Page 1

Digitalisering ssp

Tre børnehavedrenge spiller det meget populære Gangnam Style spil.

Vidensbrønden giver nye muligheder Det interaktive gulv er i dag blevet et pædagogisk redskab, der supplerer den pædagogiske praksis i hverdagen i flere institutioner i Aarhus Kommune. I Skejby Vorrevang dagtilbud er både børn og pædagoger glade for det interaktive gulv, der også går under navnet Vidensbrønden.

Fire vuggestuebørn tramper rundt på gulvet og jagter digitale mariehøner og udbryder ”bom”, hver gang de fanger en med hænderne. Samtidig kommer der blomster frem, hvor børnene sætter deres fødder. Det får en af børnene til at udbryde ”glomster,” mens hun kigger glad på pædagogen og peger på gulvet: ”se!”

”Børnene elsker at bruge deres krop. De bliver draget af det store billede, musikken og lydene. Børnene kan hurtigt selv afkode, hvad de skal. Det er ikke kun drenge med krudt i røven, der får noget ud af Vidensbrønden, alle børn kan lære noget af det,” siger Mia Johannesen, børnehavepædagog i Børnehuset på Toppen.

Nemt at lære

Selvom det helst kræver to pædagoger at bruge gulvet sammen med vuggestuebørn, så er de også glade for Vidensbrønden i Vuggestuen Lærkebo.

Blandt børnehavebørnene i Børnehuset på Toppen er Vidensbrønden, eller den store iPad, som børnene kalder den, meget populær.

Fortsættes 4

BU Nyt | Oktober 2013


Digitalisering ssp

”Vuggestuebørnene kræver lidt tilvænning til gulvet, men man kan tydeligt se en udvikling fra gang til gang. Børnene er ikke så berøringsangste for gulvet længere, og kan nu koncentrere sig om Vidensbrønden i op til 25 minutter,” Annette Hein, pædagogisk leder i vuggestuen Lærkebo.

Kan selv lave spil Vidensbrønden giver både børn og pædagoger mulighed for at lave nye spil ud fra simple skabeloner. ”Det tager kun mellem 45 sekunder til 10 minutter at lave et spil, hvilket er vigtig, da det ikke skal tage tid fra andre opgaver. Det er hurtigere end at lave sine egne fysiske spil. Vidensbrønden giver plads til både læring og leg. En ting er, hvad der foregår på pladen, en anden er, hvad der foregår

rundt om. Børnene lærer at vente, lærer at tage nederlag, lærer at hjælpe hinanden,” siger Mia Johannesen, børnehavepædagog i Børnehuset på Toppen.

får børnene flere kroge de kan hænge deres læring på, og dermed lærer de bedre,” siger Mia Johannesen, børnehavepædagog i Børnehuset på Toppen.

Nye muligheder

En del af hverdagen

Både Annette og Mia er enige om, at den nye teknologi giver nye muligheder, men også kun et supplement, der ikke kan stå alene. De har begge erfaringer med børn, der havde koncentrationsbesvær eller dårlige sociale relationer, som blev fanget af de nye medier og hjalp dem med deres udfordringer.

Hos Center for Læring har man et stort fokus på den pædagogiske IT, der kun bliver en større del af både børn og voksnes verden.

”Mediet kan noget, som andre medier ikke kan, men det er stadig blot et pædagogisk redskab. Børnene skal stadig ud i skoven, men nu kan vi tage billeder med hjem og bruge aktivt i Vidensbrønden. På den måde

”Vi lever i dag i en digital verden, hvor det er en forudsætning at have en vis digital dannelse for at kunne agere i vores demokratiske samfund. Vi skal åbne op for de nye muligheder uden nødvendigvis at skylle de gamle ud med badevandet. Den næste generation skal have en større forståelse for, hvordan de digitale redskaber er skruet sammen,” siger Inger Surrow, sektionsleder for Center for Læring.

Kontakt: Susanna Lyngby Mikkelsen, Dagtilbudsleder Skejby Vorrevang Mail: sly@aarhus.dk

Fakta

Vidensbrønden består af en projektor, et webcam, der registrerer bevægelser, et hvidt gulv på 2*3 meter og styres fra en computer. Den første Vidensbrønd i Aarhus Kommune blev installeret på Møllevangsskolen i 2006. Skejby Vorrevang Dagtilbuds Vidensbrønd var klar til brug i foråret 2012. Vidensbrønden kostede 100.000 kr., som dagtilbuddet selv har finansieret. Medarbejderne har været på workshops, hvor de blandt andet er blevet introduceret til gulvet og har udviklet spil til 0-6 års området. Efterfølgende har medarbejderne systematisk mødtes og udvekslet erfaringer, for at kunne udvikle de nye muligheder sammen. Vidensbrønden er udviklet af Alexandra Instituttet og Solutors. Læs eventuelt mere om Vidensbrønden på www.vidensbroend.dk

Annette Hein, pædagogisk leder i vuggestuen Lærkebo, er ikke i tvivl om at de nye medier kan noget, som andre medier ikke kan

BU Nyt | Oktober 2013

5

Vidensbrønden