Page 1

Gudstjenesteliste Måned/dato

Esbønderup Villingerød

September Søn. 8. 15. s. e. trin 10.30   9.00 Søn. 15. 16. s. e. trin   9.00 10.30 Søn. 22. 17. s. e. trin Fællesgudstj.   9.00 i Villingerød Søn. 29. 18. s. e. trin Fællesgudstj. 10.30 i Villingerød Høstgudstj. Oktober Søn. 6. 19. s. e. trin 10.30 Fællesgudstj. Høstgudstj. i Esbønderup Søn. 13. 20. s. e. trin   9.00 10.30 Søn. 20. 21. s. e. trin 10.30   9.00 Søn. 27. 22. s. e. trin   9.00 10.30 November Søn. 3. Alle Helgen 17.00 15.30 Søn. 10. 24. s. e. trin   9.00 10.30 Søn. 17. 25. s. e. trin 10.30   9.00 Søn. 24. S. s. i kirkeår 17.00 10.30 Fællesspisning

Else Korsholm Else Korsholm Ole Bacher Mogensen Else Korsholm

Else Korsholm Else Korsholm Else Korsholm Birgit Hasselager/ Ole Burchardt Olesen Else Korsholm Else Korsholm Ole Burchardt Olesen Else Korsholm

December Søn. 1. 1. s. i advent 10.30   9.00 Else Korsholm Søn. 8. 2. s. i advent 16.00 Fællesgudstj. Ole Bacher Mogensen i Esbønderup Søn. 15. 3. s. i advent 10.30 15.00 Else Korsholm Vi synger julen ind

Høstgudstjeneste i Villingerød Kirke

Høstgudstjeneste i Esbønderup Kirke

Søndag d. 29. september kl. 10.30

Søndag d. 6. oktober kl. 10.30

holder vi høstgudstjeneste i Villingerød Kirke.

Husk årets høst fra drivhuse, haver og marker så vi kan fylde kirken med frugt, grøntsager og blom­ ster. Efter gudstjenesten holder vi auktion. Pengene går til spejderne.

Efter gudstjenesten byder Villingerød menighedsråd på høstfrokost. Tilmelding til frokost til Grete Møller på tlf. 23 71 15 75 senest 20. september.

Efter gudstjeneste og auktion byder Esbønderup menighedsråd på grillpølser. Spejderne og børnekoret med­virker.

Frikadeller og fadervor i Villingerød Kirke for dine børn, din nabos børn, dine gudbørn og børnebørn. Onsdag d. 25. september kl. 17.00-18.30 Kom og hør om høst og korn. Onsdag d. 27. november kl. 17.00-18.30 Vi tyvstarter på advent.

076

Præst

Sognepræsten og Kirkens kontor Else Rosenlund Korsholm Sygehusvej 5, Esbønderup, 3230 Græsted. Tlf. 48 39 00 24 · E-mail: erk@km.dk Træffes bedst formiddag eller sen eftermiddag. Mandag er fridag. Fødsel og dødsfald anmeldes til præsten. Henvendelse om dåb og vielse samt udstedelse af attester samme sted.

Kirkebladet Esbønderup · Villingerød

September · Oktober November · 2013

Organist: Christian Rønn Kirkesanger: Anna Jonsson

Sct. Laurentius Huset Bagerstræde 6, Esbønderup, 3230 Græsted Værge Inge Blok Nielsen, Ålykkevej 12, Esrum, 3230 Græsted. Tlf. 48 39 02 45 Træffer aftale om udlejning.

Esbønderup Kirkegård

Hjemmeside www.esboenderup-kirke.dk www.villingeroed-kirke.dk

Villingerød Kirkegård

Graver Eva Anderberg, Graverkontoret, Sygehusvej 5 B Tlf. 48 39 09 17. Træffes tirsdag-fredag kl. 12-13.

Graver Lene Persson, Graverhuset, Villingerødvej 36 Tlf. 49 71 85 43. Træffes tirsdag og torsdag kl. 11-11.30.

Kirkeværge Inger Grethe Andreasen, Rishavevej 3, Esrum, 3230 Græsted. Tlf. 48 39 02 60.

Kirkeværge Helle Merete Neumann, Kragevej 2, 3120 Dronningmølle Tlf. 26 27 75 53

Menighedsrådsformand Carl Bruun, Frederiksværksvej 11c, 3230 Græsted Tlf. 48 39 09 36

Menighedsrådsformand Grete Møller, Sneppevej 44, 3120 Dronningmølle Tlf. 49 71 13 19

Præstesekretær

Kirkebil

Præstesekretær Gitte Hougaard træffes onsdag og fredag kl. 15.30-17.00.

Ring 48 48 48 48 - kode 99050 og bestil kørsel til Esbønderup og Villingerød kirke.

Læs bl.a. om: 1. spadestik til sognehus Konfirmandindskrivning Koncerter Frikadeller og fadervor Høstgudstjenester


Første spadestik …

opslag Spiseaften i Sct. Laurentiushuset

Konfirmandindskrivning

Søndag d. 24. november kl. 17.00 slutter vi kirkeåret i Esbønderup Kirke med en aftengudstjeneste og efterfølgende spisning. Middagen koster 75 kr. Tilelding til spiseaften til Inge Blok på 48 39 02 45 senest 15. november.

Onsdag d. 11. september kl. 18.00 i Sct. Laurentiushuset Velkommen til konfirmandindskrivning i Esbønderup og Villingerød for konfirmander og deres forældre. I det kommende skoleår skal vi mødes til konfirmationsforberedelse torsdag d. 26. september, torsdag d. 7. november og torsdag d. 12. december. Alle dage i Sct. Laurentiushuset kl. 8.00-14.00.

Koncert i Villingerød Kirke med »Monoduo«

Derudover mødes vi til gospeldag i Glimt i Græsted sammen med konfirmanderne fra Græsted og Blistrup lørdag d. 1. februar 10.30-16.00.

Nyt sognehus i Villingerød Langt om længe kunne byggeriet af Villingerøds nye sognehus tage sin begyndelse, da det 1. spadestik blev taget den 16. august 2013 af formanden for Menighedsrådet Grete Møller. Flere år er gået forud med ansøgninger til Fredningsnævn og Gribskov Kommunens plan- og miljøudvalg inden byggetilladelsen endelig forelå. Licitationen blev afholdt den 18. juni 2013, og efter Provstiudvalgets godkendelse af licitationsresultatet, kunne byggeriet tage sin begyndelse. Som følge af en stigning i de aktiviteter, der er knyttet til kirken, er behovet for et samlingssted blevet mere og mere udtalt, idet den hidtil anvendte graverbygning for længst er blevet utilstrækkelig, og som kun har kunnet anvendes i beskedent omfang. Aktiviteter som huset tænkes at danne ramme om er bl.a.: foredrag, øvelokale for det nye børnekor, bibelkreds, sangaftener, konfirmandarrangementer, Menighedsrådets mødeaktiviteter, kirkens tilbagevendende arrangementer i forbindelse med højtiderne, og »Frikadeller og Fadervor« ikke at forglemme. Der bliver nu mange flere muligheder for at få menigheden i tale. Huset placeres umiddelbart vest for kirken og får en smuk udsigt over helt åbne marker, og falder i sin byggestil og sit materialevalg i jordfarve harmonisk ind med kirke og landskab. Huset indeholder køkken, entre, toiletter, depot og teknikrum, og i samlingslokalet, som udstyres med Av-udstyr, internet og teleslynge, bliver der plads til 50-60 personer. Det forventes at huset kan i brug i januar 2014, men det tilstræbes fra entreprenørens side med færdiggørelse omkring juletid i år. AGO

Efter jul mødes vi en gang om ugen 8.00-9.30 til forberedelse. Vi skal i år være i det funklende nye menighedshus i Græsted.

Simon Christensen

Formiddagsmøder i Villingerød Kirke

»Monoduo« består af komponist og Zither spiller Simon Christensen og Cellist Peter Morrison og har specialiseret sig i ny musik.

Simon Christensen arbejder i den klassiske musiks avancerede rytmiske univers og har skrevet musik til bl. a. DR’s Radio Symfoniorkester, DR’s Underholdningsorkester, Athelas Sinfonietta og mange flere.

18. september kl. 10.00-12.00 Evert Taube i ord og toner. Vores kirkesanger Anna Jonsson synger kendte og mindre kendte viser af den svenske trubadur og fortæller om denne livskunstners musik og spændende liv.

Onsdag d. 3. september kl. 20.00

Simon Christensens musik er blevet opført i Danmark, USA, Island, Italien, Kroatien, Rumænien, Sibirien, Sydamerika, Sverige og Tyskland.

Anna Jonsson

Evert Taube var ikke kun visedigter og musiker, men også forfatter, kunstmaler og sømand. Som ung, i starten af 1900-tallet, boede og arbejdede han i Argentina i fem år. Her, ligesom på mange andre rejser, samlede han ubevidst materiale til sin kunst. Sangene bliver akkompagneret på klaver af Kim Eriksen. 6. november kl. 10.00 -12.00.

Peter Morrison er ansat I DR’s Radio Symfoniorkester og meget aktiv både som solist, komponist og arrangør og arbejder med musik I mange forskellige sammenhænge og stilarter. Ved koncerten d. 3/9, vil duoen opføre værker af Caccini (1551-1618), genkomponeret for Cello, Zither og elektronik af Simon Christensen. Her er en chance for at høre noget fantastisk smuk barok musik i en sprit ny indpakning og det bliver garanteret en oplevelse at se duoen live og høre Simon Christensen og Peter Morrisons moderne fortolkning af de gamle værker, oprindeligt skrevet for Basso Continuo (Cembalo) og solo instrument. Der er gratis adgang til koncerten.

Jazzkoncert med bandet »Very Dry«

kirke Onsdag d. 2. oktober kl. 19.00 i Esbønderup Melodiøs, blød og raffineret jazz. Vokal: Marianne Willumsen. Klaver: Oscar Alvarez Rifbjerg. Trombone: Ture Larsen. Kontrabas: Tomo Jacobsen.

Jazzbandet »Very Dry« består af klaver, kontrabas, trombone og vokal. Alle særdeles erfarne musikere på den danske jazz scene med stor musikalsk forståelse og indføling. Der tages udgangspunkt i en række kendte og utrolig smukke jazz standards og ballader – samt enkelte numre fra den danske sangbog. Man vil opleve en fin balance mellem melodi og spændende og nuancerede smukke improvisationer.

Menighedsrådsmøder Villingerød menighedsråd mødes onsdag d. 9. oktober og onsdag d. 20. november kl. 17.00 i graverhuset bag Villingerød kirke, Villingerødvej 66, 3120 Dronningmølle. Esbønderup menighedsråd mødes 18. september, 23. oktober og 20. november kl. 19.00 i Sct. Laurentiushuset, Bagerstræde 6, 3230 Græsted.

Julekoncert Søndag d. 1. december kl. 16.00 i Esbønderup Kirke med vores kirkesanger sopran Anna Jonsson og pianist Kim Eriksen. Kom i julestening med julesange i forskellige genrer og fra forskellige lande. Anna Jonsson

Kirkeblad Sep2013  

Esbønderup Kirke Villingerød Kirke