Page 1

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΡΑΣΗ 8.2.6.: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗN ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» Ενέργεια 8.2.6.1.: Ενέργειες Κατάρτισης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας που αφορούν στην βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εμπορικού τομέα, μέσω της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού τους ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στο πλαίσιο της ενέργειας 8.2.6.1. του Ε.Π.: «Ανταγωνιστικοτητα», πρόκειται να υλοποιηθούν στις παρακάτω πόλεις, τον Νοέμβριο του 2007, προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και επιχειρηματιών εμπορικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων και των τομέων της οικονομικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας, που κατά το έτος 2004 απασχολούσαν, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, από μηδέν (0) έως πενήντα (50) άτομα προσωπικό. Α/Α

Τίτλος Προγράμματος

Κωδ.

1 2

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ (LOGISTICS) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ MARKETING ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

9 11

3 4 5 6

Πόλη Υλοποίησης ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ

Διάρκεια σε ώρες Θεωρία Πρακτική 56 24 56 24

Αριθμός Κατ/νων 20 20

4

ΞΑΝΘΗ

56

24

20

7 13 14

ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΤΡΙΠΟΛΗ

56 56 56

24 24 24

20 20 20

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5,00 ευρώ μικτό ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης, η οποία θα πραγματοποιηθεί εκτός ωραρίου εργασίας. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί εντός ωραρίου εργασίας στην επιχείρηση που απασχολείται ο καταρτιζόμενος. Δικαιολογητικά Συμμετοχής: •

Κατά την Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής: 1. Αίτηση Συμμετοχής (διατίθεται από το ΚΕΚ) 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 3. Αντίγραφο Απόδειξης Πληρωμής Μισθοδοσίας (προηγούμενου μήνα από τον μήνα κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής). 4. Πιστοποιητικά Σπουδών (οποιουδήποτε εκπαιδευτικού επιπέδου) 5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: «είμαι εργαζόμενος της επιχείρησης (επωνυμία), η οποία κατά το έτος 2004 απασχολούσε (αριθμός) άτομα και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων από την παρούσα ενέργεια 8.2.6.1 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα» (διατίθεται από το ΚΕΚ).

Κατά την Επιλογή του Υποψηφίου ως Καταρτιζόμενος: 1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον καταρτιζόμενο συμφωνητικό συνεργασίας με το ΚΕΚ. 2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον εργοδότη το συμφωνητικό εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης (θα έχει διατεθεί στον υποψήφιο κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής).

Κατά την λήξη του προγράμματος: 1. Αντίγραφο Απόδειξης Πληρωμής Μισθοδοσίας για το μήνα, που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση. 2. Αντίγραφο Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης της Επιχείρησης για το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση

Κατάθεση Αιτήσεων Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 30/10/2007. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα παρακάτω τηλέφωνα: •

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα επικοινωνήστε στα τηλ. 210-3221 805 & 210-3227 244

http://old.esathena.gr/uploads/kek_11.10.2007  

http://old.esathena.gr/uploads/kek_11.10.2007.pdf