{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.
3 minute read

Auktionskatalog 2020

Bergslagen Sverkestaån

Fiske efter regnbåge och öring. Strömfiske perfekt för dig och dina kompisar. Tidpunkt bestäms i samråd med ansvariga för verksamheten. Max 10 personer - 1 dygn. Skänkt av Harrkungens Fiske HK Sverkestaån

Västra Jämtland

Fiske efter öring i västra Jämtland. Spinn eller fluga. Utrustning finns att låna. -20% när du boka fler dagar med guide. Tidpunkt och plats bestäms i samråd med ansvarig för verksamheten. För 1-2 personer, 1 fiskedag. Lunch ingår. Skänkt av Northen Trout Guides

Västerbotten Kusten

Fiske efter gädda, harr eller havsöring från båt. Spinn eller fluga. Utrustning finns att låna. Utgår från Skellefteå. Tid och plats bestäms i samråd med ansvariga för verksamheten. 1-2 personer - 1 dag - Lätt lunch ingår. Skänkt av magofishing

Västerbotten Åbyälven

Fiske efter lax eller havsöring. Flugfiske i strömmande vatten. Guidning av Mikael Bergh. Utrustning finns att låna. 1-2 personer - 1 dag - Lätt lunch ingår. Skänkt av magofishing

Fiskedag med Stephan

Välj själv om du vill fiska gädda - abborre - gös. Utgår från Örebro med möjlighet att transportera båt på trailer, dock längst 2h. Utrustning finns att låna. Tid och plats bestäms i samråd med ansvarig för verksamheten. 1-3 personer - 1 dag Skänkt av Sporting Örebro

Dalarna - Ejheden

Fiske efter abborre - gädda - öring. Du fiskar i en privat sjö med tillgång till båt. Utrustning finns att låna. Tidpunkt bestäms i samråd med ansvarig för verksamheten. 3 personer - 2 dagar - boende i stuga intill vattnet. Skänkt av guidefathers

Norrbyströmmen

Sightfiske efter regnbåge och öring.

Gäller för ”kortfiske” 1:a söndag eller

måndag i varje månad. Dock ej juni.

2 personer - 1 dygn - boende i stuga intill vattnet.

Skänkt av Norrbyströmmen

Mörrum

Fiske efter havsöring eller lax på ABU:s sträcka i Mörrumsån alldeles utanför stugan. Finns även ytterligare sträcka norr om Svängsta. Spinn - Fluga Tidpunkt bestäms i samråd med ansvarig för verksamheten. 4 personer - 3 dygn - boende i stuga intill sträckan. Skänkt av ABU Garcia

Skåne - Råån

Flugfiske efter havsöring i Råån. Guide medföljer 1 dag. Möjligt att byta en av dagarna till ”öringsafari” i november. Tidpunkt bestäms i samråd med ansvarig för verksamheten. 2 personer - 2 dagar - guide 1 av dagarna. Skänkt av Rååns FVO

Hökensås

Fiske efter regnbåge och öring.

Spinn - Fluga.

Totalt 19 sjöar ingår.

4 personer - 3 dygn - boende i stuga.

Skänkt av Hökensås Sportfiske

Nordic Camping

Öland

Fiske efter havsöring längs Ölands kust. Guide 1 dag. Spinn - Fluga. Förstklassigt boende med helpension. Gäller under 30 sep - 3 nov eller 28 mars - 19 maj. Ankomst torsdag eller måndag. Tidpunkt bestäms i samråd med ansvarig för verksamheten. 2 personer - 3 dygn - Boende med helpension. Skänkt av Seatrout Adventures - Bo Pensionat

Västkusten

Fiske efter havsöring från båt i fjordarna runt Orust. Spinn eller fluga Tid och plats bestäms i samråd med ansvarig för verksamheten. Gäller under veckodagar. 2 personer - 1 dag - Fika ingår. Skänkt av Jonas Nordigårds wildfishsweden.se Västkusten

Bokpaket

Skänkt av Settern Förlag

This story is from: