Page 1

HOTEL komfort i dyskrecja,

SPA & WELLNESS nowoczesnosc i natura,

STADNINA Bieszczady w siodle,

RESTAURACJA kuchnia naturalna,

Wyj¹tkowy podarunek Spraw bliskiej osobie niecodzienny prezent. Podaruj jej wspania³e chwile w SPA, które ukoj¹ zmys³y, z³agodz¹ napiêcie i zredukuj¹ stres. WyraŸ swoje uczucia poprzez specjalne zaproszenie do SPA, gdzie zadbamy o poczucie wyj¹tkowoœci bliskiej Ci osoby… Pobyt zawiera: - 3 noclegi w komfortowym pokoju - 3 œniadania w formie sto³u szwedzkiego - 3 obiadokolacje - Masa¿ gor¹cymi kamieniami ca³oœciowy - Podstawowy zabieg twarzy do ka¿dego typu skóry - nielimitowany pobyt w czêœci Wellness (basen z atrakcjami wodnymi i brodzikiem dla dzieci, jacuzzi, kompleks saun oraz strefa sch³adzania) CENA PAKIETU: 795 PLN 731PLN OKAZJA !!! Od poniedzia³ku do pi¹tku, cena pakietu wynosi 675 PLN Dop³ata za osobê towarzysz¹c¹, bez zabiegów 525PLN Dzieci w wieku 4-10 lat 260 PLN Dzieci do lat 4 gratis Akceptujemy Pañstwa czworono¿nych ulubieñców op³ata 30 z³ (doba)

KARINO SPA Berezka 30B, 38-610 Polañczyk 013 469 21 38, 666 560 010 recepcja@pensjonatkarino

www.pensjonatkarino.pl

Wyjątkowy podarunek  

Wyjątkowy podarunek

Advertisement