Page 1

Bernat.edu Perquè t’agrada ensenyar matemàtiques... Bernat Orellana López

Setembre 2011 Índex temàtic.


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Introducció.

Eines de càlcul científic.

Reflexions inicials.

Models de treball a partir d’objectes reals.

Objectius del programari.

La WEB aportació essencial.

Les eines com a element constructiu.

Mètode de treball.

Construcció de cases.

Treballs amb quadrats.

Treball amb perspectiva.

Composicions de figures.

Completar, resseguir i dibuixar.

Tractat de paral·lelisme.

Planta, alçat i perfils.

Els volums.

Construccions amb línies.

Competències bàsiques de visual i plàstica.

Aspectes teòrics.

Línies simples subjectades a trames.

Dibuix de superfícies a partir de degradats.

Les corbes com a element constructiu.

Eines flotants dinàmiques.

Aspectes teòrics.

Tipus d’eines flotants.

Circumferències concèntriques.

Transportador d’angles

Jocs espacials amb circumferències.

Cartabons i escaires.

Divisió de la circumferència en parts iguals (dotze parts).

Representacions circulars.

Polígons inscrits.

Jocs amb circumferència.

Línees rectes i corbes.

Eines flotants dinàmiques. 

Tipus d’eines flotants.

Transportador d’angles

Cartabons i escaires.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programes de funcions. 

Escales.

Tipus de funcions.

Eines flotants en la representació de funcions.

Programes d’Estadística.. 

Funcionalitat.

Tipus de gràfica.

Eines flotants en la representació gràfica de funcions.

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Introducció. Aquest material està pensat com a material d’estudi i reflexió pels docents que treballeu les matemàtiques en Educació Primària i en contextos de dificultats d’aprenentatge en Educació Secundària. Veureu que és treballen propietats, relacions i situacions ben senzilles –o ben complicades, sempre depenent dels nivells d’aprenentatges o de la realitat social de l’entorn escolar en el que desenvolupeu la vostra tasca docentAlguns alumnes no aprenen matemàtiques –ni altres àrees, es clar- com a resultat d’una suma de factor que junts impliquen els resultats acadèmics que tots coneixen. Un d’aquests factors és la manca de materials que innovant la pràctica educativa, presenten materials, eines i propostes curriculars d’una forma que resultin d’interès als alumnes –cada dia més analfabets funcionals en les competències acadèmiques, i al mateix temps, més integrats en les competències digitalsHem vist el interès dels alumnes en tot el que implicava les “noves tecnologies” –noves?- i per això hem obert el treball escolar a l’ordinador, tot pensant que el fet de presentar els continguts d’una manera digital, ja significava un avanç, sense pensar que aquesta era una eina més, un recurs més, una nova forma de presentar els continguts. Res més¡

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Hem canviat el suport paper pel full electrònic, però no hem avançat com a conseqüència de que no s’ha modificat la metodologia. El problema és la conseqüència de la manca de desenvolupament tecnològic, ja que tots els recursos en la investigació dels continguts, formats i materials cada vegada estan més pensats per afavorir el consum a partir dels suports digitals en xarxa que per a transformar, evolucionar i millorar l’escola. El format PDF en el que es presenta el material digital, ofereix poques alternatives en la construcció de materials curriculars on l’alumne pugui desenvolupar la part del currículum a fer d’una manera digital –sense renunciar, al paper com a suport fonamental del treball escolarAquest material, que ha de tenir continuïtat en un futur immediat com a llibre de didàctica digital de les matemàtiques, presenta models, referents, patrons i guies de treball per a treballar amb els teus alumnes en el programa DIBUTECNIC... Resulta interessant observar com alumnes amb un grau de motivació baixa treballen, realitzant tasques creatives i et donen que ells

DEN¡

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic

SI PO-


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Reflexions inicials. Les matemàtiques regeixen el caos de l’Univers i les seqüències harmòniques de la Natura. El pensament matemàtic crea models i fa previsions des de la complexitat de la física quàntica fins a l’estudi topològic que fan els nadons en llençar objectes per reajustar les percepcions sensorials a l’espai exterior. Construir situacions matemàtiques implica fer previsions, comparar objectes, saber situar-se en el temps i en l’espai, per això, per dominar el llenguatge universal dels nombres cal abans tenir l’estructura física del l’edifici matemàtic resolt, creat, estructurat i això s’aconsegueix representant la realitat amb algoritmes, amb paraules claus que escriuen el llibre, els llibres de les representacions matemàtiques. Els homes que van recórrer l’etapa paleolítica en el viatge ancestral en la recerca del foc, van arribar al Neolític amb els aprenentatges fets a partir de l’experimentació que obliga la necessitat de la supervivència: fer previsions respecte a les distàncies recorregudes en cada jornada amb la finalitat de preveure l’arribada de la nit, determinar l’alçada d’un arbre per experimentació topològica visual, per establir d’aquesta manera si era un element segur en alçada, analitzar distàncies visuals per llençar objectes als possibles depredadors. Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Primer va ser l’especulació, l’anàlisi, després vindria la representació gràfica a sobre de les roques d’objectes quotidians i d’animals. Arribar a la perfecció dels artistes del quaternari va ser possible gràcies a una evolució sensorial aconseguida per l’experimentació,per la necessitat comunicativa, que ens humanitza com a subjectes privilegiats en els nivells evolutius de la filogenètica. El càlcul, el comparar objectes en l’operació bàsica de comptar amb la base d’establir relacions “un a un”, va ser posterior, va significar una fita en l’escala evolutiva matemàtica, l’últim tram dels homes de la primigènia. Van arribar com a conseqüència d’un treball acurat, seqüenciat en el temps i en l’espai, a partir de models experimentals, experimentant i esperant respostes. Les matemàtiques signifiquen observació, assaig, anàlisis per determinar les relacions profundes de la matèria, de l’ordre natural per acabar escrivint, formulant i pensant algoritmes que representen models matemàtics. Aquesta funció abstracta és una dels avanços més significatius en l’evolució humana, comparable –i company en la trobada- del llenguatge. Hem aprés que per iniciar el procés de la lectura i de l’escriptura són necessaris habilitats prèvies que aconseguim amb el joc simbòlic de l’etapa infantil, que per aconseguir espais cognitius – aprenentatges- és requereixen unes habilitats molt profundes en lo sensorial, les eines que ens permeten “transportar” la informació d’una part del nostre sistema neuronal a un altre i que coneixem com a “metacognició”. Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Moltes vegades els problemes d’aprenentatge en l’àrea de les matemàtiques deriven d’una manca d’aquestes habilitats prèvies vitals pel sosteniment de l’edifici matemàtic i que en principi és desenvolupen en tot allò que d’una manera genèrica és pensa que no és matemàtica, com per exemple, el dibuix i la geometria. La lògica, el desenvolupament d’activitats potenciadores dels mecanismes lògics operatius, gairebé sempre estan refererides a situacions de càlcul i moltes vegades els nombres –com a realitats concretes- interfereixen en los processos del pensament. Treballar l’ordre, les seqüències, les relacions espacials i l’anàlisi lògic des d’una òptica concreta real i aproximada en un treball de representació geomètric matemàtic –en un principi sense la necessitat de concretar les situacions en un nivell numèricTreballar les matemàtiques “sense números” no és únicament possible, sinó una necessitat metodològica necessària per transformar la forma de presentar les matemàtiques als alumnes –més, si pensem en els que presenten més dificultat d’aprenentatge derivat de situacions emocionals o cognitives.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Objectius d’aquest document. 1. Presentar el programa DIBUTECNIC com a un recurs educatiu digital adreçat a l’alumnat de primària i secundària per treballar amb l’ordinador, amb suport paper i amb la PDI. 2. Plantejar l’aprenentatge ensenyament amb diferents propostes metodològiques, des del treball col·laboratiu del grup de classe davant la PDI fins el suport individualitzat a un alumne –o petit grup- davant l’ordinador. 3. Presentar referents, idees, suggeriments, mostres de treball amb la finalitat de que el professorat pugui ampliar el catàleg de possibilitats a partir de l’experimentació. 4. Millorar els processos d’ensenyament de les matemàtiques amb propostes modernes, engrescadores, actuals... amb l’ordinador com eix fonamental. 5. Reflexionar sobre els aspectes metodològics en la classe de matemàtiques, QUE ensenyem, COM i amb QUIN recursos. 6. Iniciar un procés reflexiu per determinar aspectes fonamentals de la didàctica de les matemàtiques. Establir que coneixements s’han de treballar i en que nivells. 7. I per últim iniciar un camí, aprofundir en l’ofici, intentar donar resposta educativa a aquella part de l’alumnat al que les resulta més difícil estudiar i aprendre com a conseqüències diferents, causes complexes agreujades pel model social i econòmic que no podem defugir amb frases com “no hi ha res a fer” o “ja està tot fet”, per què evidentment, tot està per fer¡

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Les línies com a element constructiu. Treball ajustat a trames.

Les línies, com a concepte matemàtic –funcions- resten fora d’aquest anàlisi“La recta o línea recta, és un subjecte ideal que tendeix a expandir-se en una mateixa direcció. Existeix en una sola direcció i conté infinits punts” –WikipediaLa recta conte infinits segments -els fragments de línea que uneix dos punts és un segments-, per tant i en propietat, totes les construccions i representacions que presenten a continuació estan formats per segments de rectes. En Dibutecnic els segments de recta estan definits per les interseccions entre els diferents punts a partir d’un algoritme constructiu que ajuda a determinar distàncies i aconseguir exactitud en la determinació del segment, en el dibuix de la línia. En l’aplicació “Funcions” del programa si que tractem les línies com a funcions.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

01) Línies des de dins cap en fora. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Trama gran. Coordenades cartesianes. Traçar eix coordenades amb línia 1 de color gris clar. Desactiveu coordenades cartesianes. Seleccioneu línia de 2 color negre. Comenceu a treballar des de dins cap en fora. Deseu el projecte sempre.

02) Línies des de dins a fora amb canvis de gruix de línia1. 2. 3. 4.

5.

Trama gran. Coordenades cartesianes. Traçar eix coordenades amb línia 1 de color gris clar. Desactiveu coordenades cartesianes. El mateix de l’exercici 1 amb un canvi de gruix, cada vegada més gran fins arribar al màxim, i tornar de nou a més prim.

03) Línies de dins cap en fora amb canvi de color. 1.

Mateixa técnica anterior

2. Canvi de colors

04) Línies des de dins cap en fora 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Trama gran. Coordenades cartesianes. Traçar eix coordenades amb línia 3 de color blau. Desactiveu coordenades cartesianes. Comencem a dibuixar línies, cada vegada una unitat més gran fins a completar la figura. Desactiveu les trames. Menú objecte i completeu l’exercici marcant els valors (opcional, depenent del nivell)

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

05) Línies verticals i horitzontals per a crear una trama.

06) Pintem les trames amb el pot de pintura i resseguim les línies amb altres a sobre de color blanc i emmarquem amb una línia.

07) Un taulell de 8x8. Mostra de línies i acabat.

08) Línies que formen quadrats, un dins de l’altre (inscrits) 1. 2. 3.

Trama gran. Coordenades cartesianes. Dibuixar.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

09) Efecte en el canvi de color de les línies (qualsevol color a blanc)

10) Les degradacions cromàtiques. (alçada i profunditat)

11) Observar formes i construir-les(I). El cas d’un gir.

12) Observar formes i construir-les(II). Trames complexes.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

13) Observar formes i construir-les(III). Dos marcs girats.

14) Línies perpendiculars amb angles de 45º (dretes i esquerres)

15) Construcció d’estructures poligonals i representacions gràfiques.

16) Exemples de trames (grandàries i colors)

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

17) Paral·lelisme (rectes paral·leles verticals) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Seleccionem eines menú flotants. Eina traçar línies verticals.. Situen el regle. Situen l’escaira sobre el regle en posició 0 Dibuixen recta. Desplacem l’escaira 20mm i tornem a fer una altre recta. Ens podem ajudar per desplaçar l’escaira amb les tecles del cursor

18) Paral·lelisme (rectes paral·leles horitzontals) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Seleccionem eines menú flotants. Eina traçar línies horitzontal.. Situen el regle. Situen l’escaira sobre el regle en posició 0 Dibuixen recta. Desplacem l’escaira 20mm i tornem a fer una altre recta. Ens podem ajudar per desplaçar l’escaira amb les tecles del cursor.

19) Estructures en forma de creu.

20) Representació en forma de capsa.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria) 21) Representació de volums.

22) Cossos geomètrics.

23) Construccions diverses.

24) Línies des de dins cap en fora 1. 2. 3.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Fem el traçat. Retalleu el dibuix. Comproveu la forma.

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria) 25) nies des de dins cap en fora.

26) Línies des de dins a fora amb canvis de gruix de línia-

27) Línies de dins cap en fora amb canvi de color.

28) Línies des de dins cap en fora

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

29) Línies des de dins cap en fora.

30) Línies des de dins a fora amb canvis de gruix de línia-

31) Línies de dins cap en fora amb canvi de color.

32) Línies des de dins cap en fora

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Les línies corbes com a element constructiu. Treball ajustat a trames.

La corba seria el cas límit d’un cercle de radi de corbatura infinita. Matemàticament les corbes tenen dimensió topològica. En el nostre cas treballarem amb circunferpencies i segments circulars. Consulteu manual del programari. En Dibutecnic la proyecció de la circunferència es fa sempre amb el radi en un punt d’intersecció de la trama, recurs molt útil per aconseguir l’exactitud necessària per a les representacions gràfiques, funcions i propietats treballades.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

01) Circunferències concèntriques.

02) Composició amb diferents circunferències.

03) Representació amb sectors circulars.

04) Jocs espaial amb circunferències.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

05) Jocs amb cicunferències.

06) Divisió de la circunferencia en 12 parts iguals.

07) Dibuix d’una peltina.

08) Representació d’una hèlice.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

09) Línies des de dins cap en fora.

10) Representació de rectes i corbes (I)

11) Representació de rectes i corbes (II)

12) Representació de rectes i corbes (III)

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

13) Polígons inscrits.

14) Jocs amb circumferències.

15) Jocs amb circumferències.

16) Altres representacions.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

17) Línies rectes i corbes (I)

18) Línies rectes i corbes (II)

19) Línies rectes i corbes (III)

20) Línies rectes i corbes (IV)

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Els estris de dibuix. Treball NO ajustat a trames.

El treball ajustat a trames aporta al programa un recurs constructiu de primer nivell, de totes formes, el paper en blanc i a sobre les eines flotants (eines de dibuix i càlcul) és un recurs educatiu molt important. El nivell vindrà determinat pel curs, les característiques dels alumnes i els objetius propossats. Nosaltres únicament presenten algunes propostes per donar a conèixer les possibilitats de treball. Cal seguir avanzant en l’explicació, en les metodologies i en determinar quines propostes i exercicis s’adapten als nivells dels alumnes, feina que hem de fer entre tots.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

33) Descobrir línies paral·lels.

1. 2. 3. 4.

Entren una imatge com a projecte. Seleccionem eines flotants. Entrem “paral·lela vertical” Per desplaçar l’escaira: tecles del cursor dreta i esquerra o el ratolí.

1. 2. 3. 4.

Entren una imatge com a projecte. Seleccionem eines flotants. Entrem “paral·lela vertical” Per desplaçar l’escaira: tecles del cursor dreta i esquerra o el ratolí.

34) Paral·lelisme inicial.

Descobrint línies paral·leles. 1. Seleccioneu els estris de dibuix. 2. Dibuixeu totes les rectes que trobeu en el dibuix (verticals i horitzontals)

35) Eines de dibuix i de càlcul. 1. Dibuixeu el rectangle que representa la llauna de Cocacola. 2. Entreu la màquina científica. 3. Preneu mesura de l’ample i del llarg. 4. Trobeu l’àrea.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

36) Línies des de dins cap en fora. 1. Mesurar i marcar amb línies (alçada, costat i diagonal) 2. Comprovar angles amb escaires i transportador. 3. Efectuar els càlculs amb les eines de càlcul científiques. (Pitàgores) 4. Si és el cas, fer un estudi trigonomètric.

37) Línies des de dins a fora amb canvis de gruix de línia1. Projectar línies. 2. Determinar angles.

38) Línies de dins cap en fora amb canvi de color. 1) Projectar línies. 2) Fer una gràfica a partir del model.

39) Línies des de dins cap en fora 1) Projectar línies. 2) Projectar angles. 3) Determinar elements de la triangulació.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

La WEB, una aportació bàsica. -Programa DIBUTECNICDIBUTECNIC es pot “alimentar” de propostes que podeu trobar a la Web, és el navegador de la pròpia aplicació que és connecta amb el núvol per aconseguir mostres i models pel desenvolupament curricular- El portal específic del programa esta estructurat d’acord a unes categories que a les que anirien afegint d’altres d’una manera dinàmica.

Des de la pàgina WEB a l’aplicació per poder treballar amb les eines, estris i elements de càlcul. I no únicament activitats de dibuix, també podem capturar pàgines WEB –per exemple des de la Wikipedia- i fer-les dinàmiques, amb el conjunt d’eines i possibilitats creatives del programa:

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

La WEB, una aportació bàsica. Propostes. CONSTRUCCIÓ DE CASES.

Treball en quadrícula en els nivells inicials. Podem plantejar diferents nivells de dificultat i de concreció utilitzant diferents estris i grandària de graelles.

TREBALL AMB QUADRÍCULES.

Treball matemàtic del concepte de superfície a partir de sistemes de triangulació, estudi de les coordenades cartesianes, trobar estructures simples en una estructura complexa. Propostes: trobar polígons simples, contar el nombre d’unitats d’una Superficies complexa, divisió d’un quadrat en part més complexes (figures, tangrames...)

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

DIBUIX A PARTIR D’UN MODEL

Moltes vegades les dificultats dels alumnes deriven de la manca de referents, “d’una cultura matemàtica”, per tant l’elaboració de propostes curriculars a partir d’un model resulta enriquidor i potenciador de la creativitat, tot pensant que la creativitat és el resultat d’una transformació de la realitat a partir de referents externs i interns. Presentem unes mostres, els nivells cal adequar-lo a les característiques dels alumnes i per tant es desa la porta oberta a noves propostes.

CONCEPTE DE PERSPECTIVA

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

COMPLETAR, RESSEGUIR, DIBUIXAR...

Completar un dibuix per descobrir una sanefa, una trama poligonal, un eix de simetria a partir de les potents eines del programa potencien el desenvolupament de la creativitat i el desenvolupament de les habilitats bàsiques. Us presentem uns models per veure les potencialitats creatives del programa.

TÈCNIQUES DE DIBUIX (PLANTES, ALÇAT, PERFILS)

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria) COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE VISUAL I PLÀSTICA

Una de les possibilitats de treball amb el programa dibuix tècnic és el de la iniciació al dibuix geomètric, parlem d’iniciació, ja que al estar adaptat al currículum dels nivells inicials, no suporta la tecnologia necessària per realitzar dibuixos més complexos –per fer aquesta tasca, en el mercat hi ha diferents programesAl portal hem desat algunes propostes, que cal ampliar amb l’experimentació i el treball col·laboratiu. En el portal veureu –en la categoria competències bàsiques- un llista d’arxius. Van agrupats de tres en tres, ja que en cada exercici podem trobar tres referències:  Exercici resolt en format png  La mostra de treball en format png  L’explicació del procés creatiu.

Algunes de les propostes:

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Programa de representació gràfica de funcions. Material complementari.

Presentem amb el programa Dibutecnic una aplicació molt senzilla i efectiva per a representar funcions en la pantalla de l’ordinador o en la PDI. El sistema permet treballar amb diferents colors cada representació gràfica, amb un fondo degradat concret i amb 6 nivells escalars que permeten presentacions com ara:

Per a fer les representacions hem de:     

Fer clic al botó per entrar una nova funció al sistema. Seleccionar tipus de fond (degradat, no degradat i color) Seleccionar fons de pantalla en fer clic al rectangle de selección. Determinar color de la funció. Seleccionar una funció i entrar-la.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria) Funcions amb escala 1, font degradat.

Possibilitats d’entrada de qualsevol funció en una mateixa escala i amb canvi de variable.

Estudi de funcions a partir d’un canvi en les variables. (funcions +/- eix “x”)

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria) Possibilitats d’entrada d’objectes gràfics per completar información i explicar (PDI)

Eines flotants en l’estudi de les funcions amb sistemes científic de càlcul.

Entrada d’anotacions de textos en les representacions grafiques.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Programa de representació Estadística Material complementari.

El programa MGmatesgraf esta pensat per a treballar “d’una manera natural” les representacions gràfiques estadístiques- Hem afegit aquest aplicatiu per crear models d’una manera ràpida. El sistema de funcionament és ben fàcil:  Completem les dades introduint “Concepte” i “una” o “dos” variables.  Podem crear models a partir d’un sistema automatitzat.  Una vegada entrada les dades podem obtenir diversos models de representació.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

MODELS DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic


Propostes de treball i metodologies en relació al treball matemàtic (Geometria)

Una vegada entrades les dades podem exportar el gràfic al programa editor d’una manera automatitzada:

D’aquesta manera podem entrar les eines de càlcul i els estris de dibuix flotants.

Bernat.edu@gmail.com © 2011 Bernat Orellana López

Programa Dibutecnic

Perquè t'agrada ensenyar matemàtiques.  

Programa de matemàtiques a partir del dibuix

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you