowych można zauważyć (USA, Kanada, Australia) bardzo dużo uprzedzeń fobicznych do małych zwierząt (pająki, myszki etc), a także psów i kotów oraz wody. Hydrofobia powoduje jak wiadomo nie tylko intelektualny ale i realnie fizyczny smród w otoczeniu, będąc uciążliwą w każdym połączeniu z innymi fobiami. Nowe badania pokazują, że wiele fobii jest dodatkowo wzmocnionych alergią na niektóre substancje, wydzielane przykładowo przez sierść zwierząt takich jak koty czy psy, jednak w psychoterapii tych samych alergii często mówi się o psychogennym podłożu tych samych alergii, czyli o fobiach powodujących uczulenie. I błędne koło się zamyka trzymając pacjenta mocno w swym uścisku, póki nie podejmie MULTITERAPII... FOBIE - LISTA FOBII achluofobia (nyktofobia) – panika, lęk i obawa przed ciemnością i mrokiem; sypianie przy zapalonym świetle; aerofobia – panika, lęk i obawa przed powietrzem, przeciągiem, wiatrem oraz przed ruchem w powietrzu; lataniem, samolotem czy balonem, podróż kolejką napowietrzną;

2


osoby zachowujące się panicznie lub nawet agresywnie wobec przeciągów cierpią na fobię. agorafobia - panika, lęk i obawa przed otwartą przestrzenią; lęk przestrzeni agrizoofobia – panika, lęk i obawa przed dzikimi zwierzętami aidsofobia - panika, lęk i obawa przed zakażeniem wirusem HIV i śmiercią na AIDS ailurofobia (felinofobia) – panika, lęk i obawa, wstręt czy obrzydzenie przed kotami aichmofobia – panika, lęk i obawa przed ostrymi przedmiotami ajchmofobia - panika, lęk i obawa przed narzędziami medycznymi, strzykawkami, skalpelami i innymi ostrzami akrofobia - panika, lęk i obawa przed miejscami wysoko położonymi; lęk wysokości algofobia – panika, lęk i obawa przed bólem amaksofobia – panika, lęk i obawa przed prowadzeniem samochodu amathofobia – panika, lęk i obawa przed kurzem androfobia - panika, lęk i obawa przed mężczyznami, wstręt do mężczyzn, dawniej choroba lesbijska anglofobia - panika, lęk i obawa przed niechęć do wszystkiego, co angielskie antofobia – panika, lęk i obawa przed kwiatami antropofobia - panika, lęk i obawa przed ludźmi; lękowe wyobcowanie i izolacjonizm; dawniej: lęk pustelniczy; arachibutyrofobia – panika, lęk i obawa przed zarazkami arachnofobia - panika, lęk i obawa przed pająkami arsonfobia – panika, lęk i obawa przed ogniem awiofobia – panika, lęk i obawa przed lataniem samolotem awizofobia – panika, lęk i obawa przed ptakami bakteriofobia – panika, lęk i obawa przed bakteriami basifobia – panika, lęk i obawa przed chodzeniem batofobia - panika, lęk i obawa przed miejscami głębokimi, przed głębinami

3


blanchofobia – panika, lęk i obawa przed śniegiem; czasem połączona z depresją przed zimą brontofobia – panika, lęk i obawa przed burzą, piorunami etc. demonofobia - panika, lęk i obawa przed demonami, diabłami, czartami i złymi istotami UFO etc.; często przyczyna ataków na osoby kojarzone z demonami jak sataniści, voodoon, egzorcyści, okultyści etc.; dogofobia (kynofobia)– panika, lęk i obawa, wstręt czy obrzydzenie na widok psów czy kontakt z psem dromofobia – panika, lęk i obawa przed podróżowaniem dysmorfofobia (DMF) – panika, lęki obawa przed deformacją, zaburzenie spostrzegania własnego ciała, objaw w anoreksji i treść urojeń hipochondrycznych w schizofrenii entomofobia – panika, lęk i obawa przed owadami equinofobia – panika, lęk i obawa przed końmi erytrofobia – panika, lęk i obawa przed czerwienieniem się erytrofobia (hemofobia) - lęk przed widokiem krwi (występuje bradykardia i omdlenia) fobofobia – panika, lęk i obawa przed lękiem frankofobia - panika, lęk i obawa , niechęć do wszystkiego, co francuskie; gallofobia gallofobia - niechęć do wszystkiego, co francuskie; frankofobia gamofobia – panika, lęk i obawa przed małżeństwem, przed wstąpieniem w związek małżeński gefynofobia – panika, lęk i obawa przed przekraczaniem mostów gefyrofobia (gefiro-; getyrofobia) – panika, lęk i obawa przed mostami, kładkami etc. germanofobia - niechęć do wszystkiego, co niemieckie glassofobia – panika, lęk i obawa przed wystąpieniami publicznymi; popularna trema; gynefobia – panika, lęk i obawy przed kobietami; dawniej: choroba homoseksualna; hagiofobia (gurufobia) – panika, lęk i obawa przed świętością i świętymi; przyczyna ataków na ludzi religijnych, ascetów i guru;

4


heliofobia - unikanie dużego nasłonecznienia (przez rośliny lub zwierzęta), panika, lęk i obawa przed słońcem hematofobia, hemofobia - panika, lęk i obawa przed krwią, przed widokiem krwi; herezjofobia – panika, lęk i obawa przed herezją i heretykami, przed popadnięciem w herezje; higrofobia - panika, lęk i obawa przed płynami, unikanie picia płynów hipsofobia – panika lęk i obawa głębokości, lęk przed głębiną homofobia – panika, lęk i obawa, awersja czy wstręt przed osobami homoseksualnymi; lęk przed zetknięciem z osobami o orientacji homoseksualnej, lęk byciem homoseksualistą; hydrofobia - panika, lęk i obawa przed wodą, unikanie picia wody, mycia, wchodzenia do wody, skrajnie unika wszelkiego kontaktu z wodą, zabrania rodzinie kąpieli etc. kaligynefobia – panika, lęk i obawa przed pięknymi kobietami; czasem agresja wyładowywana na pięknych kobietach; kancerofobia - panika, lęk i obawa przed rakiem - nowotworem złośliwym; karcinofobia karcinofobia - panika, lęk i obawa przed rakiem - nowotworem złośliwym; kancerofobia keraunofobia – panika, lęk i obawa przed piorunami, burzą klaustrofobia - panika, lęk i obawa przed ciasnym lub zamkniętym pomieszczeniem; lęk przed przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach; psychoza więzienna kleptofobia – panika, lęk i obawa przed kradzieżą ksenofobia - panika, lęk i obawa przed obcymi ludźmi; niechęć w stosunku do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny kynofobia (dogofobia) – panika, lęk i obawa przed psami lepofobia – panika, lęk i obawa przed królikami czy zającami; maniafobia (agateofobia, dementofobia) - panika, lęk i obawa przed chorobą psychiczną, szaleństwem mikrofobia – panika, lęk i obawa przed zarazkami, przed bakteriami i wirusami mizofobia (myzofobia) – panika, lęk i obawa przed brudem

5


monofobia – panika, lęk i obawa przed samotnością mykofobia – panika, lęk i obawa przed grzybami; wstręt do grzybów myzofobia – panika, lęk i obawa przed brudem nekrofobia - panika, lęk i obawa przed jakimkolwiek zetknięciem się ze zwłokami; lęk przed umarłymi; neofobia - panika, lęk i obawa przed zmianami, przed wszelką nowością, zmianą, postępem, dawniej choroba konserwatywna negrofobia – panika, lęk i obawa przed Murzynami, czarnuchami etc.; przyczyna rasizmu; nozofobia – panika, lęk i obawa przed chorobą i zachorowaniem nyktofobia (achluofobia)- panika, lęk i obawa przed ciemnością i mrokiem ochlofobia – panika, lęk i obawa przed tłokiem, tłumem, ściskiem; odontofobia – panika, lęk i obawy przed stomatologiem ofidofobia – panika, lęk i obawa przed wężami ornitofobia - panika, lęk i obawa przed ptakami pekkatofobia – panika, lęk i obawa przed popełnieniem grzechu pirofobia - panika, lęk i obawa przed ogniem polonofobia - panika, lęk i obawa przed tym, co polskie, niechęć do wszystkiego, co polskie rusofobia - panika, lęk i obawa przed tym, co rosyjskie, niechęć do wszystkiego, co rosyjskie rodentoofobia – panika, lęk i obawa przed gryzoniami rytifobia – panika, lęk i obawa przed zmarszczkami seksofobia – panika, lęk i obawa przed płcią przeciwną; dawniej pederastia, przyczyna homoseksualizmu; sektofobia – panika, lęk i obawa przed mniejszościami religijnymi, innowiercami, potocznie sektami

6


socjofobia - panika, lęk i obawa przed byciem osądzanym przez innych, powodująca unikanie kontaktów z ludźmi stasifobia – panika, lęk i obawa przed staniem stasibasifobia – panika, lęk i obawa przed staniem i chodzeniem (częste zaburzenie u osób w wieku podeszłym) syfilidofobia – panika, lęk i obawa przed zachorowaniem na syfilis; uniemożliwia lub utrudnia życie płciowe; dawniej częsta przyczyna celibatu; tafefobia – panika, lęk i obawa przed pogrzebaniem żywcem tanatofobia – panika, lęk i obawa przed śmiercią, unikanie mówienia o śmierci i umieraniu technolofobia – panika, lęk i obawa przed technologią, szczególnie bardzo nowoczesną teofobia – panika, lęk i obawa przed Bogiem; przyczyna ataków na religię, mistykę i ezoterykę; lęk przed karą Bożą i naukami o tym; tokofobia – panika, lęk i obawa przed ciążą i porodem traumatofobia – panika, lęk i obawa przed zranieniem triskaidekafobia – panika, lęk i obawa przed liczbą 13 (liczbami feralnymi) wenerofobia – panika, lęk i obawa przed chorobami wenerycznymi zoofobia - panika, lęk i obawa przed zwierzętami, przed ich widokiem czy dotykiem żydofobia – panika, lęk i obawa przed osobami religii lub narodowości żydowskiej

MANIE: Stany chorobowego podniecenia występujące w niektórych schorzeniach psychicznych: amok - stan agresywnej agresji, połączony z manią mordu, wywołane zwykle chorobliwą zazdrością lub utratą mienia i uczuciem niecelowości życia; amok może być uwarunkowany fobią, np. osoba może tępić wszystkie koty w okolicy z uwagi na fobię lękową przed kotami, czyli ajlurofobię, felinofobię; bibliomania - namiętność, mania zbierania książek

7


fiksacja - uporczywe powtarzanie się pewnych stanów i czynności, mimo że przynoszą one szkodę osobnikowi; występujące pod wpływem silnych negatywnych przeżyć gigantomania - mania tworzenia, inicjowania rzeczy gigantycznych, wielkich, ponad zwykłą miarę, przewyższających potrzeby grafomania - mania pisania utworów literackich przez osoby nie mające talentu; grafomaństwo hipomania I - namiętne zamiłowanie do koni hipomania II - mania o słabym nasileniu, której objawami są m.in.: wzmożona aktywność, podejmowanie zbędnych podróży, wtrącanie się do nie swoich spraw, łatwe nawiązywanie licznych, przypadkowych znajomości lekomania - mania zażywania leków mania prześladowcza - chorobliwy stan psychiczny polegający na nieustannym dopatrywaniu i obawianiu się grożących niebezpieczeństw i działań urojonych wrogów megalomania - przesadne przekonanie o swojej wartości, skłonność do przeceniania własnych możliwości, znaczenia, osiąganych sukcesów; mania wielkości melancholia - czasami mania samobójcza, niechęć do życia narkomania – uzależnienie od środków zmieniających świadomość, halucynogenów, a także alkoholu, papierosów etc. rekordomania - mania bicia rekordów

Słownik do łatwego odszukania nazw niektórych Fobii: bakterie -bakteriofobia błyskawice -karaunoastrapofobia bóg -teofobia ból -algofobia, odynofobia brud -mysofobia, rupofobia cel -telofobia chodzenie -basifobia

8


choroba -patonosofobia, nozofobia ciasnota -klaustrofobia ciąża -majeutofobia ciemność -skotofobia, nyktofobia cudzoziemcy -ksenofobia czerwień -erytrofobia człowiek -antropofobia demon, duch -demonofobia dobre nowiny -eufobia doskonałość -teleofobia dotknięcie -naptofobia dzieci -pedofobia dźwięki -fonofobia futra -dorafobia gady -ofidiofobia głębina -batofobia głos -fonofobia gniew boży- teofobia grzmoty -keraunofobia, tonitrobrontofobia gwiazdy -astrofobia hałas -fonofobia herezja -herezjofobia idee -ideofobia infekcja -mysofobia jedzenie -fagofobia kiła -syfilofobia kobieta -ginofobia, feminofobia konie -hippofobia kot -ajlurofobia, felinofobia krew -hemofobia, hematofobia książki -bibliofobia latanie -aerofobia, pterofobia leki -farmakofobia

9


lęki -fobofobia ludzie -antropofobia małżeństwo -gamofobia mężczyzna -androfobia miejscowość (znana) -topofobia morze -talassofobia most -gefirofobia, getyrofobia mowa -lalofobia, fonofobia Murzyn -negrofobia mysz -musofobia nieskończoność -apejrofobia noc -nyktofobia nowina, nowość -neofobia obcy -ksenofobia ocean -talassofobia ogień -pirofobia otwarta przestrzeń -agorafobia owady -entomofobia pająki -arachnofonbia picie alkoholu -dipsofobia pociski -ballistofobia podnoszenie się z łóżka -stasofobia podróże -hodofobia pogrzebanie żywcem -tafefobia pojazdy -amolesofobia powietrze -aerofobia pożywienie -cibofobia praca -ergofobia przeciągi -aerofobia przestrzeń -akrofobia pies -kynofobia psychologiczne rozważania -psychofobia pszczoły -apiofobia, melissofobia

10


ptaki -ornitofobia pustynia -kserofobia rak (choroba) -kancerofobia rekiny -galeofobia robaki -helmintofobia Rosja, rosjanie - rusofobia ruch -kinetofobia ryby -ichtiofobia samotność -autofobia, monofobia sen -hipnofobia serce -kardiofobia skaleczenie -traumatofobia skóra -dermatofobia skóra na zwierzęciu -dorafobia słowa -onomatofobia spadzistość -kremnofobia stanie -stasifobia stanie i chodzenie -stasibasifobia starość -gerontofobia śmierć -tanatofobia, nekrofobia śnieg -chinofobia światło -fotofobia świętość -hagiofobia tłum -demofobia, ochlofobia trucizna -toksykofobia trup -nekrofobia trzynastka -triskaifobia, dekafobia uduszenie się -pnigofobia urwisko -kremnofobia weneryczne choroby -wenerofobia wędrówka -dromofobia węże -ofidiofobia, herpetofobia woda -hydrofobia 11


wszy -pedikulofobia wszystko -pantafobia wścieklizna -lissofobia wysokość -akrofobia, hipsofobia zamknięcie -klaustrofobia zarażenie się -mysofobia ziarno -sitofobia zimno -psychrofobia zwierzęta -zoofobia zwłoki -nekrofobia żaba -batrachofobia

12


FOBIE - Rodzaje i klasyfikacja zaburzeń lękowych