Page 1

HOTEL komfort i dyskrecja,

SPA & WELLNESS nowoczesnosc i natura,

STADNINA Bieszczady w siodle,

RESTAURACJA kuchnia naturalna,

Tylko we Dwoje Marzycie o tym by oderwaæ siê na chwilê od codziennoœci i spêdziæ wspólnie romantyczny czas przy blasku œwiec? Chcecie siê odprê¿yæ podczas relaksuj¹cych masa¿y? A mo¿e szukacie oryginalnego prezentu na œlub dla nowo¿eñców lub na rocznicê œlubu? Pakiet Tylko we Dwoje to upominek dla kogoœ wyj¹tkowego… Pobyt zawiera: - 7 noclegów w komfortowym pokoju, - 7 œniadañ w formie sto³u szwedzkiego, - 7 obiadokolacji przy œwiecach, - Masa¿ gor¹cymi kamieniami czêœciowy dla dwojga, - Masa¿ stóp z elementami akupresury dla dwojga, - Zabieg podstawowy twarzy do ka¿dego typu skóry dla dwojga, - s³odk¹ niespodziankê w pokoju, - nielimitowany pobyt w czêœci Wellness (basen z atrakcjami wodnymi i brodzikiem dla dzieci, jacuzzi, kompleks saun oraz strefa sch³adzania) CENA PAKIETU: 2970 PLN 2524 PLN/2os. Akceptujemy Pañstwa czworono¿nych ulubieñców op³ata 30 z³ (doba)

KARINO SPA Berezka 30B, 38-610 Polañczyk 013 469 21 38, 666 560 010 recepcja@pensjonatkarino

www.pensjonatkarino.pl

Tylko we Dwoje 8  
Tylko we Dwoje 8  

Tylko we Dwoje 8

Advertisement