Page 1

Gudstjenesteliste Måned/dato

December Søn. 4. 2. s. i advent 9.00 16.00 Søn. 11. 3. s. i advent 10.30 9.00 Søn. 18. 4. s. i advent 9.00 15.00 Lør. 24. Juleaften 16.30 15.00 Søn. 25. Juledag 10.30 9.00 Man. 26. 2. juledag Fællesgudstj. i Villingerød 10.30 Januar Søn. 1. Nytårsdag Fællesgudstj. i Villingerød 14.00 Søn. 8. 1. s. e. H3K Søn. 15. 2. s. e. H3K Søn. 22. 3. s. e. H3K Søn. 29. S. s. e. H3K

10.30 9.00 9.00 10.30 Fællesgudstj. i Villingerød 9.00 9.00 10.30

Februar Søn. 5. Septuagesima Fællesgudstj. i Villingerød 9.00 Søn. 12. Seksagesima 9.00 10.30 Søn. 19. Fastelavn 10.30 Børnegudstj. Fællesgudstj. i Esbønderup Søn. 26. 1. s. i fasten 9.00 10.30 Marts Søn. 4. Søn. 11. Søn. 18.

2. s. i fasten 3. s. i fasten Midfaste

076

Esbønderup Villingerød Præst

10.30 9.00 10.30

9.00 10.30 9.00

Ole Burchardt Olesen/ Ole Bacher Mogensen Else Korsholm Else Korsholm Else Korsholm Else Korsholm Ole Burchardt Olesen

Else Korsholm Else Korsholm Else Korsholm Ole Burchardt Olesen Else Korsholm

Sognepræsten og Kirkens kontor Else Rosenlund Korsholm Sygehusvej 5, Esbønderup, 3230 Græsted. Tlf. 48 39 00 24 · E-mail: erk@km.dk Træffes bedst formiddag eller sen eftermiddag. Mandag er fridag. Fødsel og dødsfald anmeldes til præsten. Henvendelse om dåb og vielse samt udstedelse af attester samme sted.

Kirkebladet Esbønderup · Villingerød

December · januar februar · 2011/12

Organist: Christian Rønn Kirkesanger: Lærke Andersen

Sct. Laurentius Huset Bagerstræde 6, Esbønderup, 3230 Græsted

Ole Burchardt Olesen Birgit Hasselager/ Ole Bacher Mogensen Else Korsholm

Else Korsholm Else Korsholm Else Korsholm Else Korsholm

Værge Inge Blok Nielsen, Ålykkevej 12, Esrum, 3230 Græsted. Tlf. 48 39 02 45 Træffer aftale om udlejning.

Esbønderup Kirkegård

Hjemmeside www.esboenderup-kirke.dk www.villingeroed-kirke.dk

Villingerød Kirkegård

Graver Eva Anderberg, Graverkontoret, Sygehusvej 5 B Tlf. 48 39 09 17. Træffes tirsdag-fredag kl. 12-13.

Graver Lene Persson, Graverhuset, Villingerødvej 36 Tlf. 49 71 85 43. Træffes tirsdag og torsdag kl. 11-11.30.

Kirkeværge Inger Grethe Andreasen, Rishavevej 3, Esrum, 3230 Græsted. Tlf. 48 39 02 60.

Kirkeværge Grete Olsen, Villingerødvej 66, 3120 Dronningmølle Tlf. 48 39 06 21.

Menighedsrådsformand Else Korsholm, Sygehusvej 5, Esbønderup, 3230 Græsted. Tlf. 48 39 00 24.

Menighedsrådsformand Grete Møller, Sneppevej 44, 3120 Dronningmølle Tlf. 49 71 13 19 .

Præstesekretær

Kirkebil

Præstesekretær Gitte Hougaard træffes onsdag og fredag kl. 15.30-17.00.

Ring 48 48 48 48 - kode 44156 og bestil kørsel til Esbønderup og Villingerød kirke.

Læs bl.a. om: Det rusker godt herude... Kyndelmisse Fastelavn Minikonfirmander Sogneindsamling 2012 Gudstjenester


Det rusker godt herude... Det rusker godt herude – og det er ikke kun udenfor i min gård, at de gamle bøge lige nu slipper de sidste brune blade og lader vinden hvirvle dem i alle retninger. Det rusker også godt i vores folkekirke. Man skal være mere end almindeligt døv og blind for ikke at se, at forholdet mellem stat og kirke hvirvler i alle retninger dette efterår. Jeg kunne række hånden ud og gribe efter noget af det, der hvirvler forbi. Det kunne være § 66 i vores grundlov. Der hvor der står, at folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Længere er vi ikke kommet siden 1849. Der har været forsøgt, men endnu har vi ikke fået en egentlig forfatning for vores kirke.

OPSLAG Adventshygge i Sct. Laurentius Huset Tirsdag den 6. december kl. 19.30 holder vi traditionen tro adventshygge med gløgg og æbleskiver. Alle er meget velkomne.

Julekoncert i Esbønderup kirke

Godt, for så vidt at man kunne hævde, at en folkekirke uden forfatning i meget høj grad er folkets kirke. Det er en måde at organisere sig på, hvor folk – du og jeg – kan få meget stor indflydelse på vores lokale kirke, hvis vi ønsker det, for i princippet er hver enkelt kirke i Danmark en selvstyrende enhed. Godt, for så vidt at vores folkekirke uden forfatning er vokset til et vidt forgrenet træ. En kæmpe krone, hvor der er plads til mange forskellige måder at være kirke på. Skidt, for så vidt at en kirke uden forfatning er omkring 2200 selvstyrende enheder, og der hvor der skal træffe fælles afgørelser, er det ikke noget folket kommer i nærheden af at have indflydelse på. Det er den siddende kirkeminister, der kan som den eneste, træffe afgørelser om hvordan vores salmebog skal se ud eller hvordan vi eksempelvis holder gudstjenester, vier, døber og begraver folk. Skidt, for så vidt, at der er fare for, at folkestyre og folkekirke mister balancen. Den balance der skal være mellem det der foregår i kirken og udenfor kirken. Balancen mellem samfundets lovgivning og vores ret til og mulighed for at udmønte det vi tror på og står for i vores kirke. Det balancepunkt, der ikke er skrevet noget ned om, men som vi i fællesskab skal hjælpe hinanden med at finde, justere og korrigere i et stadigt samspil. Derfor tales der endnu en gang om, at nu skal vi så måske have den. Kirkeforfatnignen. Nu forsøger vi endnu en gang at give vores kirke have mund og mæle. Det er et spændende projekt. Det er ikke hver dag jeg ved, hvad jeg skal mene om det. Jeg hvirvler også rundt herude i blæsten. Jeg kan godt se, at tiden er ved at løbe fra det velordnede anarki som vores folkekirke er. Jeg kan godt se, at vi i vores moderne danske samfund ikke er så homogen en befolkning som vi en gang har været, og at vi derfor ikke nødvendigvis er enige om, hvad en folkekirke er. Jeg kan godt se, at vores folkekirke har brug for, at nogen en gang imellem kan tale på hele folkekirkens vegne. Fordi vores samspil med folkestyret ikke altid er i balance. Så, det rusker godt herude………. Else Korsholm

Foto: Mydtskov

Godt eller skidt?

Søndag den 11. december kl. 15.00. Koncert med operasanger Ove Mynderup og pianist Filip Forsberg. Ove Mynderup synger kendte julesalmer og –sange. Derudover skal vi høre en række store klassikere, engelske christmas carols og franske julesange.

Vi synger julen ind i Villingerød kirke Søndag d. 18. december kl. 15.00 synger vi julen ind i Villingerød kirke. Kom og syng dine ynglingssalmer. Bagefter byder menighedsrådet på gløgg og æbleskiver.

Kyndelmisse i Esbønderup kirke

er hvert en gammel dansk helligdag, der fald Kyndelmisse eller Kjørmes Knud er . Man isse delm kyn til og varsler er knyttet år d. 2. februar. Mange traditioner Peter Sct. at å, ogs de indre hunger. Man sag skulle f.eks spise flæsk for at forh me, kom ret forå og lte dag, så isen kunne sme smed varme sten i vandet denne . og dagen regnes for årets koldeste tænder ved en gudstjeneste kl. 17.00. Eva isse I Esbønderup fejrer vi kyndelm efter Bag et. mm eru kirk hundredevis af levende lys i tiusren Lau Sct. i er ært spiser vi flæsk og gule 25. est sen ning spis til huset. Der er tilmelding r elle 45 902 483 k Blo januar til Inge 67. 901 483 Inge Jensen Spisning koster 30 kr.

Fastelavn

i Esbnderup kirke

Igen i år slår vi katten af tønden på kirkepladsen i Esbønderup efter gudstjenesten søndag d. 19. februar. Bagefter byder Esbønderu p menighedsråd på pølser og brød til børn og vok sne.

Minikonfirmander n. Kære 3. klasse på Tingbakkeskole i-konfirmand. min e bliv I har nu mulighed for at 13.35 d i Esbønderup Præstegård fra kl. man nfir i-ko Hver torsdag er der min og len, sko på jer ter hen Jeg kommer og – 15.00 fra 19. jan. – 29. marts. følger jer tilbage igen. l tale om du din kirke bedre at kende. Vi ska Når du er minikonfirmand, lærer orier fra hist e god de alle håb. Jeg fortæller vigtige ting som liv, død, tro og . trer klis og ler rollespil, klipper bibelen og vi synger, tegner, spil dine ården. Har du spørgsmål kan du og steg præ i Jeg glæder mig til at se dig dk km. 90024 eller erk@ forældre altid kontakte mig på 483

På gensyn til sogneindsamling!

Søndag d. 4. marts 2012 er det 8. gang Esbønderup og Villingerød sogne sender indsamlere af sted på den årlige sogneindsamling. Igen sættes fokus på sult. I år er Flemming Keller fra Dronningmølle indsamlingsleder. Vi håber, at mange bakker op om indsamlingen. Sidste år samlede vi 6034,7 5 kr. ind. Det var det hidtil laveste beløb i de 7 år, vi har deltaget i indsamlingen. Det vil vi rigtig gerne gøre bedre næste gang. Derfor har vi brug for mange indsamlere, så vi kan dække flere ruter, nå ud til flere husstande og dermed samle flere penge ind til verdens sultende. Flemming Keller sender indsamlere af sted fra Villingerød Kirke efter gudstjenesten kl. ca. 10, og Else Korsholm sender indsamlere af sted fra Esbønderup Kirke inden gudstjenesten kl. 10. Efter vores indsats samles vi i Sct. Laurentiushuset i Esbønderup. Her bliver pengene talt op, og vi byder på lidt spise og noget varmt at drikke. Du kan melde dig som indsamler hos Flemming Keller på fl.keller@mai l.dk eller tlf. 21603081. Vel mødt! Med venlig hilsen Flemming Keller og Else Korsholm

Formiddagsmøder i Villingerød kirke Vi fortsætter vores række af formiddagsmøder i Villingerød kirke. Onsdag d. 8. februar kl. 10.00 har vi inviteret forfatter Dorthe Røssel. Dorthe Røssel fortæller med udgangspunkt i erindringsbogen »Jeg brød et løfte« om sine oplevelser som lille pige under 2. verdenskrig, hvor Dorthe Røssels forældre var aktive i modstandsbevægelsen. Vi begynder med kaffe og rundstykker.

© Rune Hansen

Kirkebladet Dec. 2011  

Kirkebladet Dec. 2011