Page 1

ÅRGANG 1, NUMMER 4

E R H V E R V S N YT OKTOBER 2010

Nye Medlemmer

ESBJERG UNIVERSITETSPRIS 2010 Esbjerg Erhvervsudvikling og Danske Bank

Vadehavsbageriet

ønsker årets prismodtagere tillykke.

Luma Print

Forsker Maja Larsen fra SDU

DC Entertainment Group

Forsker Rudi P. Nielsen fra AAUE

NW-IT

Cand. Negot Jaqueline Nicolaisen fra SDU

Danish Marine System A/S

På billedet ses de 3 prismodtagere sammen

Picxel

med filialdirektør Henning Dam fra Danske Bank i Esbjerg, Videnskabsminister Charlotte

Mentor-IT

Sahl-Madsen

Depot-Esbjerg.dk

og

bestyrelsesformand

for

Esbjerg Erhvervsudvikling John Lesbo.

Digital Group Esbjerg A/S

FOKUS PÅ KINA—HJÆLP TIL NYT EKSPORTMARKED! Esbjerg Erhvervsudvikling har netop haft besøg af vores kinesiske forbindelse Søren B. Pedersen fra South Danish Asia Office i Suzhou, Kina. Over 20 virksomheder havde valgt at mødes med Søren i

tendens til at kineserne selv efterspørger flere og flere europæiske produkter til hjemmemarkedet. Så nu er Kina også interessant som afsætningsmarked. Det er NU at danske virksomEsbjerg og drøfte konkrete problemstillinger vedr. heder seriøst skal overveje Kina som eksportaktiviteter i Kina. marked, og vi kan som first-stop-shop hjælpe Vi har spurgt Søren om hans vurdering af det kine- til at sætte den proces i gang for virksomheder siske marked: i Esbjerg. Igennem vores inkubatorordning vil man til en overkommelig pris kunne starte op ”Efter at Kina i en lang årrække har været brugt igennem vores kontor i Suzhou, Kina. ” som sourcingmarked for europæiske virksomheder som leverandør til Europa, ser vi nu en stigende

Læs mere om South Danish Asia Office på

www.sdao.dk

AKTIVITETSKALENDER Dato

Tid

Arrangement

Sted

02.11.10

07:45—09:30

Åbent netværksmøde

Coco Bed & Breakfast, Andrup Byvej 67, Esbjerg Ø

09.11.10

09:00—16:00

Individuel rådgiverdag—Fokus Tyskland

Esbjerg Erhvervsudvikling, Niels Bohrs Vej 6, Esbjerg

16.11.10

08:30—14:00

Telefonsalg og mødebooking—luk dit salg

Esbjerg Højskole, Stormgade 200, Esbjerg

17.11.10

08:30—11:45

Sociale Medier—kom tæt på dine kunder

Esbjerg Højskole, Stormgade 200, Esbjerg

24.11.10

14:00—16:00

God arbejdslyst giver mening

Carlsberg Loungen,Blue Water Arena, Gl. Vardevej 82, Esbjerg

25.11.10

18:00—20:00

Peter Juletræf i Ribe

Det gamle Rådhus, Von Støckens Plads, Ribe

29.11.10

15:00—17:20

Få styr på den nye arbejdsmiljølovgivning

Bomholtsalen, Esbjerg Højskole, Stormgade 200, Esbjerg


ÅRGANG 1, NUMMER 4

Side 2

SALGSKURSER 2010/2011—VI STARTER MED TELEFONSALG D. 16. NOVEMBER Så er dette års salgskur-

Vi får b.la. fornøjelsen af

ser 2010/2011 på plads.

chefkonsulent Claus Berg

Esbjerg Erhvervsudvikling og Kursuscenter Vest har i samarbejde sat et program sammen, der dækker bredt en række emner indenfor salg og markedsføring.

fra Syddanske Medier som vil fortælle om kundetilfredshed. Hvordan netværker man sig til mere forretning? Jannik Pedersen fra Sponsor & Network giver os svaret, og markedsføring igen-

Både lokale og eksterne

nem sociale medier sør-

indlægsholdere er på pro-

ger Ib Potter fra CO3 Web

grammet og vi ser frem til

Agency for.

en ny sæson med mange tilmeldte.

Se program og tilmel-

dingsinfo på www.eeu.dk. Bemærk begrænset antal D. 16. november starter vi med Casper Dreymann og holder et heldagskursus for sælgere og virksomhedsejere som øn-

pladser: 15. stk. Pris: 895 kr. ex. moms. Tirsdag d. 16. november kl. 08:30—14:00.

sker at blive bedre til telefonsalg. Du medbringer selv kundeemner og mobiltelefon. Casper vil derefter guide deltagerne igennem telefonsalgets faser og assistere når du skal booke møderne. På billedet: Casper Dreymann

ZAP-IN: TO ÅR I ESBJERG MED FLOT VÆKST Med åbningen af ZAP-in

kommende år er også

på Storegade 227B i Es-

høje: ”Med den fremgang

bjerg i 2008 voksede

vi oplever for tiden, bliver

ZAP-in Kontorsupermar-

Esbjerg ikke den sidste

ked fra 6 til 7 butikker på

by, vi åbner en ZAP-in

landsplan. Esbjerg Er-

butik i”, siger admi-

hvervsudvikling var be-

nistrende direktør Ulrik

hjælpelig i etableringsfa-

Torp Kvistgaard. ”Vi plan-

sen. I de to år, der er

lægger inden for den

gået, har både Esbjerg

nærmeste fremtid at ud-

butikken og landets seks

vide med endnu en butik,

øvrige ZAP-in butikker

og det ser vi selvfølgelig

oplevet positiv vækst, og

meget frem til.”

forventningerne for de På billedet: Ulrik Torp Kvistgaard

UGE46.DK POWER TIL IVÆRKSÆTTERE OG VIRKSOMHEDER I VÆKST Sociale Medier—Kom tæt på dine kunder Få svar på hvordan ex. Danmark har mange dyg-

ter til en fælles indsats

Facebook, LinkedIn og

tige iværksættere og

for iværksættere og virk-

Twitter kan bruges for-

vækstvirksomheder, og

somheder i vækst.

retningsmæssigt

Se det samlede program

Esbjerg Højskole den 17

på www.uge46.dk

nov. fra kl. 8:30 –11:45

der er brug for endnu flere. Derfor samler Økonomi- og Erhvervsministeriet - for tredje år i træk - alle relevante par-

Gratis tilmelding på www.eeu.dk


ÅRGANG 1, NUMMER 4

Side 3

STUDERENDE I PRAKTIK—GRATIS HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED! Står du og overvejer et

er der mulighed for at få

virksomhedsudvikling i

nyt eksportmarked men

studerende i praktik som

praksis en række stude-

Lone Müller Sigaard fra SDU´s

mangler tid og kræfter til

gratis vil kunne hjælpe din

rende, der har mulighed

karrierecenter i Esbjerg, hvis

at lave en grunding mar-

virksomhed med mange

for at binde deres teore-

du vil i kontakt med stude-

kedsanalyse?

forskellige typer problem-

tiske viden sammen med

rende til virksomhedspraktik.

stillinger.

din virksomheds problem-

Eller trænger du til ekstern vurdering af din virk-

EA Sydvest har bl.a. kine-

somheds organisations-

siske studerende fra mar-

opbygning? Problemerne

kedsføringsøkonomuddan

er mange og tiden knap.

nelsen som vil kunne as-

Så er der hjælp at hente og oven i købet gratis. Igennem flere af Esbjergs uddannelsesinstitutioner

sistere din virksomhed, hvis tankerne går i retning af udlandet.

stillinger og finde en eg-

Kontakt Campuskoordinator

losm@sdu.dk

net løsning. Over et læn-

Kontakt Johnny Ingerslev hos

gerevarende samarbejde

EA Sydvest for kontakt til

er der mulighed for at de

international studerende på

studerende kan komme

markedsføringsøkonomuddannelsen

vidt omkring med at optimere forretningsgange og

ji@easv.dk

lave markedsanalyser.

SDU har med linjen HA—

NYHED! PETERS JULETRÆF 25. NOVEMBER 2010 Nu er muligheden for alle

ning, Henrik Tank-

Esbjerg Erhvervsudviklings

Baaskjær, hvorefter for-

uformel hygge.

medlemmer at mødes

manden for Esbjerg Er-

med hinanden til Peters

hvervsudvikling giver et

Juletræf den 25. novem-

lille erhvervsindblik. Lars

ber kl. 18-20 på Det

Lundgaard fra Lundgaard

Der vil være smagsprøver

Gamle Rådhus i Ribe. Har

konsulenterne giver et

fra det nye julebryg fra

man ikke prøvet det, er

indlæg om samarbejdet

Ribe Bryghus og mad fra

det i sig selv en oplevelse

mellem Ribe og Esbjerg.

Backhaus samt drikkeva-

at være i de gamle og

Jørgen Skov, formand for

rer fra den Lille Ølbutik.

historiske rum. Arrange-

Industri og Håndværker-

mentet består i en vel-

Tilmelding kan ske til

foreningen, slutter af

komst af formanden for

kdh@eeu.dk.

med at byde folk til lidt at

Ribe Handelsstandsfore-

drikke og spise samt

Arrangementet er et samarbejde mellem de 3 foreninger.

Det er gratis at deltage

SIDEN SIDST: JANTEKUR & ÅRETS UNGE ERHVERVSLEDER ÅRETS UNGE ERHVERVSLE-

2010 udgaven af Jantekur

Unge Erhvervsleder 2010

DER 2010 blev Jesper Brix.

var med flere inspireren-

i Esbjerg Kommune.

de indlæg. Talerne var samfundsforsker Johannes Andersen samt Kurt Skov fra Blue Water og Ole Jørgensen fra RM Group. Jesper Brix fra Bramming Plast Industri modtog helt Foto: Tue Sørensen, Ugeavisen Esbjerg

fortjent prisen som Årets

JCI Business Sydvest og EEU ønsker tillykke til Jesper og siger tak til årets sponsorer og de ca. 175 mennesker deltog i arrangementet i Musikhusets smukke teatersal.

”X-faktorloven gælder! Glem alt om videns– og oplevelsesøkonomi, men tænk opmærksomhedsøkonomi. Husk at tjene penge når du har folks opmærksomhed” En af Johannes Andersens tankevækkende pointer på årets Jantekur.

Erhvervsnyt oktober 2010  

Esbjerg Erhvervsudviklings nyhedsbrev

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you