Page 1

HOTEL komfort i dyskrecja,

SPA & WELLNESS nowoczesnosc i natura,

STADNINA Bieszczady w siodle,

RESTAURACJA kuchnia naturalna,

Rodzinny czas Pragniesz spêdziæ radosny czas ze swoj¹ rodzin¹? Karino to miejsce idealne na takie pobyty! Sala zabaw, brodzik na basenie czy jazda konna pod czujnym okiem instruktora sprawi¹ najm³odszym wiele przyjemnoœci. Dla rodziców przygotowaliœmy wspania³e zabiegi SPA, które pozwol¹ siê w pe³ni odprê¿yæ i zrelaksowaæ. Sprawcie sobie wszyscy doskona³y wypoczynek, który dla wszystkich bêdzie niezapomnian¹ przygod¹! Pakiet zawiera: - 3 noclegi w komfortowym pokoju - 3 œniadania w formie sto³u szwedzkiego - 3 obiadokolacje - Masa¿ gor¹cymi kamieniami czêœciowy dla dwojga - Masa¿ twarzy i obrêczy barkowej dla dwojga - nielimitowany pobyt w czêœci Wellness (basen z atrakcjami wodnymi i brodzikiem dla dzieci, jacuzzi, kompleks saun oraz strefa sch³adzania) CENA PAKIETU: 1330 PLN 1223 PLN/2os. OKAZJA !!! Od poniedzia³ku do pi¹tku, cena pakietu wynosi 1130 PLN/2os Dzieci w wieku 4-10 lat 50% zni¿ki Dzieci do lat 4 gratis Akceptujemy Pañstwa czworono¿nych ulubieñców op³ata 30 z³ (doba)

KARINO SPA Berezka 30B, 38-610 Polañczyk 013 469 21 38, 666 560 010 recepcja@pensjonatkarino

www.pensjonatkarino.pl

Rodzinny czas  

Rodzinny czas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you