Page 1

NORMES DE CONVIVÈNCIA EDUCACIÓ INFANTIL Curs 2018-2019

Nom de l’alumne/a:

_________________________________________

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Antoni Tàpies   Carrer Pau Claris 6­8 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 93 654 11 54   a8038259@xtec.cat www.escolaantonitapies.cat 

NORMES DE FUNCIONAMENT


1. ENTRADES I SORTIDES. ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 1.1.

Entrada: Els horaris són a les 9 h i a les 15 h. La porta principal i lateral s’obriran 5’ abans de l’hora amb música i es tancaran aproximadament deu minuts més tard, moment en que s’aturarà la música i totes les famílies hauran d’estar fora del centre. Els alumnes de P-3 han d’ésser acompanyats per la família fins a la porta de la classe i entraran després dels alumnes de P4, que les famílies hauran acompanyat fins la reixa blava. Pel que fa als alumnes de P-5 entraran acompanyats per la porta lateral i formaran fila davant la vidriera del pati de la classe . Quan un alumne arribi tard, la família ha de passar a signar el retard al despatx de secretaria, i acompanyen l’alumne fins a l’aula. Si el retard és reiterat, s’aplicarà el protocol recollit a les NOFC del centre. Les comunicacions al tutor/a es faran per escrit i els nens/es les hauran de portar a la mà, no dins la bossa. Els dimecres poden entrar les famílies al menjador per fer els pagaments o per deixar l’oli.

1.2 Sortida: Els horaris de P3 i P4 són a les 12:25h i a les 16:25 h. Els alumnes de P-3 seran recollits a la seva classe. Els alumnes de P-4 seran recollits a les escales del pati triangular (davant l’edifici del parvulari). Els alumnes de P-5 es recolliran a les vidrieres del pati de P5 i sortiran per la porta lateral acompanyats per les seves famílies a les 12:30 i 16:30, la mateixa hora de Primària. Tots els alumnes del parvulari seran recollits personalment per la família. Si els recull alguna altra persona haurà de portar una autorització escrita pels pares.


Les sortides fora de l’horari habitual caldrà comunicar-les als tutor/es amb antelació i la família ha de signar la recollida al despatx de secretaria. Caldrà adreçar-se a la consergeria, doncs serà el conserge qui anirà a la classe a recollir l’alumne. 1.3 Assistència: Les famílies hauran de justificar les absències i retards per escrit o verbalment. Si l’alumne ha de faltar a classe uns quants dies, caldrà avisar a l’escola. 1.4 Puntualitat: El retard es considera a partir dels 5’ de l’hora d’entrada o de sortida i serà controlat pels mestres. L’acumulació de retards o absències a classe serà comunicada a la Direcció de l’escola i als Serveis Socials. ES PREGA PUNTUALITAT TANT EN LES ENTRADES COM EN LES SORTIDES. 2.

L’EQUIPAMENT DE L’ALUMNAT

Els nens i nenes del parvulari han de portar una bata que es farà servir per anar al menjador i en aquelles activitats que ho requereixin. Els alumnes de P-3 la portaran de gomes al coll i als punys i els de P-4 i P-5 portaran la que tinguin. Caldrà que estigui marcada amb el nom i haurà de portar una beta per penjar-la. Cal portar cada dia la bossa de roba marcada amb el nom de l’alumne/a (no motxilles) que es portarà a casa a les tardes. La bata es porta a casa els divendres. Només els alumnes de P3 que es queden al menjador se l’emporten cada dia. TOT HAURÀ D’ESTAR MARCAT AMB EL NOM DE L’ALUMNE/A. La roba d’abric, a més d’estar marcada amb el nom, haurà de portar una beta per penjar. Tots els dies caldrà portar xandall o malles i sabates esportives amb velcro. Caldrà portar sempre mitjons, fins i tot en els mesos de calor. Els alumnes no hauran de portar medalles, anells, polseres o similars, ja que es poden fer mal.


3. HÀBITS D’HIGIENE. ESMORZAR SALUDABLE És important introduir els alumnes des de petits a tenir cura de l’aspecte personal. A l’escola s’ha de venir net/a i vestit/da amb roba còmoda que faciliti l’autonomia personal de l’alumne (no cinturons, ni llaçades, ni petos...). Els nens/es han d’esmorzar a casa i no venir a l’escola en dejú. Els esmorzars han de ser variats i petits per tal que es puguin menjar ràpidament i puguin gaudir del temps d’esbarjo. No s’han de portar “pastes” ni aliments beguts, si es poden portar iogurts amb cullera a P3. El dia de l’aniversari d’un/a alumne/a es portarà una capsa de galetes variades. No es portaran llaminadures ni sucs ni res elaborat a casa. Els infants han de portar l'esmorzar dins la bossa de roba en una carmanyola i una ampolla d'aigua marcada amb el nom. Els alumnes de P3, a més a més, hauran de portar un tovalló de roba. Els dimecres fem el dia de la fruita, per tant tot l’alumnat haurà de portar fruita per esmorzar. 4. MATERIAL I SORTIDES Els alumnes de P-3 portaran a classe, una capsa de cartró amb un recanvi de roba marcada amb el nom. Tot l’alumnat (P3, P4 i P5), haurà de portar una capsa de mocadors de paper, un paquet de tovalloletes i un rotllo de paper de cuina. El material és socialitzat i es paga una quota en començar el curs. Aquesta és diferent a cada nivell, doncs depèn de si tenen llibres o no. Els infants han de portar el llibre corresponent al seu curs, amb el nom marcat. El pagament de les sortides es fa per trimestres, tal i com s’especifica a la circular informativa. Els pares hauran de signar a principi de curs l’autorització per a les sortides programades dins l’horari lectiu que estan recollides en el Pla Anual de centre. 5. NORMES GENERALS - Els nens/es han de portar tot el material necessari a l’escola. No és funció del conserge repartir motxilles, bates, ni esmorzars. - Hem de mantenir l’escola neta. No llençarem res al terra ni embrutarem les parets. L’alumne que ocasioni desperfectes, faci


-

-

-

malbé el material, embruti les parets, etc., haurà de pagar allò que hagi trencat o bé netejar allò que hagi embrutat. Cal evitar sorolls, crits i corredisses dins l’edifici. En aquelles activitats on participen les famílies, l’Escola es l’única autoritzada per fer fotos i vídeos per respectar la normativa de drets d’imatge. No s’ha de portar diners en efectiu, mòbils, aparells reproductors ni objectes de valor tant en el centre com en les sortides sota cap concepte. Els mestres no es faran responsables de la seva pèrdua o desaparició. Davant qualsevol problema o dubte, els pares han de parlar-ho prèviament amb el tutor/a del seu fill/a per tal de resoldre’l el més aviat possible. De totes maneres, en última instància es pot demanar hora per parlar amb el Director o la Cap d’Estudis. Si creuen que les solucions no són les esperades poden demanar hora per parlar amb la Directora o la cap d’estudis. Si el problema és econòmic s’ha de parlar amb la secretaria o el director.

6. DRETS D’IMATGE L’ús de les noves tecnologies sovint implica la utilització de la imatge personal dels alumnes mentre estan realitzant activitats escolars amb finalitats educatives i/o informatives (revista, jornades culturals...). Per aquest motiu, cal que signeu el full d’autorització. 7. PLA D’EVACUACIÓ Tal com estableix la normativa vigent, l’escola realitzarà un simulacre anual d’evacuació per tal d’habituar els alumnes en cas d’emergència. 2. MALALTIES I ACCIDENTS Els nens/es amb febre o malalties contagioses com conjuntivitis, varicel·la..., no podran venir a l’escola. Els pares hauran de comunicar-ho tan aviat sigui possible per controlar-ne l’assistència. Quan a un alumne es trobi malament o tingui febre, s’avisarà a la seva família i aquesta haurà de venir a buscar-lo al més aviat possible. En cas que es detectin polls, cal que hi hagi comunicació famíliaescola per iniciar els tractaments oportuns. En cas d’accident, s’avisarà immediatament a la família.


ELS MESTRES NO PODEN ADMINISTRAR MEDICAMENTS ALS ALUMNES. NOMÉS EN CASOS EXCEPCIONALS i amb la prescripció facultativa del metge i l’autorització dels pares que haureu de portar a l’escola, es podrà administrar un medicament dins l’horari escolar. Els medicaments s’han d’administrar a casa. L’escola necessita tenir les adreces, els telèfons i els mòbils tant de casa com de la feina que puguin facilitar la vostra localització si s’escau. CAL NOTIFICAR A SECRETARIA I AL TUTOR ELS CANVIS D’ADRECES I TELÈFONS. 9. ESPAIS SENSE FUM L’escola, com tots els centres públics, es regirà per la normativa d’espais sense fum on es prohibeix fumar en totes les dependències, del centre inclòs el pati, el vestíbul, la pista i les zones exteriors properes a les portes d’entrada, per tal d’evitar possibles cremades en moments d’aglomeració. 10. ANIMALS DOMÈSTICS Recordeu que no es permet l’entrada d’animals a l’escola, excepte quan els tutors els demanin amb finalitat educativa. Cal que durant les entrades i sortides, els mantingueu lligats i allunyats de les portes i del grup de nens i nenes per tal d’evitar possibles molèsties. 11.

L’AFA

L’AFA és una forma de participar dins l’escola; cada pare o mare pot contribuir al seu funcionament en el que li sigui possible. Els pares han de tenir veu dins la comunitat educativa i poden ajudar en algunes activitats que facin els alumnes. Si volem una bona convivència escolar és important que els fills vegin conviure als pares dins el marc escolar d’una forma participativa i a la vegada respectuosa, ja que són els pares els primers responsables de l’educació dels fills.


Normativa de convivència d'Educació Infantil Curs 18-19  
Normativa de convivència d'Educació Infantil Curs 18-19  
Advertisement