Page 1

Esben Schøler Tekst og musik

Anne Mette Schøler Illustrationer


E sprogh o Als er en symfoni.

Sproget på Als er en symfoni.

Det var i Nørbor’ o Nordals æ blev født i 1957. Deæ, og i Gustenbor’ er æ vovs op. I de byer, og i Synnebor’, hæ æ gaun i skoel fro midt i e 60’er til sidst i e 70’er (så det var stort set samtigh mæ at anne gek o e mån:-))

Det var i Nordborg på Nordals jeg blev født i 1957. Der, og i Augustenborg, er jeg vokset op. I de byer, og i Sønderborg, har jeg gået i skole fra midt i 60’erne til sidst i 70’erne (ca samtidig med at andre gik på månen :-))

De stæjer o e ø, vo æ hæ væt rundt o min cykel å min knallert, snakke’ folk alsisk o forskellig moe. Å æ tøs å æ ka hye at alsisk lyrre åndlåns no-te-daws, end da æ var barn. Så “Alsisk” er meæ end jen ting.

De steder på øen hvor jeg har været rundt på min cykel og min knallert har folk snakket alsisk på forskellige måder. Og jeg synes også jeg kan høre at Alsisk lyder anderledes nu om dage, end da jeg var barn. Så “Alsisk” er mere end een ting!

Æ er galt glaj ve det alsisk sprogh - hvor forskelligh det så end blyw snakke. Det er som en symfoni mæ klang fro den ti å de staje æ hæ væt som barn, å mæ ord fro folk som æ hæ jölst o ynnevejs.

Jeg er meget glad for det alsiske - hvor forskelligt det så end bliver talt. Det er som en symfoni med klang fra den tid og de steder jeg er kommet som barn, og med ord fra folk som jeg har hilst på undervejs.

Mojn


AlsViser

Et dajle staj . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Amalfi å Als . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

E trold i e Nørreskov . . . . . . . . . .

8

O e færre hjem te Als . . . . . . . . . .

10

Dilemma mæ Emma . . . . . . . . . . .

12

Det er tit op a e daw . . . . . . . . . . .

14

SørfAls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Søde, hvo er do? . . . . . . . . . . . . .

18

Snee der folde stille nen . . . . . . .

20

Deæ kømme meæ e’no . . . . . . . .

22

Længsler over Lillebælt (kor) . . . .

24

Tak

----------

26

Parlør

27

E baghsi

28


Et dajle staj

   

    

  

 

    

  

  

    

 

       

 

4

   

   

 

  

  

  

    

  

   ­  

    

 €   

   

    

 

  

  

   

    

     

 

      

     

  

  

     

    



         ‚        


Et dajle staj Man ku syng en vise om öl... -eller lidt om Dyffel möl. Der er faktisk møj å pris’ nå man sånt blyw højstemt. Det ku veæ om Nørborg Slot Dyvig, Hørup, møj er flot! Men no er det ti å hye hva leghe vås o sin: Tæj din vandrestau o tur langs æ kyst å skov. Find en kjærrest, syng i dur - å kys! Do feæ nok low :-) Se hvor fint det hile er, busk mæ nörre, brom mæ bær Grön å saftigh er vor øEt dajle staj å dø!

(men)Før

det kømme helt så vidt: Lyt til foul mæ kvittevit, Knæk en nö å sut o bær hvis do vil veæ lykle. Ja, klap et træ å kys en frø plask din’ førre i en sy Deæ er møj som do kan nå hvis bar’ do starter no. Taj din vandrestav o tur langs e kyst å skov Find en kjerrest, syng i dur - å kys! Do feæ nok lov :-)

Jo, vi ve jo rentsagt godt Dyffel leghe now så flot lidt o afstand a vor ø, men - vi heæ e usight! :-) Lidt det sam mæ Sol å Haw Så det taje vi som en gaue fra de maghter som ha lav dubblet af edens haw!

Se hvor fint det hile er busk mæ nörre, brom mæ bær øvve olt vo man ka pighEt dajle staj å ligh. Taj din vandrestav o tur langs æ kyst å skov Fin en kjerrest, syng i dur - å kys! Do feæ nok lov :-) Se hvor fint det hile er busk mæ nørre, brom mæ bær Als, vi ønske alle meæEt dajle staj å veæ!


Amalfi å Als 

  

   

 

     

   

    

      

6  

 

   

 

  

  

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

  

­

   

    

     

      

 

 

  € 

 

       

 

     

   

 

  

  

   

    

   

  

  

 

       

    

 

 

 

     

 

 

   

 

  

  

 

 

‚




Amalfi å Als Dengang æ gek ve Amalfi, hvo e haw er blåt å så grönt å e bølje sle mue e klippe, å e hues de leghe så könt. Hvo oliven, vin og citrone gror omkap, det ses öweolt. Hvo de nye’ dæ pasta og pizza, å hvo tyve grader er koldt! Da håws æ plusle o en dröm - om Als så glant og fin... - hvo olting var fantastisk, hvo vand det blöw te vin :-) Ja, Als det hæ potentiale… Möje, i bund-å-grund, er jo godt! Vi mangle kun bjerre å solskin for at olt ka blyw nåweså flot!

Min dröm om Als var så storslaun - deæ var palme å vin öweolt... Deæ va bredde, fylde å velstand - deæ va masse a egh te vort solt! Å e pighe de smile’ og blinke’ - vænn æ spuj, så svar’ de: Ja,Ja! Deæ var luft i old’ e cykle. Hedevigge - så man' man vil ha! Da var det at der kam en ly’, som jen der taft nau dyrt... Min dröm gik helt i synne, no var det slut å ny’et :-( Å så tebaegh te Amalfi, deæ hæ bjerre deæ ger op å nen. Ja, Als ka virk sånt lidt nenslåwn, men deæ tåw min dröm' mæ no hen!

Se, tøs min sang dæj lidt vundle, med Amalfi å Als å en dröm, så tænk o hva virkle er virkle, hva man reghte kan slå i med söm.... For når olt det kømmer til olt, å - ven e sandhe’ ornle skal frem: Så er det et fatamorgana som vi kolde vå jord å våt hjem! Våt liv er lieghsom fnug i storm, kontrol er illusion. Vi raghe rundt i hunde år, det hele er et lån. Men det kan olt veær det samm’ for, liegh e daw deæ er deæ en fest hvo vi skåle for Als å Amafi (å vi ve nok hva deæ er bedst :-))


E trold i e Nørreskov

 

    

 

  

   

 

Â? 8

 

 Â?       Â Â?

 

 

           Â  

  

 

  Â?

 

Â?  

  

Â?

 

 Â Â     

           Â?    Â?   Â? Â? Â?  Â? 

 

     

 

       

       

  

          

 

     Â? Â?  

   

   

  

 

 

    

      

  Â     Â?

 

 

 

  �
2.

E trold i e Nørreskov

Æ bor ynne Troldhøj i Nørreskov, det mest åw e ti’ geæ mæ døs -å sov. De sidst tusin’ år hæ æ tænt o now: Om det er mæ- eller hva der er a-law?

1.

Den spindkuen æ knaue e jåws til min nare, den ræj mæ i dröm’ som en ot’-bene’ mare. Det krible’ i nat liege omkring hvo æ lå, å no klør det staj’ hvo æ it selv ka helt no.

Æ kam her dengang da e is lå højt -Så var der en gross’ der begyndt å fløjt. Skov vovse op, å det hele var fint, men så kam folk å det føgh mæ så møj flint. Omkvæj

Det geæ mæ no o, eddehand - det jæ - som hvert tusind år blywe værr’ å værr’! Mammutte å ulv’ hæ forlængst løeffen væk... Før var deæ floddyb, no er deæ Fladbæk! Omkvæj

3.

Det jæ det ka bar’ it blyw ve å gåsom folk ragher rundt sånt o må å få. Så trevsomt å se- ja å høe o... Æ truer sgu æ flytter - so oder so so. No leghe æ liegh hunne år igen, og vinte så o hva der ske, og hænd’. Omkvæj: -sier i mit troldspejl, og spør’: ”Hva’så no?” Det ku tøvsen-skot-i veær gemytle ”Er Als den ø æ ska sats o – å blyw’ o?” hvis de kam egæn de gammel ti’e, Omkvæj hvor æ ku sit som bænke-bi’e å si o alfe i spil - å nymfe der vil! Men klau mæ, det vil æ no alde gøe! -det feæ e humør til å skrump - å dø. Drik lidt mosevand - Spis en kagh aw sand - Smil til anne som do møe!


O e fĂŚrre hjem te Als  

 

  

   Â?Â?    

  �    

  

10 

 Â?

 

  
O e færre hjem te Als O e færre hjem te Als, staw hon deæ å sku ha te-vånd. Mit hjart sat plusle i min hals ...å vi loj så sin’ fro låend. Lau hon ga’ en mønt å tåw sin te-kop, ga’ hon ham et smil...Æ saw e suel bry’ frem! Æ sku u, det sku ve no! Bar æ da hoe tawn e brou. Måghe skregh helt u e bagh, -hang deæ som om de var væghtløs Æ ståw å stirred o e flagh; -søfolk skramle’ mæ en pøs. Ind’ i mæ var kaos, å en stilhed… Ying å Yang hoe mødtes...Olt var småt, å stort. ... hindes øjn ... hvordan hon lo! Bar æ da hoe tawn e brou. Det var now æ it forstaw, for min kuen, hind holdt æ galt åw! Å se no kuns gek olt a law -jit sekund, en suelskinsdaw! Gufidemme, det ku æ hoe undveær! Æ gek rundt å troej at olt var foldn i hak. Det er no den rygh, min ro! Æ sku ba hoe tawn den brou.

Tøvsen i’d - så kam hon u! Sat sæ köndt, å holdt sin te-kop. E sol å vind i læ og lu’... Olt det snurre’ som en top. Æ ku ligh veæ gawn derhen å sæt mæ, da en knøs kam u å sat sæ ve hinds sie. Æ ku hye han koldt hind ”Mue”. Man sku byg now fleæ broue. Silans sat æ som en pind. Han var köen – Ja, det var möje hind. Æ såw now i hans øjn, hans sind ...vondt hans hår slaw i e vind. Han var nok de 19 eller der om ...å æ reghned baghlans, men det ky i ring. No’ det slut mæ rest og ro... Ligh møj: Færre elle brou!


Dilemma mĂŚ Emma        

    

    

      

 12Â?

 � 

Â?

 

Â?  

      

  

  

  

 

  

  Â? Â?  

   

  Â?  

  

 

    

      

 

 

  

 

   

   

 

    

 

 

 

  

        

      

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

­
Dilemma mæ Emma

Æ hæ et dilemma mæ Emma Det ses når vi geæ o vor tur: Hun vil til slawte, å æ vil til baghe... Der er oltins mindst jin deæ blyw sur! O, dilemma...Hva er bedst når man it ka jens? Hvis vi skilles, blywe vi begge aljens :-/ 2

Hver tirsdau når æ spelle fuebuld mæ de ånde seniorer, plus plus, pif hon å skaf sæj, hon vil partu mæ hvis it - så rasér hon e hus

Min kuen hon gek for et år sen, no er der kun Emma å mæ. Dyre-programme de kør dau å nat... Måske det var bæ mæ en kat!

O, dilemma…

O, dilemma… Vort forhold skal snart ha en slutning; æ er stresse å söwe så skidt... Det blyw i morgen æ geæ fro e hus, mæ kuffert, mæ det der er mit. Møjn til Emma! Sånt geæ det - vi kan ba-re it jens! Hon ka blyw heæ, i et hund’hus så stort som de fins.


Det er tit op a e daw   

 

 

 

 

       

 

Â?

 

  Â?Â? 

 

 

       

ÂÂ?   

 

   

 

  

 

 

Â? 

     

Â? 

 

 

 

 

 Â

 

  

 

 

 

    

     

 

  

  

     

        

 

  

 14  

      

  

  

  

  

  


Det er tit op a e daw

1.

Det er tit op a e daw æ tænker o ”Hvad er a-law?” Det jæ er ret now akkevas; det hile er ætterhand now bras! Halsbånd o e hund; vi geæ, å gør så det som vi ha leæ: Æ sanke op i pose veneæ at Fido døghte hæ leveæ. Så geæ æ med Fido virre; pose i hand, så ingen glirre. Fido ser en kat og dirre. Æ ka hye e fowl der kvirre, kvirre, kvirre, kvirre. 3. Jønne han er tit ved muer o plejecenter hvor hun boe å liegh hans postkas ka vi no såndt uen at vi geæ helt i sto. Se, vor gangart blev lidt anlons, no skal vi tilbaegh, ja å kuns drik lidt kaffe, knaw en luns å så måske å sugh lidt punch... Men se va de olt no ha lawe!! Min’ fine blomme i min haw. Nej, tre er knække - jen forstue mens vi bar var u å gå tur, gå tur, gå tur, gå tur....

2.

Hen o’ hjøn der boe jo Stinne... Når vi geæ forbi hins vinne ske det tit at hon så linne o e dör med ukvemsord. Fido å så mæ vi gør som om vi it ka’ hye der blywer råft a vos å geæ som om vi hæ now tanker vældigh stuer. Nå det så er næsten öwe, geæ vi virre som vi söwe for ve næste postkas-slisk hæ de en schæferhund så bidsk, så bidsk, så bidsk, så bidsk.


SørfAls          

 

 

 

  

  

   

     16

 

 

   

       

     

 

    

    

   

  



  

   

   

   

  

  

  

 

     

   

        

     

   

      

              

 

  

   

  

  

 

  

   

      


SørfAls Hver gang d’ tirsda å muer er til skat i Pøl, så er det frem mæ e gear - ingen smøl! Find e unbrako, en hammer å så en fil, ud med e strygh-bræt - å op bagh i e bil. Håws skal æ å et tæp å en pind, korkbælt er oltins trewsomt å find, men når det hile endle er hit’ feæ e dyt fuld kabit! Hvo Kegnæshøj å så Als hænge sammel parkee æ e laj-vun å losser a laj. Stryghbræt med pind å et tæp er mit sørf-bræt, æ stryghe astaj som de bedst o Hawaii!

Muer tru æ sitter å surfer o Internet, å hva æ taf er til ”Poker dot Bet” -at æ er tilmeldt en skoel å det gør mæ glaj -å at æ tit hæ behov for et baj. Men når hon drikke kaffe til skat kømme æ reghte højt op i fart; hon skylles ue mæ bølje å vind, ue åw tanker å sind. Olle de ande saj: ”Der er e Kegnæs fyr” å: ”Det er ham der er bedst te å styer’”. Æ er så guej o mit bræt te det snart gör ondt, å æ kan mærk’ te det reghte er sundt!


Søde, hvo er do ?

       

  

 

  

18

 

 

     

 

  

   

 

 

   

 

           

 

 

 

   

   

 

 

   

 Â   

 

  

      Â?Â?  

   

 

     

  
Søde, hvo er do ? Søde, min søde, hvo er do? Æ’er jæm no! Æ hæ en favnfuld a blomme te dæ. Dem ska do ha fordi do er fin. Dem ska du ha fordi do er min! Kom kuns å taj mæ, mæ blomme å bier, - er deæ en vöws å, så er deæ bar' mie :-)

Søde, min søde, hvo er do? Æ’er jæm no! Nøj hvo heæ laute a baghværk å godt! Do er den bæst der findes o’e jord (det saj vi no it så højt te vor mor) Kom no å kys mæ, æ steæ heæ mæ blommer, - de er fra mæ å den finest højsommer.

Søde, min søde, hvo er do? Æ’er jæm no! Det er en goe daw, å no blyw den bæ! For do er den som gi’ farv’ te mit sind. Do er så dajle! Din kind moe min kind... Kom kuns å knus mæ, æ steæ heæ å vindte, - skynd dæ å taj mæ, fö det blywe vinter :-)


Snee der folde stille nen

   

  

                    

 

 

   

 

  

  

  

   

 

20  

     

 

 

 

 

                       

 

   Â?

 

  

   

  

    

  

Â   

 

 

Â? 

 

 

        

 

 

 

  Â?Â Â?Â


Snee der folde stille nen Snee der folde stille nen leghe dæmper - ro o. Olle blywe jens egæn. Jen øf’ sig o “Ho, ho”. Det er jul no, å det snee... Vi er liegh heæ mens det skee! E skasé er fin å glat, sisele mæ spor i. Lydløse cykler - å en kat å lidt frost med bi i. Det er jul no, å det snee... Vi er liegh heæ mens det skee! Jordbær, solskin, som en drøm loin nen i e fryser. No‘ det kristtjørn, å en røn som mæ lys-kee lyser. Det er jul no, å det snee... Vi er liegh heæ mens det skee! Himmerigh å Edens haw er hvo vi er liegh no! Å det jennest vi ska law er å vint o “Ho, ho”. Det er jul no, å det snee... Vi er liegh heæ mens det skee!


Deæ kømme meæ e´no

       

    

 

    

                    ­         €   ‚  ­    ƒ   ‚

  

  

22

       

 

           

   

  

  

    

  

 

   

       …„„

    

   

 „„…      

 

  

  

  

  

  


Deæ kømme meæ e´no Forkvæj

No kømme deæ en vis No kømme deæ en vis om riening, lyst å pris. Hvordån de gøe, å hvordån de døj... mæ frugt som man it må spis. No kømme deæ en vis:

2.

Fowl de fløjte, e himmel den var blå, blå. Frøer kvække. Det hiele var en fest. Frede sysle mæ noe som man vist it må... Liegh e daw så var det just en hest. Omkvæj

1.

Jønne Jubi var o tur i solskin, 1. oltins gek han, når der it var snee. Jønne Jubi, troj man, hoj et mildt sind; det var tit man hye ham grien og le.

3.

Jønne Jubi så hvordån det foregek. Han var dyr’ven å gek hildt i stå... Frede fæk hva Jønne alde sjöl fæk -å blöw opstemt öwe det han så. Omkvæj

Omkvæj

Deæ kømme meæ e’no Deæ kømme meæ e’no Vi hye hva ånde så. Hvordån de gøe, å hvordån de døj... -mæ bidsel og seltøj o! Deæ kømme meæ e’no!

4.

To år sene’ er det hele öwe: Frede - Jønne er no begh kremee... O e gravsten stee der: “Fræj. De söwe”. …men det hæ de nok it hielt kapee Omkvæj 5.

Å e hest så frajle geæ og græsse; -hö en frø å sie e suel gå nen. “Jalouxsidrab”, skrev de i e presse, -svaght den håwse at den hoj en ven… Ættekvæj

No kømme deæ it meæ. No kømme deæ it meæ. Å hva hæ vi så leæ? E suel steæ op, å så geæ den nen... Pas o hvem do hæ som ven! -Vi taje den gjern egen… -Vi taje den gjern egen… -Vi taje den gjern egen…


1/2

24


2/2


Illustration I AlsViser er papircollagerne kreeret af min søster Anne Mette Schøler. Det arbejde er der lagt mange timer og meget håndværk i. Jeg spurgte min kunstmalende søster, om hun måske kunne kaste lidt kulør og streger i min visebog; det greb om sig, og over en lang solflimrende sommer på Sydfyn udvikledes farvestrålende og finurlige papirklip - en til hver vise. Dejligt. Tak! Stavning Med et sangvinsk humør og strejf af orblinhed ;-) blev originalteksterne til mine viser skrevet på måder som ingen havde set tidligere. Med stor nænsomhed drejede venlige mennesker mig hen mod den idé at teksterne også burde kunne læses og forstås af andre. Her kom min bror Morten Schøler på banen. Med Alsingergildets Ordsamling i den ene hånd, Martin(N. Hansen)s Visebog i den anden, samt udsigt til de franske alper og indsigt i ordentlighed, justerede Morten på mine tekster, så der kom større overensstemmelse med stavemåder, der ofte bliver benyttet på Als. Tak til Morten og tak til de folk, der i årevis har beflittet sig på at fremme systematik i det skrevne alsiske! Indspilning I januar 2014 blev en håndfuld af AlsViserne indspillet på en enkelt dag. I forbindelse med udgivelsen af denne lille visebog blev disse indspilninger lagt på www.esbensmusik.dk I arrangementer og indspilning har jeg fået vidunderlig støtte fra gode venner, der som jeg, er født og opvokset på Als, og som har været legekammerater livet igennem. Tak til: • • •

Christian Søgaard. Klaver, harmonika. Kapelmester, arrangør. Søren Frieboe. Sang, rytme, DulciTone. (Klaver og hamonika på ”Et dajle staj”) Ole Hansson. Elbas, kor.

AlsViser er indspillet i Kirkegaardens Lydstudie i Vester Skerninge. (“Et dajle staj” hos Søren på Mols). Jeg kipper med flaget for Martin N. Hansen, som i 1975 fik udgivet Martins Visebog (Musikhøjskolens Forlag, Ed. Egtved). En pragtfuld samling alsiske viser på dejligste melodier, som har givet en betydende klangbund i mit liv - og for disse AlsViser. I en af AlsViserne, ”O e færre hjem te Als”, er der en direkte reference til Martin N. Hansens ”Madeleine” :-) Søren Frieboe udgav i 2002 - blandt andre akkompagneret af Christian Søgaard - CD’en ”Æ nynner en vis” / Alsiske viser af Martin N. Hansen. Yderligere: Tak til Vibeke Elleriis for energifyldt indsats med opsætning og layout. Og tak til Jesper Schaarup for gedigen korrekturvrid af becifringerne. 1.udgave, 1. oplag. 2014 / ISBN: 978-87-997870-0-5 / Tryk: Skårupgrafisk.dk. / Copyright

Vindeby, Tåsinge (hvorfra Als i klart vejr kan ses) Efteråret 2014.

26

Esben Schøler


Parlør :-) AlsViser akkevas alaw aljen anlons baghe blomme brou bæ bæst båws foul frajle førre glant glirre grosse gufidemme haw hedevigge håws jens kabit lajvun lau eæ ligh loin möje nare oltins

= postyr = uorden = alene = anderledes = bager = blomster = bro = bedre = bedste = bukser = fugle = fredeligt = fødder = dejligt = glider = råspurve = “sørme” = hav / have = boller(af klejne-dej) = huske = enes = gas(art) = ladvogn = alt-i-mens = lært = lege = lagt = meget = aftensmad = altid

pigh = pege sanke = samler sinne = roligt skasé = vej skat = (et)kortspil slawte = slagter spindkuen = edderkop suel = sol synne = sønderslået taf = tabe trøvsomt = trøstesløst tøvsen-skot-i = ”sørme nok” tøs = synes ven = når vindte = venter vundle = underlig vöws = hveps ættehand = efterhånden øfe = øver öweolt = overalt

Større ordsamlinger, med forklaringer, findes...Fx: www.alsingergildet.dk/ordsamling

27


e baghsi

AlsViser - esbensmusik.dk  

AlsViser. viser. musik. dansk. danmark. lokal. dialekt. als. alsisk. folkemindespredning. esbensmusik.dk

Advertisement