Page 1

[ www.esanlarrabetzu.org [ esanlarrabetzu@gmail.com 23-

Udala. Udala

67-

ADIERAZI EH. ETAren agiria

458-

URRIA

2010

Larrabetzuko Ezker Abertzalea

04

Plan Orokorra. Plan General.

Larrabetzuko jaiak

Plan Orokorra.

Ezker Abertzalearen proposamenak

4-5.orrialdeak

Bruselako Adierazpenaren ildoan urratsak egiteko prest agertu da ETA.

7.orrialdea

URRIAK 2. MANIFESTAZIO NAZIONALA. BILBON


udala Larrabetzurako Plan-Orokorra idatziko duen enpresaren kontratazioaz. 9 talde aurkeztu ziren Larrabetzuko Plan Orokorra idazteko.

1. sobrean baliabide teknikoak puntuatu ziren, 3. sobrean diru eskaintza eta 2. sobrean irizpide subjetiboak. Azken honek izan du garrantzi handiena beste bietan talde guztiak parean gelditu baitira. Puntu gehien 4. taldeak eskuratu ditu: 93 puntu ESTUDIOK.

Larrabetzuko Ezker Abertzaleko udal-taldeko 7 lagunek 10 ordutik gora eman genituen proposamen guzti guztiak aztertzen. Gure ustez, 7. proposamenak zan onena : Herrotik. Zergaitik:

- Proposamenaren ardatza parte hartzea da eta ez ohiko metodologia bati gehitzen zaion aparteko prozedura. 8 hilabeteko epea. Proposamen honen ardatza partehartzea denez, hori bermatzeko honako bitartekoak zehazten dituzte: > DIAGNOSI FASEA Orain arte egindakoa kontuan hartuta larrabetzuarrok berba egitea lortu gura dute. Horretarako: Ekitaldi publikoa. Inkesta banatzea. Datu ofizialak kontrastatzeko laginketa. Erroldatu gabekoen artean laginketa. Tailerrak: Berbagaiak: Beharrizanak, etorkizuna... Ondorioen dokumentua. > AURRE ABANTZEA Gaikako tailerrak: Alternatibak eta ideiak sortzea. Preferendum-a: Batutako informazioa publikoki aurkeztu ostean, nork bere lehentasunen arabera bozkatu. Aurkezpen publikoa. > ABANTZEA Asanbladak auzoetan. Liburu zuria: Plan orokorraren eragina gehien jasango duten larrabetzuarrengana hurbildu edota euren parte hartzea bilatu. Aurkezpen publikoa. Herrotik proposamenak eskaintzen dituen hobekuntzak. Naturarekiko proiekzioa Mapa eta katalogo paisajistikoa. Lurraldearen azterketa zehatza. Prozesu ekologiko eta sozialak eta urbanistikoak maila berean. Uraren ziklo osoaren jasangarritasuna. ............................... Elección de la empresa que realizará el avance del Plan General.

El PNV y ARALAR-EB han reconocido que no han leido las 9 propuestas que se presentaron para realizar el avance del nuevo plan general. El criterio de ambos para elegir el equipo que esta redactando el avance ha sido el del arquitecto . ¿Cómo se puede seguir el criterio de un arquitecto que ha perdido la confianza de todos los grupos municipales y será reemplazado en breve?

Ostantzeko proposamenek ez dituzte inondik inora 7.proposamen honek eskaintzen dituen bermeak eskaintzen, ez alderdi metodologikoari ez hobekuntzei dagokienez eta are gutxiago, herritarron parte hartzeari dagokionez. Abuztuaren 4ko udalbatzarrean, uztailaren 30eko kontratazio mahaian erabakitakoa berretsi behar zen. Ezker Abertzaleko zinegotziak, honakoa adierazi zuen:

- Uztailaren 30eko kontratazio mahaian EB-ARALAR eta PNVko ordezkariek emandako iritziak aintzat hartuta, gure ustez bi alderdi horietako ordezkariek ez zituzten 9 proposamenak behar den legez aztertu.

- Halandaze, udaleko arkitektoak ezarritako irizpideak ontzat eman zituzten, ez soilik teknikoak, baita subjetiboak ere, hau da, ezagutza tekniko sakona eskatzen ez dituztenak ere. - Ondorioz, Larrabetzurako Plan Orokorraz idazteaz arduratuko den taldea udaleko arkitektoak ezarritako irizpideen arabera aukeratu dela salatu gura dugu.

EB-ARALAReko ordezkariak zera erantzun zuen: Egia da, alderdi teknikoak ez ditugu aztertu eta udaleko arkitektoak ezarritako irizpideak hartu ditugu aintzat. Ostera, parte hartzeari erreparatu diogu eta uste dugu 7.proposamenak (Herrotik) ez duela ezer zehazten. Horrez gain, lana 8 hilabetean egitea proposatzen du eta horri onartezina deritzogu.

PNVkoak erantzun zuen: Nik ez ditut 9 proposamenak nire alderdikideekin aztertu. 1, 4, 6 eta 7. proposamenak baino ez ditut irakurri. Bat nator EB-ARALAReko ordezkariarekin, 7. proposamenak ez du ezer zehazten eta ez ditu epeak errespetatzen.

7. proposamena ganoraz aztertu duenak zelan esan lezake ez duela parte hartzeari buruzko metodologia zehazten? Eta puntu gehien lortu dituen ESTUDIO K taldearen proposamenak gehiago zehazten du? Onargarria da PNVk horren garrantzitsua den erabaki batean aitortzea ez dituela proposamen guztiak aztertu? Orduan zeren araberako iritzia eman du PNVk? Onargarria da EB-ARALARen jarrera, hau da, Udaleko arkitektoa aldatu egin behar dugula onartu eta gero horren garrantzitsua den erabaki batean arkitekto horren beraren iritzia bakarrik kontuan hartzea? La Izquierda Abertzale, tras estudiar las 9 opciones, propuso la que más impulsaba la participación popular, y presentaba alternativas a todos los temas desde diferentes puntos de vista: sociales, económicos, ecológicos,...Si bien es verdad que alargaba el proceso 8 meses. Gracias a los votos de PNV+ARALAR-EB, el criterio del arquitecto ha sido fundamental para elegir la empresa que realizará el avance. Empresa elegida: ESTUDIOK. Más información: http://esanlarrabetzu.org


OBRAS EN EL EDIFICIO DE ERREBALE, ANTIGUO BATZOKI. El PNV, en la legislatura 2003-2007, decidió solamente la realización de las obras de estructura tal y como está en su estado actual. Y lo hizo porque, al igual que ahora, no había dinero en el ayuntamiento para la realización de la obra completa. Así que no se ha paralizado nada, lo aprobado está realizado en su integridad. Ensalzan su “novedosa propuesta” basada en el programa INEM-Corporaciones Locales. La información sobre programas institucionales llega al ayuntamiento y es el alcalde el que por razones obvias (está liberado cobrando buen sueldo) las conoce primero. Una vez ocurrido esto el alcalde, o más bien el arquitecto, informó de las mismas en la comisión de urbanismo.

En el contexto de las deliberaciones normales de la comisión se decidió solicitar esa ayuda para el cierre interior de las fachadas del edificio. El cierre exterior no se podrá hacer porque hace falta mano de obra más especializada como canteros etc.. Anteriormente en la comisión de urbanismo se había deliberado sobre las posibilidades de destinar la ayuda procedente del Plan E que finalmente se descartó y se ha destinado a las piscinas, por el riesgo de rechazo que existía al chocar con las previsiones de las bases para su otorgamiento ya que para las obras realizadas se habían recibido ayudas de otras instituciones (Diputación). Así que resultaba lógico que si había mas ayudas se destinasen a ésta. Tratar de arrogarse todo el protagonismo sobre lo que la comisión de urbanismo decide dentro de sus deliberaciones normales, denominándole “novedosa propuesta del PNV” no deja de ser más que una muestra de los endebles recursos del PNV, incapaz de llevar a cabo acciones, iniciativas y propuestas dignas de un partido político que ostenta la alcaldía.

Errebale eraikina ( lehenagoko Batzokia)

2003-2007 legegintzaldian, espainiako legeari esker udalean bakar bakarrik zegoenean, PNVk eraikinaren egitura bakarrik konpontzea erabaki zuen, orduan, gaur legez, ez zegoelako obra osoa egiteko diru nahikorik. Halandaze, inork ez du ezer geldiarazi, udalean onartutakoa da gaur egun eginda dagoena, ez gehiago , ez gutxiago.

Jakina denez, alkatea, arkitektoa edota idazkaria izaten dira udalera edozein instituziotik datorren informazioa eskuratzen lehenak eta hori bera gertatu da, oraingoan ere, INEMetik etorritako informazioagaz. Informazio hori udaleko arkitektoak eroan zuen hirigintza batzordera eta bartzorde horretan dauden hiru alderdietako zinegotziek aho batez erabaki zuten eraikinaren barruko fatxadak ixteko laguntza eskatzea, ez zen beraz, PNVren “proposamen berritzaile” bat izan. Kanpoko lana ezin izango da egin harginen eta antzeko langile espezializatuen lana delako. INEMen 3_ laguntza hori eskatzearen arrazoiak honakoak izan dira: -Eraikina amaitu barik dago

-Eraikina amaitu egin behar da eskaini ditzakeen zerbitzuak oso garrantzitsuak direlako eta erdigune historikoaren dagoelako.

Gai honi berari dagokionez, hirigintza batzordeak PLAN E delakotik eratorritako dirulaguntza eskatzea hausnartu zuen hasiera batean baina azkenean PLAN E delakotik jaso daitekeen dirulaguntza igerilekuak konpontzeko erabiltzea erabaki zen, aho batez. Izan ere, Larrabetzuko udalak, lehenagotik, Errebaleko eraikina konpontzeko laguntzak jaso izan ditu beste instituzio batzuetatik eta horrek PLAN E delakotik ezer jasotzea arriskuan jar zezakeen. Beraz, hirigintza batzordean dauden hiru alderdiek aho batez erabaki zuten INEMeko laguntza aprobetxatzea. Larrabetzuko PNVko zuzendaritzakoen jarrera onartezina da eurena ez dena euren proposamentzat aurkeztea larria bada, are larriagoa baita oposizioko bi alderdiak ezeren errudun jotzea. PNV gutxiengoan geratu zen udalean Larrabetzuko emakume eta gizonen gehiengoak hori berori erabaki zuelako. Herritarrari gezurra esatea da “ herritarren alde” lan egitea? Informazioa manipulatzea da “ herritarren alde lan egitea”? Larrabetzuko Ezker Abertzaleko kideok ez dugu holangorik onartuko eta herritarrari benetan gertatzen denari buruzko informazioa helarazoko dizuegu. Ez gaitzaten berriz egundo engainatu.

POLIGONO INDUSTRIAL BARRIA.

Bersoa eta Sasine ostean dagoen lur-saila NEINOR enpresak erosi zuen. NEINOR enpresaren akzioen %100 BBKrena da. Legeak agintzen duenez, NEINORek lur horren %15a eman zion udalari. Hasierako prezioak asko jeitsita, saltzen ez zela ikusirik, udalak lur horren balioa 1.968.716?tan ezarri zuen. Orain, erosle gai bat agertu da: Excavaciones Fernando Gomez. Enpresa honek 98.000?ko fidantza ordaindu du eta fidantza hori itzuliezina dela kontuan hartuta, badirudi lurrak erosteko benetan prest dagoela. Erosketa gauzatuz gero, Larrabetzuko udalak hainbat zor kitatuko ditu eta 2011ko aurrekontuetan eragin nabarmena izango du. Orain larra-

betzuar guztioi dagokigu diru horregaz zer egin erabakitzea.


Plan General PLAN OROKORRA.

LARRABETZUKO EZKER ABERTZALEAREN PROPOSAMENAK.

PLAN GENERAL. ¿Qué opina la Izquierda Abertzale de Larrabetzu ante la elaboración del borrador del nuevo Plan General?

Larrabetzuko Udalak hirigintzarako Plan Orokorra egin eta onespena ematen dionean, hurrengo 8/10 urterako Larrabetzuko lurrak eta espazioak zertarako erabiliko diren zehaztuta geldiko da. Planak Larrabetzun zer egin eta zer ez erabakiko du. Herritarren eta ingurune naturalaren etorkizuna jokoan dago. Zerbitzuak eta espazioak egokiak izan daitezela hezkuntzarako, osasunerako, garraiorako, pertsonen arteko harremanetarako, naturaz gozatzeko, euskararako, kulturarako, azken batean, herri ekimenerako.

Que el nuevo Plan debe tener en cuenta : -Los datos, criterios y sugerencias recogidos por medio de la participación popular.

Azken hiru urteotan, argi planteatu dugu PLAN OROKORRAK herritarren galderei, beharrizanei, egonezinei, .. eta abarrei erantzun beharko liekeela. Herritarron partehartze aktiboa indartu beharko luke iritziak eskatu eta kontrastea egiteko orduan, baina baita erabakiak hartzeko ere. Beraz, ondorengo puntuei erreparatu beharko diegula uste dugu:

-Las previsiones naturales de crecimiento. -Un desarrollo armónico y equilibrado.

- Herritarren partehartzeari. - Hazkunde naturalari. - Garapen naturalari, Orekatuari eta armonikoari. - Etxebizitza berrien beharrizanaren planteamendua, hazkunde naturalari lotuta egin beharko da. - Herri izaerari: kultura eta hizkuntza bermeari. - Ingurumenean eragina aztertu egiten den moduan, herri izaeran egiten den eraginari ere erreparatu beharko diogu. - Lurraren kalifikazioak eta klasifikazioak orekatuak izateari. - Nekazaritza izaera gorde beharrari. - Larrea, baliabidetzat hartu beharrari. - Gizarte ohiturak aldatu beharko ditugu: garraio publikoa indartu beharko da - Ingurumenarekiko begirunea landu beharko da.

-Una política de construcción de nuevas viviendas unida al crecimiento natural de la población.

-El respeto al entorno medioambiental y a las señas de identidad de Larrabetzu. -La riqueza y el patrimonio cultural del pueblo, particularmente su carácter euskaldun. -La calificación equilibrada de los diferentes tipos de suelo.

-La mejora y fomento del transporte público. Para conseguir el desarrollo sostenible y equilibrado que proponemos, son especialmente importantes algunas actuaciones en las siguientes áreas: - VIVIENDA. - URBANISMO. - CRECIMIENTO. - MEDIO AMBIENTE.

I

HAZKUNDEA

Gure pentsaeran ez dago epe laburrean etekin handiak gutxi batzuentzat ateratzerik eta epe luzera kalte sozialak, ekonomikoak eta ingumenerako sortuko dituen Plan Orokorraren alde egiterik. Zentzuzkoagoa litzateke dagoenari etekin egokia ateratzea, lurren klasifikazio berriak behin eta berriro egiten ibili barik. Zortzi urteren buruan biziko den bizilagun kopuruaren araberako hazkunde arrazionala eta sostengarria da kontuan hartu beharrekoa.

GARAPENA

Plan Orokorrak bermatu behar ditu gaur egungo eta gerorako herriaren ordenazio eta garapena arrazionala eta sostengarria baina baita herriaren ezaugarri identitarioak. Beraz, hurrengo 8 urteren buruan izan behar duen etxebizitza eskaintzak kontuan hartu beharko ditu, aurreikusita dagoen herriaren hazkundea, batazbesteko familia tamaina eta bizilagunen kopuruaren igoera ( 2000).


auzoLAN VIVIENDA.

- Fomentar tanto la construcción de viviendas de protección oficial como la oferta de viviendas de alquiler a precios asequibles.

-Tener en cuenta las numerosas viviendas vacías existentes en el municipio.

-Preservar los caseríos deshabitados con vistas a su posible recuperación. -Definir las posibilidades de utilización que se vayan a dar a los bajos y locales comerciales de los edificios de viviendas.

CRECIMIENTO

Las previsiones de crecimiento para los próximos 8 años deben basarse en criterios racionales. El nuevo plan no debe abrir ninguna puerta a un modelo de crecimiento que sólo beneficie a unos pocos en detrimento de los intereses de la mayoría.

URBANISMO

Hay que fijar unos límites adecuados al crecimiento urbano. No se debe permitir un crecimiento urbano desproporcionado a costa de las zonas rurales del municipio. El desarrollo y mantenimiento de las zonas industriales del municipio se debe amoldar al tamaño actual y las previsiones naturales de crecimiento de Larrabetzu. Las actuaciones en dichas zonas también deben tener en cuenta los servicios y accesos necesarios para el funcionamiento de las mismas.

MEDIO AMBIENTE

El nuevo plan debe debe contemplar medidas para la protección de los ríos y cursos naturales de agua de nuestro municipio. Desde la Izquierda Abertzale os animamos a todos los vecinos y vecinas de larrabetzu a seguir participando en esta nueva fase de elaboración del plan. El futuro de nuestro pueblo depende de ello.

ETXEBIZITZAK.

Larrabetzuko Udalean, herritarren eskubideak defendatzeko, etxebizitzek lehentasuna hartu beharko lukete, funtzio sozial garrantzitsua betetzen dutelako, herritarren harremanak indartu, gazteen emantzipazioa ahalbideratu eta abar Bestalde, etxebizitzak merkatutik kanpo egon beharko luke, oinarrizko eskubidea delako. Babes ofizialeko eskaintza egin beharko litzateke, batez ere. Beraz, oso kontuan hartu beharko lirateke ondorengoak:

1.Hutsik dauden etxebizitzak 2.Hutsik gelditzen diren baserrien babesa edota zaharberritzea 3.Lonjen eta etxabeen erabileraren azterketa egitea Plan Orokorra definitzeko.

INGURUMENA

LURRAri dagokionez, urbanoa eta urbanizagarrien lurren limiteak zabaltzen doaz etengabe eta landa-lurra txikitzen, Nekazaritza-abeltzantzari indarra eman badiogu, landa-lurra babestu beharra dago. Plan Orokorrak ziurtatu behar du baliabide naturalen erabilera zuzena. Edozein lurretan egiten diren jarduerak, paper garrantzitsua jokatu beharko luke, bai paisajistikoa, soziala, zein kulturala. Beraz, 5_ 1.Interes berezia duten lurrak eta lur emankorrenak direnen katalogoa egin beharko litzateke. 2.Gaur egungo krisi egoera sakona kontuan hartuz, ondorengoen beharrizanetarako lur eremurik onenak gorde eta zaindu beharko genituzke. 3.Abandonatutako lur pribatuak herriaren esku jarri beti ere nekazaritzarako erabilerarekin jarraitzeko konpromisoarekin. 4.Herri bideak egoera onean mantendu beharko lirateke, pasabide egokiak bermatuz.

INDUSTRIAGUNEAri dagokionez, kokalekua, eremua eta industria-mota izango dira zehaztu beharrekoak. Industriguneak behar duen garraio zerbitzuagatik eta onenak diren lurrak ez daitezen alferrik galdu, errepideetatik hurbil eta baso maldatan dauden lur eremuetan kokatu beharko lirateke. Lur eremuaren neurriari dagokionez, erabakitzeko orduan herriaren tamainari erreparatu beharko zaio hazkundeari eta geroari. Industria-motai dagokionez, herritarrekin izango duen harremana, esaterako, sortuko lukeen enplegua, ingurumenari izango dion begirunea eta etorkizuneko beharrizanak asetzeko izango duen gaitasuna lirateke kontuan hartu beharreko irizpideak. ERREKAri dagokionez, bere bidea naturalki egiten utzi behar diogu.Hurrengo belaunaldietarako, ahalik eta egoera onenean gordetzea izan beharko da gure konpromisoa. Beraz, Plan Espeziala egin beharko litzateke errekarik ez dela estaliko eta ubiderik ez dela aldatuko bermatuko duena eta Atxispe, Aretxabalagane eta Arteibai (Berresonaga) errekak garbi izateko eta inguruan duten ekosistema mantentzeko. Bestalde, Larrabetzu herriak bere errekak eta ur emariak erabilita bere burua asetzeko nahikoa den ala ez ikertzea interesgarritzat jotzen dugu.


Adierazi EH aurrera! ADIERAZI EH.

Los derechos que reivindicamos quienes formamos parte de ADIERAZI EH son inalienables y nos corresponden a todos y todas, por lo que no pueden ser negados ni prohibidos.

- Derecho a la vida y a la libertad - Presos vascos a Euskal Herria. Puesta en libertad de los que han cumplido su condena y de los enfermos. - Detener de inmediato la incomunicación y la tortura. - Libertad de expresión: todas las personas, todos los proyectos, todas las opciones. _6 - Legalización inmediata de partidos y organizaciones ilegalizadas, y consecuente desactivación de los procesamientos, juicios y sentencias correspondientes.

DETENIDOS Y TORTURADOS.

9 Militantes independentistas fueron arrestados el pasado 14 de Septiembre. La aplicación de «la bolsa» hasta en veinte ocasiones, amenazas, simulacros de violación, tocamientos, posturas forzadas, polvos blancos que adormecen... Son sólo algunas de las prácticas denunciadas por los últimos nueve arrestados. EL ESTADO ESPAÑOL RESPONDE CON REPRESION Y TORTURA A LA OFERTA DE LA IZQUIERDA ABERTZALE. ¿Es esta la paz del Estado Español??. ¿ POR QUÉ EL PNV NO DICE NADA ANTE LA TORTURA?.

ADIERAZI EHekimen herritarrak irailaren 11ko manifestazioan eskatu gura zuena:

1. Pertsona guztientzat eskubide guztiak Euskal Herri osoan bermatuko dituen egoera berria: Salbuespenezko eta bortxakeriazko egoera zein egintza oro gaindituz eta eskubide gabezia, urratze edota murrizketa guztiak geldituz. 2. Eskubide zibil eta politikoen, giza eskubideen, eskubide indibidual eta kolektiboen bermea, eta zehazki: • Bizitza eta askatasuna. • Euskal presoak Euskal Herrira. Kondena bete dutenak eta gaixorik daudenak kalera. • Inkomunikazioa eta torturak gelditzea. • Adierazpen askatasuna: pertsona guztiak, proiektu guztiak, aukera guztiak. • Alderdi eta erakundeen legalizazioa, eta ondorioz, auzi eta sententzia guztiak indargabetzea.

Hauxe da 42 eragilek, 150tik gora ordezkari ezagunek eta milaka eta milaka herritarrek exijitzen duguna eta hori berori da debekatu dutena, Euskal Herritar guztiok, munduko herritar orok, berezko ditugun eskubideen alde manifestatzea da debekatu dutena. Euskal Herri osoan giza eskubide, eskubide zibil eta eskubide politikoen aldarrikapena da debekatu dutena. Europa osoan parekorik ez duen salbuespenezko egoera da. Denontzako eskubide guztiak Euskal Herri osoan eta Adierazpen askatasuna. Eskubide guztiak guztiontzat : aldarri hauek debekatu dituzte. Baina ez dute lortu eta ez dute lortuko pertsona legez dagozkigun eskubideak ezin dizkigulako inork ez ukatu ez debekatu.

Gaur, irailaren 11an, Bilbon Euskal Herrian giza eskubide, eskubide zibil eta eskubide politikoen defentsan sortu dugun ekimen herritarra geldiezina dela aldarrikatzen dugu. Ez dago auzitegirik, ez epailerik, ez fiskalik ez poliziarik eskubide horiek Euskal Herri osoan pertsona guztiontzat lortu arte hasi dugun bidean geldiaraziko gaituenik.

www.adierazieh.com

http://www.stoptortura.com/

http://www.askatu.org/berria.php?id_edukia=4889&lang=eu


ETA ha hecho público un nuevo comunicado, dirigido esta vez a la comunidad internacional en general y a los firmantes de la Declaración de Bruselas en particular, en el que muestra su disposición a analizar juntos los pasos que necesita una solución democrática al conflicto vasco, incluidos los compromisos que debe adoptar ETA.

La organización armada muestra su respeto y agradecimiento a los firmantes del texto que se presentó en marzo para solicitar de ETA un alto el fuego permanente y verificable, y del Gobierno español una respuesta adecuada a ello.

Declaracion de Bruselas

“Nosotros, los abajo firmantes, damos la bienvenida y elogiamos los pasos propuestos y el nuevo compromiso público de la Izquierda Abertzale con los medios «exclusivamente políticos y democráticos» y una «total ausencia de violencia» para conseguir sus objetivos políticos. Plenamente realizado, este compromiso puede ser un paso fundamental para poner fin al último conflicto en Europa. Tomamos nota de la expectativa de que los próximos meses pueden dar paso a una situación donde el compromiso por los medios pacíficos, democráticos y no violentos se convierta en una realidad irreversible. Para ello, hacemos un llamamiento a ETA para que apoye este compromiso declarando un alto el fuego permanente y completamente verificable. Tal declaración, debidamente respondida por el Gobierno español, permitiría que los nuevos esfuerzos políticos y democráticos avancen, las diferencias sean resueltas y se alcance una paz duradera.” http://ezkerabertzalea.info/irakurri.php?id=5110

I

Bruselako Adierazpenaren ildoan urratsak egiteko prest agertu da ETA 2010eko irailaren 5ean ETAk eraso ekintza armaturik ez burutzeko erabakiaren berri eman du. Frantzia eta Espainiaren itxikeriaren aurrean, ETAk berriro itsasoratu du gatazka demokratikoki konpontzeko aukeraren ontzia. Eta aingurarik bota gabe hartu du lehenengo erabakia, ur zabalagoetan murgiltzeko prestutasunarekin. Borondate demokratikoa izanez gero, gaur eta hemen, gatazka konpontzea posiblea da.

Bruselako Adierazpenean eskaera zehatza egiten zitzaion gure erakundeari eta, gure ardurari izkin egin gabe, erantzun zuzena helarazi nahi dugu:

1.- Euskal Herriak Espainia eta Frantziarekin duen gatazkak arrazoi politiko sakonetan du oinarri. Hortaz, gatazka gainditzeko, urrats partzialetatik harago, gatazkaren erroak barnebildu eta korapiloak askatuko dituen proposamen osatua behar da.

2.- Gatazka behin betiko gaindituko bada, konponbide sendoa behar du ezinbestean, alde anitzeko konpromisoetan eraiki eta elkarrizketa eta negoziazioaren bidez garatu behar dena. 3.- Gatazkaren konponbidearekiko erakutsi duzuen konpromisoa aintzat hartuz, ETAk bere prestutasuna adierazten du konponbide demokratikoak behar dituen urratsak elkarrekin aztertzeko, ETAk hartu beharreko konpromisoak barne.

Azken bi hamarkadetan ez dira gutxi Europaren bihotzean sortu diren eta nazioarteko onarpena aurkitu duten estatu berriak. Hurbil ditugu ere, Groenlandia eta Eskoziako herritarren borondateari bide emanez beren burujabetza eraikitzen ari diren herriak. Borondate politikoa egonez gero, herrien etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko aukera egon badago. Konponbidearen gakoa Euskal Herrian dagoela jakinik, garrantzitsua da oso nazioartetik egin daitekeen ekarpena.

Hortaz, berriro ere dei egiten diegu nazioarteko komunitate, eragile eta instituzioei mendetako gatazka politikoari konponbide iraunkor, justu eta demokratikoa emateko prozesu demokratikoa bultzatzen eta egituratzen parte har dezaten».

IRAILAK 27. GUDARI EGUNA.

7_


AEKri esker, Larrabetzun berton euskara ikasteko aukera dago. Nabarmena da aspaldion Larrabetzun euskararen erabilerak behera egin duela. Gero eta ume euskaldun gehiago dugun arren, helduok gero eta gutxiago erabiltzen dugu.Orain aukera itzela dago dakiguna hobetzeko eta ez badakigu, ikasteko.

GORA JAI HERRIKOIAK.

Solo podemos felicitar a la comisión de fiestas, a todos y todas las que han tomado parte y al conjunto de vecinos y vecinas que hacen posible un año más unas fiestas populares, hechas en el pueblo y para el pueblo. Una vez más se ha demostrado que el dinero no es indispensable para poner en marcha unas fiestas populares.

Ante esto, el PNV de LARRABETZU esta lanzando duros ataques en contra de la comisión popular y del modelo de fiestas. Ya sabemos lo que quiere la dirección del PNV: Privatizar las fiestas y darselas a alguna empresa del partido para hacer negocio. Ya lo están intentado en Bilbo y en otros pueblos. Mientras los y las vecinas quieran seguir realizando unas fiestas populares a traves de comisiones abiertas a todos y todas, nuestras fiestas seguiran siendo del pueblo y para el pueblo. GORA AKER MARI!

URRIAK 2.

,

Gure ustean, Larrabetzuko udalak bitarteko guztiak eta beharrezko laguntza guztia eskaini behar du Larrabetzun euskara ikasteko aukera gauzatu dadin.

> Maila ezberdinak/diferentes niveles > Goizez edo arratsaldez/ Mañana o tarde > 4 egun astean / 4 dias a la semana > Diruz lagunduak / subvencionadas

Informazio gehiago: 94 454 39 67 / 607 75 98 94 edo txepetxa@aek.org

Herriko jaiak 2010

GORA JAI HERRIKOIAK!!. .

Zorionak antolatzaileei eta Larrabetzuko jaietan parte hartu dozuen larrabetzuar guztiei.Aurten ere, larrabetzuarrok larrabetzuarrontzat egindako jaiak izan dira Andramariak, San Bartolome eta Emeteriak.

Zazpi egunetan larrabetzuarrok parte hartzeko hainbat ekitaldi burutu dira eta guzti hori 26 mila euro eta gutxirekin. Urterik urtera murrizketa nabarmena pairatu dute gure jaiek eta hala ere, Intxurreta jai-batzordeak, jai herrikoiak proposatu eta larrabetzuarrek burubelarri parte hartzea lortu du. Hori guztiori, borondatez eta dozenaka larrabetzuarren laguntzaz. Urteak ziren Larrabetzuko PNVko zuzendaritzak ez zuela Larrabetzuko jaiei buruzko iritzirik plazaratzen.

Aurten, ostera, jai-batzordearen kudeaketa eta jai eredua bera zalantzan jarri ditu baita herritarrez osatutako jai-batzordearen beraren funtzionatzeko era ere. Argi eta garbi azaldu dutenez, gurago dituzte enpresa pribatuek kudeatutako jaiak, herritarrak ikusle pasibo huts bihurtzen dituzten jai ereduak eta larrabetzuarron parte hartzea baino larrabetzutik kanpoko jendea erakartzea. Ez da kasualidadea eta ez da Larrabetzun bakarrik gertatzen ari, PNV jai eredu parte hartzailearen kontrako iritzia zabaldu guran dabil Euskal Herri osoan. Larrabetzuko Ezker Abertzaleak bat egiten du herritarren parte hartzean oinarritzen diren jai ereduekin, herritarrez osatutako jai-batzordearekin, larrabetzuarrok larrabetzuarrontzako egindako jaiekin, kanpokoei ongi etorria eta etxekoei parte hartzeko deia egiten dien ereduarekin. Zorionak Intxurreta jai-batzordeari eta zorionak larrabetzuarrei. Gora jai herrikoiak!. Gora akermari!

MANIFESTAZIO NAZIONALA.

“Ez manifestazioen debekuari. Inongo inposiziorik ez, inongo indarkeriarik ez. Bai giza eskubideei, eskubide zibilei eta politikoei.”

BILBO. Aita Donosti Plazan.

17.00etan

esanlarrabetzu urria 2010  

larrabetzuko ezker abertzalea. Urria 2010 aldizkaria. Herriko gaiak eta euskal Herriko politika

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you