Page 1

Læring ssp

Brug naturen til udvikling og oplevelser

Med udgangspunkt i aktiviteter som blindcykling, blowgun, dykning, kano, LivsMestring og bål kan både børn og voksne udfordre og træne deres samarbejdsevne og selvindsigt – og finde anderledes læring i eksempelvist fysik, kemi, idræt, engelsk og matematik.

UNO Friluftscenter har til huse i Riis Skov og er del af Pædagogisk Afdelings tilbud i Børn og Unge. Centret tilbyder inspirations- og samarbejdskurser med elementer af træklatning, kano og kajak – eller lejrbål og nak & æd. Ideen er, at lærere og pædagoger kan tage alle aktiviteter med sig hjem på skolen, i dagtilbuddet eller klubben.

Der er masser at hente, når du træder ind på UNOs område i Riis Skov. Et stort telt byder velkommen – og så kan du ellers kaste dig ud i et væld af tilbud til lands, til vands og i luften. Soveposer, kanoer, telte, rulleskøjter, mountainbikes, bålfade og mange andre materialer, der opfordrer til udendørs aktiviteter fylder UNOs lokaler.

Understøtter pædagogik og læring UNO Friluftscenter har specialiseret sig i at rykke undervisning og aktiviteter ud i naturen, så voksne og børn kan opleve med alle sanser og derigennem får flere kroge at hænge læringen op på. Alle materialer på UNO er tænkt ind i en pædagogisk sammenhæng. UNOs tilbud gælder både undervisere og pædagoger, ledere, administratorer og elever. Fortsættes

6

BU Nyt | November 2013


Læring ssp

På UNOs CAMP får de unge mulighed for at blive klogere på sig selv

”Man får jo automatisk bevæget sig, når man er ude. At lave et bål kræver også bevægelse. Og der er en masse fagligt indhold i naturaktiviteter. En tur på Gudenåen er ikke bare fis og ballade. Den giver anledning til at lære om både strømmen i åen, Gudenåens historie og hvordan vandet i åen indgår i et større kredsløb,” siger leder af UNO, Thomas Langelund Batting.

”Elever lærer at tage ansvar” Bakkegårdsskolen var i august med til en helt nyudviklet aktivitet: Camp BU. Det er en utraditionel skoleuge, der giver de unge mulighed for at lære sig selv bedre at kende – med styrker, begrænsninger, egen rolle i fællesskaber, egne mål og vejen til at nå dem. ”Vores 5. årgang var som en del af deres skift til udskolingen og et nyt medarbejderteam på en to-dages CAMP. Eleverne lærer at tage ansvar for eget liv, og flere ting fra CAMP’en kan overføres direkte til undervisningen. Vi overvejer helt sikkert at gentage CAMP’en en anden gang,” siger Lene

Klement Lindblad, pædagogisk leder på Bakkegårdsskolen. Campen bød på læringsstile, inklusion, arbejde med flere intelligenser og aktiverede samtidig kroppen for at skabe en masse konkrete situationer og kroge, som eleverne kunne knytte

det lærte til: ”CAMP’en på Bakkegårdsskolen var forankret i elevernes lokalmiljø for at skabe kontinuitet. Med lærernes deltagelse var de også klædt på til at fortsætte med opgaven efterfølgende,” siger Thomas Langelund Batting.

Kontakt: Afdelingsleder Thomas Langelund Batting Mail: thba@aarhus.dk

”Vi lavede en række samarbejdsøvelser i hold på tværs af faglighed. Øvelserne krævede forskellige kompetencer så både rengøringsdamer, skolelederen og idrætslæreren kunne være med. Vi sluttede dagen af med i fællesskab at lave aftensmad. Der var både tid til at hygge og lære hinanden bedre at kende. Flere lærere fik øjnene op for, hvor meget UNO Friluftscenter egentlig kan tilbyde”.

Fakta

Kalle Kristensen, skoleleder på Viby Skole, om et personalearrangement med UNO:

Et personalearrangement med UNO Friluftscenter er præmien i Forældretilfredshedsundersøgelsens idékonkurrence. UNO Friluftscenter har i mere end 25 år samlet både kompetencer og materialer til udendørsaktiviteter. For 4 år siden flyttede centeret ind på en tidligere stilleplads for Teknik og Miljøs maskiner i Riis Skov, tæt på både vandet, skoven og byen. UNO Friluftscenter udlejer primært udstyr til organisationer i Børn og Unge. Lejen er ofte billig eller gratis ved materialer med lavt vedligehold. UNO uddanner hvert år både lærere og pædagoger til instruktører i enten kano, havkajak, dykning eller træklatring. Læs mere: På UNOs hjemmeside - www.aarhus.dk/uno

BU Nyt | November 2013

7

UNO Friluftscenter  
UNO Friluftscenter  
Advertisement