Page 1

Gudstjenesteliste Måned/dato

Esbønderup Villingerød

September Søn. 4. 11. s. e. trin 10.30 Høstgudstj. i Esbønderup Søn. 11. 12. s. e. trin 10.00 Indskrivnings- gudstj. i Esbønderup Ons. 14. Frikadeller - 17.00 og Fadervor Søn. 18. 13. s. e. trin 10.30 9.00 Søn. 25. 14. s. e. trin 9.00 10.30 Oktober Søn. 2. 15. s. e. trin 10.30 Fællesgudstj. i Esbønderup Søn. 9. 16. s. e. trin 9.00 Fællesgudstj. i Esbønderup Søn. 16. 17. s. e. trin Festgudst. i 10.30 Villingerød Søn. 23. 10.30 9.00 Else Korsholm Søn. 30. 19. s. e. trin 9.00 10.30 November Søn. 6. Allehelgen 17.00 15.30 Søn. 13. 21. s. e. trin 10.30 9.00 Søn. 20. S. s. i kirkeåret 9.00 10.30 Søn. 27. 1. s. i advent 10.30 9.00 Ons. 30. Frikadeller - 17.00 og Fadervor December Søn. 4. 2. s. i advent 9.00 16.00

076

Præst Else Korsholm Else Korsholm Else Korsholm Ole B. Mogensen Else Korsholm Else Korsholm Birgit Hasselager Else Korsholm 18. s. e. trin Else Korsholm Else Korsholm Birgit Hasselager/ Søren S. Sørensen Else Korsholm Else Korsholm Else Korsholm

Ole B. Olesen/ Ole B. Mogensen

Vi vil savne... Formand for Esbønderup menighedsråd gennem 19 år, Henning Kristoffersen, døde kort før pinse af kræft. Henning Kristoffersen var en afholdt og dygtig menighedsrådsformand. Vi vil savne Henning Kristoffersens engagement, viden og vid. Esbønderup menighedsråd

Sognepræsten og Kirkens kontor Else Rosenlund Korsholm Sygehusvej 5, Esbønderup, 3230 Græsted. Tlf. 48 39 00 24 · E-mail: erk@km.dk Træffes bedst formiddag eller sen eftermiddag. Mandag er fridag. Fødsel og dødsfald anmeldes til præsten. Henvendelse om dåb og vielse samt udstedelse af attester samme sted.

Kirkebladet Esbønderup · Villingerød

September · oktober november · 2011

Organist: Christian Rønn Kirkesanger: Lærke Andersen

Sct. Laurentius Huset Bagerstræde 6, Esbønderup, 3230 Græsted Værge Inge Blok Nielsen, Ålykkevej 12, Esrum, 3230 Græsted. Tlf. 48 39 02 45 Træffer aftale om udlejning.

Esbønderup Kirkegård

Hjemmeside www.esboenderup-kirke.dk www.villingeroed-kirke.dk

Villingerød Kirkegård

Graver Eva Anderberg, Graverkontoret, Sygehusvej 5 B Tlf. 48 39 09 17. Træffes tirsdag-fredag kl. 12-13.

Graver Lene Persson, Graverhuset, Villingerødvej 36 Tlf. 49 71 85 43. Træffes tirsdag og torsdag kl. 11-11.30.

Kirkeværge Inger Grethe Andreasen, Rishavevej 3, Esrum, 3230 Græsted. Tlf. 48 39 02 60.

Kirkeværge Grete Olsen, Villingerødvej 66, 3120 Dronningmølle Tlf. 48 39 06 21.

Menighedsrådsformand Else Korsholm, Sygehusvej 5, Esbønderup, 3230 Græsted. Tlf. 48 39 00 24.

Menighedsrådsformand Grete Møller, Sneppevej 44, 3120 Dronningmølle Tlf. 49 71 13 19 .

Præstesekretær

Kirkebil

Præstesekretær Gitte Hougaard træffes onsdag og fredag kl. 15.30-17.00.

Ring 48 48 48 48 - kode 44156 og bestil kørsel til Esbønderup og Villingerød kirke.

Læs bl.a. om: Øh - undskyld, kunne du lige... Frikadeller og Fadervor Kalkning af Villingerød kirke Adventshygge Gudstjenester


Det fungerer på følgende måde: Esbønderup og Villingerød er i pastorat sammen. Det vil sige, at vi er to selvstændige kirker, der deler præst og præstegård, organist og kirkesanger. Hvert sogn har et selvstændigt menighedsråd, der hver for sig har ansvar for egen kirke og kirkegård. Et menighedsråd er folkevalgt. Det betyder, at alle medlemmer af folkekirken i sognet kan stille op til valg til menighedsråd - og at alle medlemmer af folkekirken bør stemme. Det er jo vores kirke, menighedsrådet skal forvalte i en periode på 4 år. Og skulle det ikke lige være helt present, så hører alle I, der bor i Dronningmølle, Villingerød og på Villingerødvej ned til Esrum, til i Villingerød sogn. Alle I, der bor i Esrum, Esbønderup og Saltrup, hører til i Esbønderup sogn. Et menighedsråd er en slags bestyrelse for kirken. Vi mødes ca. 10 gange om året. Møderne fastlægges for et år ad gangen. Jeg ville omgå sandheden lemfældigt, hvis jeg påstod, at arbejdet i menighedsrådet ikke er et stort arbejde. Især; hvis man løfter posten som menighedsrådsformand og kasserer. I løbet af de sidste 5 år; er mange nye opgaver lagt ud i menighedsrådene. Til gengæld følger der også en større frihed med til at præge vores lokale kirker i den retning vi som menighedsråd ønsker det.

i Esbønderup Kirke

i Villingerød kirke

Søndag den 4. september kl. 10.30 holder vi høstgudstjeneste i Esbønderup kirke.

For dine børn, din nabos børn, dine børnebørn og gudbørn.

Onsdag d. 14. september kl. 17.00 – 18.30. Kom og hør om verdens mindste frø og verdens største plante.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på frokost.

Onsdag d. 30. november kl. 17.00 – 18.30. Der er juledukketeater for børn og voksne. Efter gudstjenesten spiser vi sammen.

Formiddagsmøder I efteråret indbyder Villingerød menighedsråd til to formiddage i kirken. Onsdag d. 14. september kl. 10.00. Kgl. operasanger Ove Mynderup fortæller om et liv på og med teater. Ove Mynderup krydrer foredraget med sang og musik. Onsdag d. 2. november kl. 10.00. Journalist Lone Krogsholm fortæller i ord og billeder om sin rejse til Armish-folket i USA.

Det er menighedsrådets hovedopgave at understøtte vores kirke. Sørge for at vi har de allerbedste betingelser for at kunne gøre det, vi som kirke skal gøre. Fortælle om Gud og verden - og især om Gud i verden. Vi skal hele tiden arbejde for, at det bliver gjort på den måde, der fungere allerbedst for lige vores kirke.

af Villingerød kirke

Menighedsrådet er også ansvarligt for kirkens økonomi. På baggrund af et budget, der lægges en gang om året, tildeles menighedsrådet penge til drift og anlæg fra provstiet. Vore budgetmøder handler derfor dels om, hvordan vi vedligeholder vore kirker og kirkegårde. Derudover drøfter vi, hvad vi skal tilbyde i vore kirker. Skal vi satse på musik og koncerter. Hvilke aktiviteter skal vi tilbyde. Skal vi satse på unge eller ældre.

Villingerød Kirke skal kalkes indvendig, og derfor er kirken lukket fra mandag 26. september til og med fredag d. 14. oktober. Gudstjenesterne og evt. bisættelser og begravelser bliver i denne periode holdt i Esbønderup kirke.

Spiseaften

i Sct. Laurentius Huset til Tirsdag den 25. oktober kl. 18.00 indbyder Esbønderup menighedsråd fællesspisning. Der vil blive serveret hovedret og dessert. Middagen koster 60 kr.

Tilmelding senest den 17. oktober på tlf. 48390245 – 48390167.

Kalkning

Så måske det var noget......at være med til at præge det lokale liv i Esbønderup og Villingerød. At være med til at bestemme, hvad vi skal satse på. Nu er tanken i hvert fald serveret - og der er jo først valg om mere end et år..... De to menighedsråd, der arbejder lige nu, vil i hvert fald gerne have nye og flere kræfter med. Det er altid godt at se med nye og andre øjne. Og det er ikke sådan, at de allerede arbejdende menighedsrådsmedlemmer er på vej til at smide det hele fra sig. Vi vil stadig gerne arbejde for livet i vore kirker. Det er bare....kunne du lige give en hånd med.....? Else Korsholm

Høstgudstjeneste

Frikadeller og Fadervor

ov

Og det vi mangler hænder til, er at løfte en række praktiske opgaver i vore to kirker. For at være helt præcis, så mangler vi folk, der kunne tænke sig at træde ind i vore to menighedsråd i Esbønderup og Villingerød. Og bare rolig - det er ikke endnu. Der er først valg i november 2012, så lige nu er jeg bare ved at lufte ideen.

OPSLAG

Foto: Mydtsk

Øh - undskyld, kunne du lige give en hånd med.....?

Kirkefrokost i Villingerød kirke

stjeneste Søndag d. 16. oktober holder vi gud e. Vi feji en ganske nykalket Villingerød kirk en frokost i rer, at kirken er i brug igen med stjeneste. kirkerummet efter søndagens gud ller på tlf. Tilmelding til frokost til Grete Mø oktober. 49711319 senest mandag d. 10.

Adventshygge i Sct. Laurentius Huset

Tirsdag den 6. december kl. 19.30 holder vi traditionen tro adventshygge med gløgg og æbleskiver. Alle er meget velkomne.

Kirkebladet Sep 2011  
Kirkebladet Sep 2011  

Kirkebladet Sep 2011